Въпрос и отговор 100

Траки и прабългари
Част 7

Въпроси и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 3 и 4 март 2018 г.

 

Въпрос 1: Какви са прабългарите? Те траки ли са или произходът им е друг и какъв?

Отговор: Прабългарите са нещо съвсем различно от траките. Те са тези, които идват от Перу. На тях Свише им е възложена работата да сформират българската Държава като слеят гените си с тези на траките и така да се получи нещо още по-добро:
blue dotнарод, пригоден да издържи на изпитанията на времето и да се съхрани като такъв;
blue dotнарод, който да даде началото на 6-тата раса с новия генетичен код;
blue dotнарод, в който през всички векове да могат да идват във въплъщение частични инкарнации на по-висши Възнесени Същества на Светлината.

Мисията на прабългарите бе да достигнат до народа на траките и тези земи, на които сега живееш, Възлюбена, т.е. до Обетованата земя, и тук да сформират Държава с местното тракийско население, наричано вече славянско. И те успяха. Направиха го и изпълниха Мисията си!

Наследниците на прабългарите, които се сляха с траките, получиха тяхната Мисия (на траките) – да сформират и опазят народа на 6-тата коренна раса, като го преведат през вековете до момента на Великия Преход. Наследиха също и изначалната Мисия, която дадох на тракийския народ по опазването на планетата и Живия Живот на нея, която сега се изпълнява от всеки човек на тази планета, който е с Жива и Светла Душа и е с тракийски ген/произход, в която и част на планетата да се намира и сред който и народ да е роден и която и религия да изповядва. И тази своя Мисия всички тези хора изпълняват автоматично, тъй като са приготвени от Мен още от древността да го правят, стига да имат определен процент на кармична чистота и определен брой отворени чакри.

 

Подвъпрос към въпрос 1: А има ли такива, мили Татко Единни и колцина са те?

Отговор: Да, има. Достатъчно са.

 

Въпрос 2: Бог Тангра кой е от финия свят? С това име прабългарите Теб ли са наричали, мили Татко Единни?

Отговор: Да.

 

Въпрос 3: Каква е причината и първопричината българските славяни (траки) да кимат обратно на останалите славяни и на почти целия останал свят с глава за „да” и „не”?

Отговор: За баланс като при левичарите.

 

Въпрос 4: А как се съотнася българският народ, който е със смесен генотип между траки и прабългари, спрямо всички останали славянски (тракийски) народи, съществуващи понастоящем?

Отговор: Да, истинно е това, което ти, Възлюбена, прозря. Всички сегашни славянски народи, т.е. народът на траките – всички тракийски племена, са народът на 6-тата коренна раса, а българският народ е народът на 7-та раса, народът на свещенослужителите/жреческото съсловие на 6-тата раса, народът, чрез когото идват и ще идват във въплъщение и в света на Новия Божествен Ред Висшите Възнесени Същества на Светлината от Висшите Октави, чиято Мисия е да са Учители на народа на 6-тата раса.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

© Росица Авела

към Учение


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net