Въпрос и отговор 11

Ред, чистота и подредба

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 31 декември 2016 г.

 

Въпрос: Когато някой ден човек усети, че в дома му е разтурено и вещите му са запрашени и натрупани хаотично, и реши да въведе всичко в ред и започне да подрежда и чисти, какво е най-добре да изрече, преди да започне тази работа?

Отговор: Точно преди да започне работата си по подреждането, чистенето и разчистването на своя дом, на работното си място, на своя автомобил или където и да пребивава за по-продължително време, би било добре човек да изрече призив, който може да бъде произнасян и неколкократно по време на тази работа:

Призив за нарастване на реда, чистотата и подредбата
Както нараства редът, чистотата и подредбата
в моя дом/на работното ми място/в тази стая/в моята кола… тук и сега,
така да нарастват през цялата ……. година (текущата година)
редът, чистотата и подредбата
blue-dotвъв всичките ми мисли, чувства, слова и дела;
blue-dotвъв всичките ми имоти;
blue-dotв информацията на моя компютър;
blue-dotна работното ми място и
blue-dotкъдето и да пребивавам,
т.е. навсякъде – в мен и в моя живот, на всички нива!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния