Въпрос и отговор 98

Траки и евреи
Част 5

Въпроси по темата „Траки и евреи” и отговорите им, дадени от Присъствие на Единния на 19 февруари 2018 г.

 

Въпрос 1: А какъв е изходът за народа на евреите, мили Татко Единни, когото си любил?

Отговор: Аз и сега ги любя. Сред хората от този народ идват във всички времена Светли същества във въплъщение, за да им помагат.

Най-доброто за този народ е да се покае пред Мен генерално за всичко съгрешено от тях като народ във всички времена. Всички хора, всеки човек от този народ да се покае, без изключение. И да се покайват толкова дълго, колкото е нужно, докато се изчистят от всичко съгрешено като народ, ако искат да оцелеят като народ!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния им изпратих Моисей, за да ги изведе от Египет, за да ги спаси и да им помогне да се изчистят кармично, за да ги възвися, и Рая им бях приготвил да населят – света на Новия Ред на 6-тата раса. А след това към тях постепенно да се присъединяват онези Души, които се изчистят достатъчно кармично, че след края на въплъщението си да могат да отидат там сред тях в следващото си въплъщение. И това бе най-добрият вариант за прехода от 5-тата към 6-тата раса.

 

Росица Авела: Господи, когато Ти казваш нещо, то е най-доброто, дори и в момента да изглежда, че е най-лошото!

Отговор: Да, винаги е така, във всички времена! Иска се само Вяра да има човек и да следва много пълно, точно, навременно, бързо и качествено това, което казвам! Това е най-важното нещо!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

Следва продължение с останалите въпроси и отговори.

 

© Росица Авела

към Учение


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net