Въпрос и отговор 99

Траки и евреи
Част 6

Въпроси по темата „Траки и евреи” и отговорите им, дадени от Присъствие на Единния на 19 февруари 2018 г.

 

Въпрос 1: Мили Татко Единни, това означава ли, че Ти си предвидил еврейският народ да бъде народът на 6-тата коренна човешка раса? (Виж Въпрос и отговор 98)

Отговор: Да, така е, ако се бе случило това, което бях им отредил и бяха издържали да следват Моя Промисъл докрай.

 

Въпрос 2: А Учителят Петър Дънов е казал, че славянският народ е народът на 6-тата коренна раса?

Отговор: Да, правилно го каза, понеже „славяни” е по-новото име на траките. Името им бе сменено във времето и унищожена писмеността им от някои други народи.

Евреите нападнаха земите на тези траки, които се наричаха филистимци, след като Моисей излезе от въплъщение. Така те ги лишиха от възможността да изпълнят Мисията, която бях възложил на траките като народ:
blue dotда са тези, които поемат от кармата на човечеството и му помагат да се изчиства и подготви постепенно за влизането в 6-тата раса
blue dotи да са тези, които се грижат и за чистотата на Майката Земя, живеейки в единство с Живия Живот на тази планета.

След като се случи всичко това и евреите се настаниха на тяхната земя и в техните домове, те (евреите) автоматично поеха и тяхната работа, която им бях възложил да извършват на онази земя!

По този начин те (евреите) сами се отказаха от Мисията, която им бях отредил. И тя стана Мисия на траките – на този народ, когото евреите изместиха от мястото, на което АЗ СЪМ Присъствие на Единния ги бях поставил да Ми служат. И траките се разселиха на север през земите на днешна Турция и на целия Балкански полуостров до северното море, а също и на запад, и на изток.

Постепенно във времето траките започнаха да ги наричат славяни. И този народ пое Мисията, отредена първоначално на еврейския народ. Страданията ги пречистваха твърде много през всичките тези времена. Така е и досега. И този народ стана народът на 6-тата коренна раса. Тези от тях, които са готови и достатъчно изчистени, вече населяват земята и света на Новия Ред и с радост са готови да посрещнат всеки, който успее да се приготви за влизане в този свят.

Да, за Мен всички сегашни славянски народи са един единен народ – народът на 6-тата коренна раса. И той вече започна да населява отредената му от Мен Нова земя – Земята на Новия Ред.

И от момента, в който това стана, всеки човек на тази планета, който е с Жива и достатъчно чиста Душа, след края на текущото си въплъщение в този материален свят, отива в ново въплъщение в новия по-високо енергиен и вибрационен свят на Новия Ред.

А в този материален свят сега идват във въплъщение всички души, които са най-ниско в енергия и вибрация и най-силно кармично обременени, за да им се даде шансът ускорено и ударно, максимално доколкото е възможно, да се изчистят кармично.

А също и всякакви същности от всякакви мрежи на илюзията бе допуснато да идват във въплъщение в човешки тела, за да се почистят Небесата. Да се почистят всичките слоеве и нива на финия план от тяхното присъствие там.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

Следва продължение с останалите въпроси и отговори.

 

© Росица Авела

към Учение


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net