Среща в околностите на град Бургас, част 2

26 август 2012 г.

Да се храните по този начин също е много добре, понеже когато вземате храната с лявата ръка, приемате нейната и енергийна, и информационна съставляваща. Енергийната съставляваща дава възможност да се хранят всичките ви тела. А чрез информационната съставляваща на ниво поле приемате информация за храната – дали е добра за вашия организъм или е токсична. Тогава мозъкът получава възможността светкавично да реагира и да получите усещането, че има нещо по-особено, или че ви е безвкусна храната, която е вредна за вас, дори може да я повърнете, ако се наложи, и то много бързо, преди да се е проявил вредоносният ефект!

 

Въпрос: Ами ако си роден левичар?

Росица Авела: На около десетина човека, работещи главно с дясната ръка, един е левичар – за баланс и хармония на всички останали.

Движението по пътищата в света е от дясната страна и с ляв волан на МПС (моторни превозни средства). В Англия обаче и в още някои страни, намиращи се и в двете полукълба на планетата, движението е от лявата страна на пътя и МПС са с десен волан. За да има баланс и хармония. И всичко е много точно.

Същото нещо е и с левичарите. Те са за балансиране на всички останали десняци. Тъй като трябва да се работи и с двете ръце, но когато повечето хора работят само с едната, е нужно да има такива, които да работят само с другата, за баланс.

Участник: Левичарите тука в България по един или друг начин са ги направили десничари.

Росица Авела: Да, насилствено и жалко, че това се допускаше.

Участник: Синът ми е левичар, но не съм го притеснявала за това.

Росица Авела: И много добре си направила.

Участник: А моята дъщеря, когато беше ученичка, ѝ връзваха ръката отзад на гърба в първи клас, за да не я ползва!

Росица Авела: Е, случилото се, случило. Аз също съм левичарка и в началото пишех само с лявата ръка, обаче по онова време кой ще те остави да пишеш само с лявата. Веднага се прехвърляше химикала в дясната ми ръка, постоянно, докато започнах да пиша само с дясната. А можех да пиша и с двете ръце, а също и огледално писане. Сега пиша само с дясната, но когато започнах да рисувам в края на 2010 г., установих, че ми е леко и мога да рисувам и с двете ръце. И сега рисувам и с лява, и с дясна, а някои картини – едновременно и с двете ръце.

Участник: А при левичарите принципът важи ли – дясна дава, лява получава? Понеже по принцип съм си левичар, може сега да пиша с дясната ръка, обаче гледам, че други работи правя с лявата и си правя някакъв баланс.

Росица Авела: По същия начин е – това е принцип! Без значение кой е левичар и кой е десничар и преимуществено с кое мозъчно полукълбо работи. С дясната ръка се дава, с лявата ръка се взима – във всички случаи. А когато се трудите, е добре да работите балансирано и с двете ръце. Всяка дейност може да се извършва и с едната, и с другата или и с двете ръце заедно.

 

И така, в Напътствието от Господ Алфа, относно това как всеки да балансира енергиите си, на първо място е чрез Благодарността, след това чрез труда – работейки с двете ръце и третото е чрез храната.

Забележете, че в това Напътствие, от всички изброени храни, които са най-добри за нас във времето, в което живеем сега, на първо място е дадена водата! Водата е храната – тя е основен разтворител, тя е субстанцията, която приема и задържа различни кодове и чрез нея ние ги приемаме и те ни въздействат. Когато човек е балансиран и сънастроен на Божествената гама, и предварително благослови водата, която пие, а също и храната, когато ги поема, е в състояние да приеме енергийната им съставляваща, която храни освен физическото, но и фините тела. Понеже водата вече е преструктурирана по съвсем различен начин. Затова е по-добре и препоръчително, когато се храним с готвена храна, тя да е течна, с повече вода в нея, т.е. да консумираме варени и то по-течни, вместо печените по-сухи ястия. Освен това чрез водата, приета в организма, отвеждаме от него всички постъпили вредни вещества, а също и част от негативността.

Въздухът – също е храна, той дава нужния кислород за живота на всяка клетка в нашия организъм, а когато го вдишваме точно преди и по време на изгрева, чрез него поемаме праната, която храни всичките ни тела. Той е информационен носител, както и водата.

Растителната храна – също е и информационен носител. Докато растат, растенията денонощно приемат информация и се зареждат енергийно от Слънцето, Луната и звездите и когато ние поемаме тази храна с ръка – с лявата ръка, вместо с вилица и с лъжица, разбира се, не всичко може да се яде с ръце в нашето общество, но това, което може да се яде – тогава именно най-много се поема и енергийната съставляваща и информационната съставляваща, която тя носи.

Когато човек с ръката си поема храната, и я поднася към устата си, това е първоначалното съприкосновение с нея и моментът, когато информацията, съдържаща се в храната, постъпва в аурата на човека и мозъкът получава импулс как да действа според това дали тази храна е добра за ядене и в енергийно отношение, и в чисто материален аспект – дали примерно има вредни вещества в нея като радиация, изкуствени торове, други отровни вещества, или е приготвяна от някого, който в този момент е бил негативен, и е готвил без радост. И когато храната, поднесена с лявата ръка, влезе в устата, мозъкът вече е подготвен, получил е тази информация на ниво поле и на човек или му е вкусно, или обратното, и чувства, че е без желание да яде въобще или точно тази храна. Децата са особено чувствителни и когато детето отказва да яде дадена храна, е задължително родителят да бъде без каквото и да е насилие към него в този момент.

Всеки трябва да подхожда към храната осъзнато, да е балансиран и хармоничен, да благослови храната преди ядене, за да може колкото е възможно по-голяма част от отрицателните енергии, съдържащи се в нея, (ако има такива, но в повечето случаи има) да се преобразуват по време на благославянето и за да се насити храната с Божествена енергия. Понеже по-голямата част от храната се транспортира с моторни превозни средства, следователно е подложена на нискочестотни вибрации и всякакви енергийни влияния по време на пътуването, при натоварване и разтоварване в складовете, в магазините и т.н., включително и във вашите домове, в които престоява в хладилник или фризер, и където обстановката понякога е различна от състоянието на мир и любов, радост и хармония. Благословът – Благото Слово, заредено с Божествена енергия, може изцяло да преобразува тези негативности и да остане само полезното действие на храната, с която предстои да се храните. Но този ефект може да се получи, само когато сте спокойни, и в това хармонично състояние се извисите и отправите благослова към храната и започнете да се храните след това.

За Бога всичко е възможно и ключът е вътре във всеки един от вас. Вие можете всичко! До такава степен, че ако достатъчно се извисите в Бога, е възможно изцяло да преструктурирате храната в Светлина, каквито и вредности да е имало преди това в нея!

Следва продължение.