Въпрос и отговор 115

Духовна практика „Анулиране на илюзорни слова”

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 17 септември 2018 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, как е най-добре от Господна гледна точка да постъпи човек,
blue-dotкогато чуе, че някой говори нещо вредоносно за него
blue-dotили разбере, че някой зад гърба му е говорил нещо вредоносно за него,
blue-dotили някой направо му каже нещо вредоносно за него?

Отговор: Всеки човек е нужно да бъде буден и внимателно да слуша какво се говори по негов адрес и какво му се казва от неговите близки и познати. И ако чуе, че някой от тях му кодира нещо вредоносно чрез словото си, учтиво да го коригира веднага, като му каже, че изреченото от него е илюзорно и вредоносно за него твърдение, и да го помоли, ако желае:
1) веднага да изрече точно обратното твърдение, т.е. да направи позитивна кодировка в Светлинната мрежа, а след това
2) при първия удобен случай, когато ще може да бъде в спазване на „5-те Правила-Напътствия за опазване на чистотата”, да се обърне към Господа да се покае и да изиска, искрено да поиска и да помоли за помощ Свише да бъдат анулирани неговите илюзорни слова и да бъде заличен на 100% вредоносният им резултат, като изрече Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за анулиране на илюзорни слова и заличаване на вредоносния им резултат”*.

А ако този, който изкаже илюзорното вредоносно твърдение за човека е напълно непознат или макар и да е познат, но ако откаже да направи позитивната кодировка и да изрече Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за анулиране на илюзорни слова и заличаване на вредоносния им резултат”*, тогава човекът веднага сам за себе си е добре:
1) да изрече позитивното обратно доброплодотворно твърдение, т.е. да си направи позитивна автокодировка в Светлинната мрежа. Например когато човек чуе, че някой казва другиму за него, или направо на него му казва, че е много слаб, понеже е видял, че не може да вдигне нещо, тогава човекът веднага тихичко за себе си изрича:

„Аз съм много силен, мощен и издръжлив при всякакви житейски обстоятелства и ставам все по-силен, мощен и издръжлив с всеки изминал ден!”, ако е мъж, или
„Аз съм много силна, мощна и издръжлива при всякакви житейски обстоятелства и ставам все по-силна, мощна и издръжлива с всеки изминал ден!”, ако е жена.

2) и да изрече Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за анулиране на илюзорни слова и заличаване на вредоносния им резултат”* при първа възможност, когато остане насаме.

Всичко казано дотук важи с пълна сила и когато човек сам допусне грешка в словото си и изрече нещо, което е илюзорно и вредоносно за самия него и/или за другите.

А когато някой каже нещо илюзорно и вредоносно за някой ваш ближен, тогава по същия начин може:
1) да направите позитивна кодировка в Светлинната мрежа за ближния си, като изречете точно обратното на вредоносните чужди слова и
2) да се обърнете към Мен за помощ Свише със същите думи, да залича всичко вредоносно за вашия ближен от чуждите слова, и да простите на този, който му е създал вредоносните кодировка и/или блокаж и/или програма, и от все сърце и душа да Ми възблагодарите, т.е. да направите Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за анулиране на илюзорни слова и заличаване на вредоносния им резултат“.* Но преди това е нужно да попитате ближния си дали желае да му помогнете по този начин, или ако липсва такава възможност, когато предварително посвещавате тази Духовна практика в помощ на вашия ближен, да оставите всичко в Моите ръце, като изречете:
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

line

* Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за анулиране на илюзорни слова и заличаване на вредоносния им резултат”

Покаяние в три стъпки

1) Господи, аз …………. (малкото име) се покайвам от все сърце и душа,
за изречените от мен/от чуждия човек илюзорни вредоносни слова …………… .
(Описва се накратко изреченото, казва се кое е илюзорното и вредоносното и се изрича точно обратното – позитивната автокодировка.)

2) Прости ми/му, Господи!
Аз .........(малкото име) изисквам, искрено искам и моля за Прошка и за помощ Свише да спра вече така да греша / този човек да спре вече така да греши!
И изисквам, искрено искам и моля за помощ Свише
да се анулират тези илюзорни слова
и да се заличи на 100% вредоносният им резултат!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Покайвам се, Мили Татко Единни!

(На това място човек се поспира за известно време, за да се покае вътре в себе си – толкова, колкото всеки сам чувства, че му е нужно в този момент.)

3) И Ти Благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и душа
за Опрощението и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов!
Поклон!
(Изрича се с Радост най-голяма, от все сърце и душа.)

Прошка в три стъпки

1) Господи, аз ........ (малкото име),
прощавам на моята илюзорна част и/или на илюзорната част на ........ (изрича се името на другия човек или хора, които са изрекли илюзорните вредоносни слова) всичко вредоносно, което ми причиниха/причиниха на моя ближен!
Прощавам и на всичките й/им помагачи, помощници и подстрекатели,
blue-dotот които и мрежи на илюзията да са те,
blue-dotот които и степени да са и
blue-dotот колкото и нива едно зад друго да действат всички те!
Прощавам и на всички други същности, с каквито и вредоносни функции да са те и от които и мрежи на илюзията да са, които се включваха да ми вредят/да вредят на моя ближен в същия този момент!
Прощавам и на създателите на всички тях!
Прощавам им от все сърце и душа:
blue-dotвсичко вредоносно, което са ми причинявали с вредоносни илюзорни слова досега
blue-dotи всичко вредоносно, което ми причиняват в този момент,
blue-dotа също и всичко вредоносно, което евентуално биха се опитали да ми причинят занапред!
Прощавам им, Господи!

2) Прости им и Ти, мили Татко Единни!

3) И Ти Благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и Душа!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов!
Поклон!

(7) Благодарствено Слово към Единния Отец

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, за всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, за всичко аз сега и винаги и във всички времена, време и полувреме, а и след това!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!
Поклон!