Напътствие
от Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство
и Покровителка на довеждане до успешен край
на работата, която е добра от Господна гледна точка

От 05 януари 2021 г.

 

АС СЪМ Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство

Мили деца на Светлината с Живи, Светли и Чисти Души, проявявайте и усилвайте в себе си Божествените качества Усърдие и Постоянство. Тия две Божествени качества пряко касаят дейността на 4-та и 5-та основни чакри – сърдечната и гърлената.

Проявяването на Божественото качество Усърдие е следствие на усилването и проявяването на Божествената Любов. Но и обратното също важи – колкото повече човека е усърден в живота си, толкова повече подпомага работата на сърдечната си чакра и се усилва и Божествената му Любов!

Аналогично е и при проявяването на Божественото качество Постоянство. То е следствие от усилването в Душата на човека и проявяването на Божествените качества Воля и Вяра. Колкото повече човек проявява Божественото Качество Постоянство в живота си, толкова повече подпомага работата на гърлената си чакра и се усилва неговата Воля, която е подкачество на Вярата и на свой ред подпомага усилването ѝ.

А проявяването на тия две Божествени качества – Усърдието и Постоянството, усилва дейността на 4-та и 5-та основни чакри и довежда до активиране на 6-та чакра – все повече, колкото повече от работата си довеждате до успешен край!

Липсва как да се активира и отвори чакрата на третото око, бес човека да е отработил Божествените качества Усърдие и Постоянство и бес да довежда до успешния ѝ край всяка своя работа, която е доброплодотворна от Господна гледна точка.

Всичко това е много важно по отношение на всеки от вас, който желае да премине в света на 6-тата човешка раса.

АС СЪМ Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство Покровителствам довеждането на работата, която е доброплодотворна от Господна гледна точка, до успешен край. Който от вас желае да работи по отработване на тия две Божествени качества, би могъл да Ме покани, искрено да поиска и помоли да го покровителствам и подкрепя в даден вид работа и във всяка работа, която му предстои, ако тя е добра от Господна гледна точка, та да я доведе до успешния ѝ край. И тогава, още в хода на работата, протича постоянния процес на усилване на Усърдието и Постоянството в тоя човек.

Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство