Среща в околностите на град Бургас, част 3

26 август 2012 г.

За водата, въздуха и растителната храна вече е дадено пояснение веднага след текста на Напътствието от Господ Алфа, поради което сега се спрях съвсем накратко върху тях, само доразширявайки вече обясненото. По време на нашата среща, както вече ви съобщих, главното внимание ще бъде отделено на Слънцето като храна за нашите Дух, Душа и тяло.

 

Допълнение от 16 февруари 2017 г.

В дните около Зимното Слънцестоене през декември 2016 година зададох на Присъствие на Единния следния въпрос:

Гледането на слънцето безопасно ли е в настоящия момент? Понеже усещам, че дори когато то изгрява, е много силно и се чувствам дискомфортно, съвсем различно от преди?

Отговор: Вече е опасно да се гледа Слънцето.

Тази информация е нужно да бъде оповестена на сайта и поместена в текста на срещата в околностите на Бургас 2012 година.

Това, което бе много полезно и препоръчително да се прави в предходните години относно гледането на слънцето по време на изгрева, вече е вредоносно. Времето за приложение на тази препоръка приключи.

Знаете, че времената по време на преход се сменят все по-бързо и че времето, в което живеете в момента, накъсява, и условията за живот на планетата се променят. Вие вече живеете в тези забързани времена на промени, когато даваните указания са за точно определено време, през което е много ценно те да бъдат следвани точно и в пълнота, понеже след като времето за изпълнението им изтече, вече е безсмислено или дори вредно да се продължава тяхното изпълнение.

Всеки Жив човек, който достигне до сайта на нашия Посланик и следи новостите, има шанса да се сънастройва и чувства добре, когато живее в синхрон с настъпващите промени, които биват своевременно оповестявани.

Опасността от гледането на слънцето идва от различни страни и резултата е все много вредоносен:

1) лъчението на Слънцето вече е различно и все по-опасно ще става занапред. Идва времето, когато който иска да е здрав, трябва да избягва да се излага на слънце и е нужно да ходи с покрита кожа. (т.е. с дълги панталони мъжете и с дълги рокли жените и с дълги ръкави на ръцете и шапки или кърпи на главите, които да пазят и кожата на лицето, и косата. Това е на 1-во място.

2) ако човек пропусне добре да се покрие докато гледа слънцето и по време на гледането се отвори към Бога, благодарейки на Възлюбения Хелиос, на Бога и на Отца, при определени условия има опасност да загуби своята чистота (виж 5-те Правила-напътствия за опазване на чистотата)

3) човек дори и добре да се е покрил и само очите му да са открити, докато гледа към слънцето, промененото лъчение на слънцето е вредоносно за зрението и може да го увреди.

Така че вече е без нужда да търсите място и възможности за гледане на слънцето. Други са вече нуждите на момента:

1) да се покайва човек от все сърце и душа за всичко съгрешено във всички времена пред Господа и пред Бога;

2) да прощава на всеки всичко съгрешено от все сърце и душа, да помоли Господа и Той да му прости и на Господа от все сърце и душа да възблагодари и

3) да живее в спазване на Господните Заповеди и Закони.

И е много добре да се разхожда човек сред природата рано сутринта и да вдишва праната, пребивавайки в състояние на тиха вътрешна радост. И да се поспре точно на изгрев слънце, да се покрие и да произнесе призива към Възлюбения Хелиос, а също и да възблагодари на Господа и на Бога за всичко такова, каквото е, и да помоли за помощ Свише да му се дава през деня, за да са доброплодотворни във и за Светлинната мрежа на планетата Земя всичките му мисли, чувства, слова и дела.

 

Бележка от Росица Авела:

От текста на тази среща бяха премахнати значителна част от абзаците, в които се обяснява техниката на слънчевото гледане. Бе ми указано, че когато изтече времето за действие на което и да е напътствие, дадено Свише, е нужно то да се свали от сайта, за да се предотврати опасността да бъде изпълнявано занапред по погрешка и вместо полза, да носи вреда.

Вниманието ни винаги трябва да бъде насочено към тези Духовни практики, които Свише се дават в момента и са полезни за преминаването през този времеви отрязък от Великия Преход, в който сме тук и сега.

 

Следват подбрани и допълнени откъси от текста на срещата, чиято актуалност е съхранена:

Това, което правят Възнесените Същества на Светлината, е да ни подготвят, тези от нас, които са готови да приемат предстоящите промени и пожелаят да бъдат подготвени за тях.

Божията Милост е голяма и велика и ни се дава шанс да се подготвим добре, за който и вариант от многото най-различни варианти на евентуално бъдеще да стартира.

Всичко е много сериозно и трябва да се следват препоръките точно, както са указани Свише и веднага, щом бъдат указани, понеже времето на полезното им действие е точно отмерено по космическия часовник и понеже всяка една препоръка има много дълбок смисъл и полезно действие и си заслужава вложените време и труд за изпълнението й.

Животът на тази планета може да продължи с тези, които са готови да го продължат – децата на Отца, които са в Бога –спазват Господните Заповеди и Закони и точно следват указаните препоръки..

А тези, които извършват например някоя от указаните Духовни практики, но без да спазват дадените препоръки, могат след това да си задават въпроса каква е причината, че при тях липсват някои или повечето от очакваните полезни ефекти.

Например да бъде извършвана работата в духовността извън куполите на населените места или само в малките часове на нощта, или макар и да се върши под куполите и през деня, но да е на свети места.

А също и духовната практика да се извършва в правилен сънастрой – дали например човека благодари на Господа и на Бога в този момент, или си мисли за това какво има да прави през деня, или какво се е случило предния ден в материалността.

 

Следва продължение.