Въпрос и отговор 96

Траки и евреи
Част 3

Въпроси по темата „Траки и евреи”, изпратени до сайт ЕДИНЕНИЕ на 16 януари 2018 г., и отговорите им, дадени от Присъствие на Единния на 18 февруари 2018 г.

 

Въпрос 1: Многоженството, практикувано по времето на цар Давид, благословено ли е било от Господа?

Отговор: Без такова допущение бяха! И за това също съгрешиха пред Мен и се разплатиха и тогава, и досега, и тепърва ще има още да се разплащат.

 

Въпрос 2: И ако не е било благословено (многоженството сред евреите), то какви същности са идвали във въплъщение?

Отговор: Във въплъщение в този народ, сред тези, които погазиха Моята Воля и Закони, започнаха да идват такива същности, каквито идват и досега, и сега, и винаги, и навсякъде, където се погазват Моите Заповеди и Божествения Нравствен Закон – много силно кармично обременени светли същества, които редица предишни въплъщения са били в мрежата на тъмнината, или същности от някоя от мрежите на илюзията.

Понеже още тогава казах на мъжете да живеят, без да пожелават дома на ближния, който е един, и без да пожелават жената на ближния, вместо жените му – понеже и тя е една!

И на Адам дадох само една единствена жена – Ева.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

Следва продължение с останалите въпроси и отговори.

 

© Росица Авела

към Учение


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net