Въпрос и отговор 132

Нов дом и смърт

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 22 февруари 2019 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 24 февруари 2019 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, суеверието, че когато се строи къща, трябва да се остави нещо недовършено, тъй като иначе някой от семейството ще умре, истинно ли е, или е илюзия? И при какви условия е истинно и какво е най-добре да остане недовършено?

Отговор: Когато се строи къща или се прави основен ремонт на съществуваща такава, твърде много хора се изреждат в тази сграда да идват да извършват различни дейности. Всеки от тях е с различна енергетика. Възможно е тези хора да са от различни енергийни мрежи и да са представители на различни еволюции. Освен това поради действието на Кармичния Закон, на работа се привличат и идват да кандидатстват, и биват одобрени майстори/бригади, към които собственикът на дома/имота/ е кармичен длъжник и които имат за отработване някаква отрицателна карма с него или с един или няколко от неговите ближни, които живеят заедно с него и евентуално ще живеят след това заедно с него в този дом.

Обикновено всичко е много добре при наемането на тези строителни специалисти и работници/бригади, а след известно време започва ходенето по мъките, когато те започнат да работят в имота на техния кармичен длъжник. Стартира се процесът на отработване на съществуващата отрицателна карма. И ако собственикът е достатъчно осъзнат и благодари на Господа за всички неблагополучия, свързани с това строителство, и запази равност в отношенията си, и е без осъждане към тези, които грешат и заради които той влиза в преразходи, тъй като например някои неща му се налага да ги прави по два, че и по три пъти, докато се получи както трябва, тогава отрицателната карма се преобразува много бързо. Това води до обрат в строителната дейност – или майсторите започват да работят качествено и спират да грешат, или сами напускат обекта и се налага да се потърсят други майстори.

И така до края. Понеже, когато се гради нов дом или се преправя и обновява стария, за да служи добре на хората и да добруват те в него – да живеят в Мир и Любов и да благоденстват, е нужно и те да се пречистят, докато тече строителството. И колкото по-добре им се получи това кармично пречистване и в по-голям обем, толкова това се явява най-сигурният залог за техните щастливи бъднини, докато живеят в този дом след това!

Но ако по време на строителството човек се ядосва и гневи на своите кармични длъжници или на кармичните длъжници на неговите близки, и се държи зле с тях, и ги прогони, без да им заплати труда, и каквото и да е друго – и през цялото време е негативен, това увеличава, вместо да намалява, неговата отрицателна карма и руши здравето му. И колкото повече време човек строи и е негативен, осъжда и се товари кармично, толкова все повече се влошава здравословно, но все още се крепи, понеже е под напрежение. Но когато къщата стане готова и човекът се отпусне, изведнъж се стоварват върху него най-различни болести, тъй като той доста много се е обременил кармично, вместо да се освободи, и веднага стартира отработването на част от тази отрицателна карма.

А ако отношението му е било много лошо и някой от строителите е изрекъл насреща му тежки думи, влагайки в словото си и силно отрицателно чувство, изреченото се превръща в проклятие, действието на което стартира веднага. И ако човекът е без достатъчно блага карма да го преобразува, тогава той умира – въплъщението му рязко и предсрочно се прекратява, още по време на строителството или известно време след това.

И тъй като, както сами можете да се досетите, колцина от тези, които си строят нов дом или ремонтират дома си, са достатъчно осъзнати, народът с основание е забелязал през изминалите столетия какво се случва и си е направил своите заключения. Само дето липсват достатъчно примери за обратното – че когато човек остане благ и равен, и благодари на Господа за неблагополучията, които са всъщност най-доброто нещо, което му се случва в момента, понеже му се дава шанс да се изчисти, да се забележи и отбележи след това какво благополучие го застига и колко щастливо заживява в този дом със своите ближни и колко добро е здравето му и че дори още повече се е подобрило!

Вече разбрахте какво е най-добре да се прави по време на строителство и как да се държи човек, и какъв да е вътрешният му сънастрой.

Оставянето на нещо недовършено, без значение какво точно, е суеверие, което е без да помага особено много в този случай. То служи като хапче плацебо – за успокоение на човека. Може да помогне, когато човекът силно вярва в това суеверие и като го изпълни, се отпусне и успокои, живее, без да бъде негативен и най-важното – когато има достатъчно блага карма, която да се използва за преобразуването на излязлата отрицателна карма. Това преобразуване се осъществява с по-малко количество блага карма, когато човекът е спокоен.

Най-добрата препоръка към вас, мили мои деца на Светлината, е:
1) Бъдете истинските себе си – Богът във вас да действа постоянно, навсякъде и завинаги!
2) Бъдете Бога в себе си в отношенията си с Господа и в отношенията си с Бога у другите Светли хора, които са част от Живия Живот на тази планета!
3) Бъдете себе си и равни и спокойни оставайте в отношенията си с представителите на илюзията, без каквото и да е отрицателно чувство и осъждане към тях, и без да ги ощетявате и да им вредите осъзнато, Живи, Здрави и доброплодотворни в Светлинната мрежа ако искате да сте!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния