Въпрос и Отговор относно Титлата на Мелхиседек

 

Въпрос на Росица Авела от 03 август 2020 г.: Мили Татко Единни, как да титуловаме на сайта Мелхиседек, напр. при надписа на Неговия Лик, Мисли, дадени от Него и т.н.? Каква е Неговата титла – Господ, Владика, Елохим или друго и какво?

Отговор от Единния Отец от 20 септември 2020 г.: Мелхиседек е Висше Същество на Светлината с ранг на Господ, Владика е на 13-ти таен лъч и е Ръководител на ордена на Посветените на тоя лъч Висши Същества на Светлината, Елохим е на Господ Алфа и още доста друга работа върши и има съответните степени и титли, които са в мълчание по отношение на човечеството на тая планета в състоянието, в което то се намира в момента като цяло.