Въпрос и отговор 2

Най-важното за тези времена

28 декември 2016 г.

 

Въпрос: Кое е най-важното за тези времена за всички Живи Светли Души, въплътени на планетата Земя?

Отговор на Присъствие на Единния:
blue-dotУмиротворението,
blue-dotПрошка да се иска и дава и
blue-dotБлагодарността, която Ми отправяте, когато сте насаме*.

От тук нататък най-доброто е само към Господа и към Бога човек да се обръща за помощ и да им възблагодарява:**
към Мен – Единния Отец;
към Небесния ви Отец Господ Алфа
към Бога – своето Висше АЗ СЪМ Присъствие

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

Бележка на Росица Авела: Присъствие на Единния каза също, че можем да се обръщаме за помощ и към Архангелите и Ангелите от цялата Ангелска Йерархия на Светлината и да им благодарим.

 

под линия

* Има се предвид спазването на (Отстранен документ) 5-те Правила-Напътствия за опазване на Чистотата.

** Понеже само по Господне и Божие допущение вече може да се дава помощ Свише от които и да са Сили на Светлината.

 

 

Въпрос и отговор 6

Отговори на въпроси по темата на Въпрос и отговор 2

 

1. От различни държави получих един и същи въпрос почти по едно и също време, на който Присъствие на Единния отговори:

След като трябва да се отдава благодарност само на Присъствие на Единния, на Господ Алфа и на собственото Висше АЗ СЪМ Присъствие, как стои въпроса с писането на писмата до Кармичното Ръководство и до Господ Сурия и отдаването на благодарност към тях?

Отговор: На Кармичното Ръководство може и е много добре да продължат да се пишат писма с молба за помощ, с поемане на някакво задължение за оказваната помощ, и да се благодари. Обръщението е към самото Кармично Ръководство като общ колективен заседателен орган. Същото е и с отправянето на благодарността за помощта.

(например „Аз …… (името) изисквам, искрено искам и моля Кармичното Ръководство за ……… и благодаря на Кармичното Ръководство на планетата Земя за помощта.”)

Относно писането на писма до Господ Сурия на 23-то число и да Му се благодари всеки ден след това за помощта - действието на тази Милост приключи.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния ще укажа постепенно чрез Росица Авела за всеки отделен случай в цялата част Работа в Духовността на сайт ЕДИНЕНИЕ как да бъде по отношение на отправянето на благодарността спрямо новата ситуация на планетата.

Божествената си Любов може да отправяте към всяко Възнесено Същество на Светлината от Йерархията на Светлината без каквото и да е ограничение и изключения.

 

2. Поетите ангажименти към Господ Сурия в писмото до Него от 23 декември 2016 г. остават ли в сила да се изпълняват до 23 януари или от момента на оповестяване от Присъствие на Единния, че тази Милост е приключила, изпълнението на това задължение отпада?

Отговор: Второто – от момента на съобщението, че действието на тази Господна Милост приключи, сте без повече задължения към Господ Сурия.

 

3. На сайта постъпи въпросът каква е причината и първопричината да се прекрати за хората възможността да благодарят и да се обръщат към Светлите Същества, които дават толкова прекрасни Призиви, Послания и Напътствия? А от друга страна е възможно да им се изпраща Божествена Любов? Каква е връзката на хората с Тях сега, в новия етап от развитието на земното човечество?

Отговор на Присъствие на Единния от 23 февруари 2017 г.

За хората се прекрати възможността да благодарят на Възнесените Същества на Светлината поради причината, че се минава на ново ниво.

Погрешно обаче е разбирането, че хората са без възможност да се обръщат към Възнесените Същества на Светлината. Всеки човек, който желае, може да се обръща към тях, но само посредством Божествената си Любов.

Благодарността вече е отработена, а за да мине човек през преходните времена и особено през Великия преход от пета в шеста коренна раса, му е нужна Божествената Любов. Затова вече само Божествената Любов е нужно да се отдава на всички Възнесени Същества на Светлината, за да може тя да се увеличава и приумножава у човека.

Вместо Благодарност и Божествена Любов, е нужно вече да се отдава само и единствено Божествена Любов, но затова пък в по-голямо количество! Това е най-доброто за този етап.

Поради тази причина АЗ СЪМ Присъствие на Единния указах Възнесените Същества на Светлината да откликват на призивите и молитвите, когато човек се обърне към тях само и единствено с Божествената си Любов.

Това е нужно сега на земното човечество – да отработи и прилага Божествената Любов и единствено тя ви се предлага като ключ за достъп до Възнесените Същества на Светлината, когато искате нещо да получите в замяна от тях.

От момента, в който оповестих тази промяна, във всички преходни времена връзката на хората с Възнесените Същества на Светлината ще се осъществява вече чрез Божествената Любов и би могла да бъде изпълнена с ново съдържание, на едно по-високо енергийно ниво.

Благодарностите имат ефект и достигат само до Мен – Присъствие на Единния, до Господ Алфа, до Ангелите и Архангелите и с много малки изключения до още някои Възнесени Същества на Светлината, тъй като ние трябва да имаме достъп до всяка Душа в тези преходни времена.

Когато децата порастват и тръгват да ходят сами, родителят отстранява проходилката, нали? И това е най-доброто за детето, дори и да пада, да се удря и да плаче, то отново става, бързо му минава и продължава да укрепва и да расте, и все по-добре ходи само, и все по-стабилно става. А ако детето постоянно има на разположение проходилка и само стои, вместо да върви, нали мускулите на цялото му тяло ще атрофират? И кога ще се научи да върви?

АЗ СЪМ Присъствие на Единния