Въпрос и отговор 95

Траки и евреи
Част 2

Сходни въпроси, изпратени до сайт ЕДИНЕНИЕ по различно време от различни хора по темата „Траки и евреи”, и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 18 февруари 2018 г.

 

Въпрос 1: Когато при цар Давид евреите завладяват град Йерусалим, те го отнемат от тракийско племе – това истинно твърдение ли е?

Отговор: Да, истинно е.

 

Въпрос 2: Истинно ли е, че когато евреите, в разрез с указаното им от Присъствие на Единния чрез Мойсей, отказват да се населят в пустинята и нападат, и постепенно започват да завладяват плодородните земи по брега на Средиземно море, то те срещат там тракийско население?

Отговор: Да, истинно е.

 

Въпрос 3: Еврейският народ има ли все още карма от тази агресия?

Отговор: Да, има. Забраних им да воюват и да отнемат от земята на местното население! Кармата им освен към този народ, когото Любя, е и към Мен – Присъствие на Единния, на първо място, заради погазването на Моите Заповеди – да живеят, без да крадат, включително земята на ближен народ. И да живеят, без да отнемат човешки живот и без да нараняват по който и да е начин.

Промисълът Ми за еврейския народ бе съвсем друг, но те дори и не разбраха колко прекрасен е той! Понеже аз и тях ги Любя! А се намесиха в делата на тракийския народ. И евреите насилствено отнеха от траките тяхната защитна и очистителна функция по отношение на цялата планета, която сам АЗ СЪМ Присъствие на Единния им бях възложил и ги бях приготвил да я извършват автоматично, стига да живеят в Моите Закони и в единство с Живия Живот. И те (траките) го правеха!

Затова на техните плещи (на евреите) се стовари да я вършат след това тази работа, но без да са подготвени за нея, а да я правят с постоянни усилия. И ако се провалят, ще изчезнат като народ от лицето на тази планета и ще им бъде отнето правото да се въплъщават на нея завинаги, окончателно.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

Следва продължение на останалите въпроси и отговори.

 

© Росица Авела

към Учение


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net