Въпрос и отговор 145

Простиране на слънце и още нещо

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 28 юли 2019 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 04 август 2019 г.

 

Въпрос: Мила Росица Авела, скъпи Хелиос и Присъствие на Единния,
Във връзка с даденото ни Послание от Прелюбимия Хелиос от 27 юли 2019 г., задавам следния въпрос:
Поради каква причина и първопричина простирането на дрехи под открито слънце е вредоносно за хората? Хората, животните и растенията са живи същества за разлика от дрехите. Какво е влиянието на Слънцето върху дрехите ни и оттам върху нас?
С Благодарност и Божествена Любов

Отговор: Влиянието на Слънцето е същото като над вода, поставена в съд, която стои на открито под директните слънчеви лъчения, част от които вече са вредни за здравето на Живите същества и този процес предстои да се засилва занапред. Водата поема тази вредоносност и става вредна и за пиене, и за обливане на човека, животните и растенията.

Същото е и по отношение на водата в мокрите дрехи – водните молекули поемат тази вредоносност и биват кодирани. А когато водата се изпари, този код остава върху тъканта на дрехите, когато те са от естествен растителен произход. И след това, когато човек облича такива дрехи, той влиза в директен досег с тази вредност, все едно се е пекъл той самият на Слънцето и водата в неговите собствени клетки е била кодирана вредно за него.

Затова дрехите от естествена тъкан трябва да се пазят от Слънцето, както и растенията, когато са мокри. Дрехите се сушат под навес, а растенията се поливат вечер.

 

Бележка от Росица Авела: След получаването на горната информация и аз зададох няколко въпроса на Присъствие на Единния на тази тема:

Първи въпрос: Когато човек е под дъжда и дрехите му се намокрят, а след това изгрее Слънцето и те изсъхнат, както са на него, под слънчевите лъчи, какъв е резултата? А когато човек се поти и това намокри дрехите му, докато работи навън на открито под Слънцето?

Отговор: Същото е като с прострените мокри дрехи директно под слънчевите лъчи. Вредно е във всички тези случаи. Препоръката е човек да има повече сухи дрехи и да ги сменя, когато се изпоти и като се намокрят, със сухи, от естествен растителен произход, които го пазят от Слънцето, тъй като имат собствена защитна аура, която се явява като допълнителна защита за човека. А мокрите дрехи да се сложат да съхнат на сянка през това време, например на клоните на някое дърво, ако човек е далеч от дома си. И като изсъхнат, може отново да ги носи и сменя с мокрите от пот или от дъжд, които са на гърба му. Това е лесно постижимо и изпълнението е без особено да затруднява когото и да е.

 

Втори въпрос: Каква е причината и първопричината за появата на тази вреда на слънчевите лъчи, мили Татко Единни? Кое е това, което предизвиква това явление?

Отговор: При планетата е същото като при вас, хората. Когато някой страда и е болен, и е с болки, се руши част от защитата му и той става уязвим за вредни външни влияния от страна на силите на илюзията. Освен това когато някой страда, неговото страдание се отразява на фин план и върху неговите ближни, с които е свързан енергийно на фин план. Те също стават уязвими и могат да бъдат подложени на вредни влияния от страна на представителите на различните мрежи на илюзията.

Когато Живите същества страдат, страда и цялата планета, а когато планетата страда и я боли от раните, които хората ѝ причиняват с дейността си, например с обезлесяване, чрез мини и кариери, вредни емисии от моторните превозни средства, от промишлените предприятия и т.н., страдат и Луната, и Слънцето, а и другите планети от тази Слънчева система също, тъй като всички те са много тясно свързани енергийно помежду си. И така, когато Слънцето страда заради страданието на Земята, то променя излъчването си. Това е първопричината за появата на вредоносните слънчеви лъчи.

И вие, мили мои Светли деца, трябва да се скриете, за да оцелеете през предстоящите времена кой където може, където и да се намира, по всяко време на деня и най-вече когато Слънцето грее най-силно:
1) Вкъщи – в домовете си, а когато човек е на двора, да работи под големи, здрави, стабилни навеси;
2) В гората – под сянката на дърветата;
3) В пещери сред скалите на планините;
4) Под земята в хидроизолирани землянки.

 

Трети въпрос: А какво ще стане с плодовете на растенията, с които се храним, мили Татко Единни, например дини, пъпеши, зеленчуци и всички плодове на дърветата?

Отговор: Ще стават вредни за хората – тези от тях, които зреят на слънце, без сянка над тях. А когато има дори и по-рехава, тя пак дава достатъчно добра защита. Растенията, които са на сянка под големи листа, като тиквичките например, ще са най-добре и изцяло безопасни, а също и плодовете по дърветата и гроздето на асмите, които зреят под листата.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния