Въпрос и отговор 133

Спряло развитие на дете

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 януари 2019 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, поради каква причина на някои млади хора, които са навършили пълнолетие и са завършили средно и дори висше образование, държанието и мисленето им все още е детско? Какво е най-доброто, което може да се направи в случая, за да им се помогне?

Отговор: Когато майката напусне детето си при инцидент или когато се случи нещо извънредно, което тя не е предвиждала и желала и без да се е подготвила за това, и без да е подготвила и детето си за това, е възможно от изживения шок и стрес от загубата ѝ душата на детето да спре да се развива и съзрява духовно. Тогава тялото продължава да расте, но духовно човекът си остава дете и без възможност да достигне пълнолетие в Духовността на колкото и години да стане.

Най-доброто, което може да се направи в такъв случай е:
1. Когато това пораснало дете – мъж или жена, се срещне с майка си, и двамата да си простят взаимно. Понеже и майката е страдала през това време много по загубата на детето си. И нейната Душа е била наранена и е прекъсната програмата и задачата ѝ за обучение и даване на помощ за духовното съзряване на това дете.
2. Да поживеят известно време заедно след тази прошка – толкова, колкото е нужно, за да се изпълни програмата за съзряване, като се отнасят един към друг с изключителна нежност, Божествена Любов и засилено внимание. Тогава Душите и на двамата се изцеляват и Душата на детето с ускорени темпове съзрява и достига духовно пълнолетие.

Понякога обаче се случва така, че такова дете-мъж остава без възможност да се срещне и поживее с майка си, тъй като тя или вече е излязла от въплъщението или е много далеч и двамата са без възможност да се срещнат по каквито и да са причини, въпреки че го желаят, или тя е без желание да се среща с него. В тези случаи втората възможност за достигане на пълнолетие в духовността е той силно да се влюби и ожени, а съпругата му да успее да бъде за него и негова любяща жена, и да му е като нежна, всеотдайна и любяща майчица на първо време, докато той съзрее и стане мъж. Това второ изключение се отнася само за момчетата-мъже.

В случай, че за отглеждането на детето е помагала и силно любяща баба и то отведнъж е прекъснало връзката си и с двете жени, стресът и шокът в Душата му е двоен. И колкото и годишно да става тялото на такова дете, Душата му остава все на толкова години, на колкото е била по време на настъпилата разлъка! И след това много е вероятно животът на детето да продължава като в мъгла, като в сън и то да е объркано, макар и външно това да е без много да личи. Това, което всъщност се случва, е, че такова дете вегетира през всички следващи години, очаквайки майка му да се върне в неговия живот – на фин план, на ниво Душа.

Изключителна рядкост е загубата на бащата да доведе душата на детето до такъв стрес, че тя да прекъсне развитието си, ако детето остане при майка си и тя го отглежда любящо, без значение дали е момче или момиче. Дори почти е невъзможно това да се случи.

Когато такъв човек нещо съгреши в живота си, то е все едно някое дете е съгрешило – без да натрупва особено много карма, тъй като е с детска Душа и АЗ СЪМ Присъствие на Единния това го имам предвид.

Затова е нужно, когато срещнете такъв човек, да сте без осъждане, а с разбиране към него и неговите детински проявления.

Такъв човек дори и да се срещне с майка си или съпругата му ако е любяща и търпелива към него, на детската му Душа ще ѝ е нужно време, за да съзрее и да израсте детските проявления и те да изчезнат постепенно, едно по едно.

Бъдете с разбиране, с търпение и с Божествена Любов към такива хора. Това е най-доброто.

Всичко казано до тук се отнася за тези хора-деца, които изначално са представители на Светлинната мрежа.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния