Въпрос и отговор 93

Допълнение по темата на Въпрос и отговор 77
„Има ли същности от мрежата на тъмнината,
които са се специализирали за мен?”

Въпроси, изпратени до сайт ЕДИНЕНИЕ на 14 януари 2018 г., и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 17 февруари 2018 г.

 

Във връзка с Въпрос и отговор 77 – „Има ли същности от мрежата на тъмнината, които са се специализирали за мен?” ми изникнаха няколко въпроса.

Въпрос 1: Кой дава задачите на тези „въздействащи ни сили”?

Отговор: Вече съм указал да спрете да се занимавате с въпроси, отнасящи се до йерархията в мрежата на тъмнината и на която и да е друга мрежа на илюзията.

 

Въпрос 2: Само чрез хората ли става това въздействие? Или имат и друг начин за проявление и въздействие?

Отговор: Същностите от която и да е мрежа на илюзията могат да въздействат на човека както директно от финия план, така и чрез някой техен представител, който е във въплъщение на физическия план, т.е. чрез друг човек. А може и чрез група от хора.

 

Въпрос 3: Ако тази „въздействаща сила” се справи с поставената й задача, означава ли това, че човекът се е провалил?

Отговор: Без връзка са двете твърдения, понеже и най-големият провал на който и да е Жив човек, който е в Светлинната мрежа, може да се превърне в най-голямата му победа, ако някой от която и да е мрежа на илюзията му навреди, а той му прости и извърши Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки” качествено, от все сърце и душа!

 

Въпрос 4: Ако "въздействащият" се провали, означава ли това, че човекът се е справил успешно?

Отговор: Това твърдение не винаги е истинно, понеже доста пъти вредоносното въздействие на някой представител на илюзията се проваля вследствие на намеса отвън, когато човекът види, че е без възможност да се справи сам и помоли Помощ Свише да Му се даде. А понякога дори и човекът да е далеч от мисълта да се обърне за помощ към Бога или към когото и да е на Небесата от Йерархията на Светлината, но има достатъчно блага карма, неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие или Учителят му на фин план от Йерархията на Светлината могат да предприемат действия за неговото спасяване, било то лично или като призоват на помощ и други Същества на Светлината от Йерархията на Светлината.

Тогава човекът се разминава с опасността на косъм, без дори да разбере, че е имало такава, надвиснала над него.

 

Въпрос 5: Възможно ли е грешните избори, които прави човек, да са планирани предварително в неговия жизнен път, така че да ги направи, за да се поучи от тях и да спре да ги повтаря? И ако това е така – какво, кое и къде е грешното тогава?

Чела съм, че грешки липсват... и че има само Уроци и Учители. Но... така ли е наистина?

Отговор: Липсва такова нещо като планирана предварително грешка за който и да е човек, когато и да било. На всеки Жив човек му е дадена Свободна Воля да избира как да постъпи във всеки момент. И когато той избере да съгреши и си създаде отрицателна карма, отработването й след това е урокът за него:
1) Човекът се учи на Смирение, т.е. да се покае и приеме всичко, което му се случва като нещо дължимо, тъй като той е в дълг пред Господа още от момента, когато е нарушил някои от Господните Заповеди и Закони.
2) Учи се да прощава.
3) Учи се на Благодарност – понеже му се дава възможност чрез отработването на тази карма да продължи напред по Пътя към Бога. И да реши да спре повече да греши, и да го прави.

А ако човекът пропусне да се поучи, урокът се повтаря отново и отново и отнема толкова време, колкото е нужно.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния Отец съм търпелив и Търпението ми е безгранично, както и Любовта ми към всяка Жива и Светла човешка Душа, намираща се във въплъщение на планетата Земя, която желае да еволюира!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния