Въпрос и отговор 76

На 100% в Светлинната мрежа

Въпроси, зададени на руски език в края на месец декември 2017 г. и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 9 януари 2018 г.

 

Въпросите са относно въпрос и отговор „Възстановяване след енергийно вмешателство”, публикуван на сайт ЕДИНЕНИЕ на 9 юли 2017 г.

Въпрос 1: Какво означава човек да бъде на 100% в Светлинната мрежа?

Отговор: Това означава да е без промяна на мрежата, т.е. да бъде единствено и само в Светлинната мрежа, без преминаване в мрежата на тъмнината, за достатъчно продължителен период от време. Например, ако някой човек 1 месец е само в Светлинната мрежа, без да смени мрежата нито веднъж, се казва, че той целия месец е на 100% в Светлинната мрежа.

И ако през това време някой от която и да е мрежа на илюзията го уязви, а той съхрани баланса си, нанесената му щета се възстановява Свише с лихвите с енергия от тази мрежа на илюзията, към която е този, който му е причинил вреда.

Ако някой през този един месец по веднъж седмично например или по веднъж на 2-3 седмици му се случва да сменя мрежата и макар и за кратко, но да влезе в мрежата на тъмнината, за такъв човек се казва, че той е преимуществено в Светлинната мрежа.

 

Въпрос 2: Има ли такива хора – на 100% в Светлинната мрежа?

Отговор: От гореказаното сами разбирате, че е напълно възможно да има такива хора на планетата и ги има, иначе човечеството би престанало да съществува при тази висока замърсеност, която е достигнало към този момент. Липсва възможност да има съвършен човек във въплъщение в тези времена, тъй като, за да дойде и остане във въплъщение, той автоматично поема от кармата на цялото човечество и от кармата на хората, които са около него, след което престава да бъде съвършен.

 

Въпрос 3: Какво ще се получи, ако някой не е на 100% в дадена мрежа, но съхрани своя баланс?

Отговор: АЗ СЪМ Присъствие на Единния давам Учение само за тези хора, които са с Живи и изначално Светли по своя произход Души и които са в Светлинната мрежа постоянно, преимуществено, доста често или понякога, но се стремят и желаят да са все по-често и завинаги в Светлинната мрежа за в бъдеще. Поради тази причина бих отговорил на третия въпрос, ако е формулиран малко по-различно:

Какво ще се получи, ако някой човек, който преимуществено или доста често е в Светлинната мрежа, но се намира в мрежата на тъмнината точно в момента, когато някой представител на която и да е мрежа нещо му навреди, а той остане спокоен?

Отговор: В случай, че човекът се намира в този момент в мрежата на тъмнината, липсва как да му се възстанови щетата, тъй като той вече нещо е съгрешил и поради тази причина в този момент се намира в мрежата на тъмнината и кармично се е обременил. Но в случай, че човекът остане спокоен, когато му се случи нещо лошо, това може много да му помогне, особено ако успее да приеме ситуацията без осъждане и е с благодарност към Мен, и се покае пред Мен за всичко, което е съгрешил и Ме помоли да му простя и помощ да му дам и пак Ми възблагодари за опрощението и за помощта*, тогава той отново влиза в Светлинната мрежа. А причинената му щета има възможност да се възстанови постепенно напред във времето, когато човекът остане в Светлинната мрежа и добре се труди и в материалността, и в духовността, и с това си създава блага карма. Тази блага карма веднага бива използвана за неговото възстановяване и това продължава, докато той напълно се възстанови.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

line

* Виж Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”.