Среща в Полша в околностите на град Жиельона Гура, част 1

17 ноември 2012 г.

Публикувайки на сайта материалите от срещата, използвам възможността да благодаря още веднъж на всички участници за топлото посрещане и часовете на Радост, Светлина и Любов!

Скъпи приятели, нашата среща в Полша започна с пеене на песента „Отче наш” и искам да споделя, че всички присъстващи поляци пяха песента на български език от все сърце и толкова добре при това, че не можеше да се разбере, че не са българи!

Росица Авела: Харесва ли ви песента? Господ Санат Кумара ми обясни как може да се танцува на тази песен, докато се пее. И ми обясни, че пеенето и танцуването, словото, което се изрича, пеейки и паузите в танца с вдигане и съединяване на ръцете на танцуващите помежду им – всяко от тях съответства на една от стихиите: Огън, Въздух, Вода и Земя. И когато всичко това се прави заедно, и когато се пее от цялото сърце с Любов към Бога, Божествената Сила и Мощ се приумножават и се вливат в нашите тела. И когато при танцуването се редуват мъж, жена, мъж, жена, това е идеалният вариант. Когато жените са с дълги рокли, роби, или сукмани, енергията в техните тела може да тече по правилния начин. Тогава Божествената Енергия на мъжете и жените може да се вплете в едно единно цяло, става обмен на енергиите и се получава като един вид тайнство, понеже жените отдават мъжката енергия, която им е в повече и мъжете стават повече мъже, и обратно – мъжете отдават това, което им е в повече от женската енергия и жените стават повече жени.

Преди да започнем нашата среща, ще изречем защитата. Първо – призива за активиране на връзката с Великото Централно Слънце, след това призива към Свети Архангел Михаил за Защита по всяко време и накрая призив за насочване на енергията от нашата среща в полза на Общото Благо.

За по-доброто протичане на енергията е желателно краката и ръцете да са свободни – без да са скръстени, докато се четат призивите за защита, а и по време на цялата среща. Може да ви възникне въпросът каква е причината в източната духовна традиция да се стои в поза „Лотос” с кръстосани крака. Всъщност това положение идва отпреди няколко хиляди години, когато енергетиката на планетата е била съвсем различна, самата планета е била много по-чиста и балансирана и Божествената Енергия е отивала директно в планетата. И когато тези, които са извършвали духовни практики, са заставали в поза „Лотос”, те са отваряли първа чакра и са придвижвали Божествената енергия, получавана от планетата, нагоре по цялата ос и са я отдавали към Висшите сфери от седма чакра по време на медитация.

Сега положението на планетата е различно. Тя е изключително замърсена и достъпът на Божествената Енергия до нея е затруднен и става основно чрез фокуси на Светлината, каквито са хората с отворени чакри, които са в постоянно Служение на Бога, а също и представители на животинския свят, каквито са някои видове китове и делфини, които са с Будда съзнание. Така че сега е точно обратното – по време на работа в духовността човек се отваря и получава Божествената Енергия от Висшите сфери, сваля я по централната ос и я отдава на планетата. Така всеки от нас помага според възможностите си за балансирането на планетата и това се получава най-добре, когато ръцете и краката са свободни, без да се кръстосват.

Когато обаче искаме да се предпазим от изчерпване на нашата енергия, бидейки на многолюдно място или в напрегната атмосфера, тогава е добре да се кръстосват и ръцете отпред пред слънчевия сплит, и краката, според възможността на момента.

Преди да изречем призивите за защита, искам да споделя още нещо – фразата от „Великият Призив”: „Светлината, Любовта и Божествената Сила да възстановят промисъла на Земята!” е много важна и силна формула. Светлината – Божествената Мъдрост – 6та чакра – жълтия цвят. Божествената Любов – 4та чакра – розовия цвят. Божествената Сила – 5та чакра – синия цвят. Трите заедно – Божествената Мъдрост, Божествената Любов и Божествената Сила, ще възстановят Промисъла на Земята, Божествения Промисъл.

Едно и също е, когато се изрича тази формула от Великия Призив, и когато се прави и изрича кръстният знак: „В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух”, т.е. и двете формули са с много голяма сила и мощ, когато се изричат. И двете активират 4та, 5та и 6та чакра. В името на Отца – пръстите на ръката се поставят на 6та чакра – третото око, Майката – 4та чакра – сърдечната, Сина и Светия Дух – на двете рамене последователно, които са на нивото на 5та чакра – гърлената.

(Направени бяха призивите.)

Росица Авела: Това е първата среща, след като официално бе оповестена Божествената Милост за провеждането на срещите, да, и тя е тук, в Полша.

Когато ми бяха дадени указания как да протичат тези срещи, ми се каза, че всеки път ще се съобщава под покровителството и с благословията на кое Същество на Светлината ще преминава срещата. И след като тя приключи, всички участници, след като си отидат вкъщи, е много добре и препоръчително да благодарят на това Същество на Светлината през следващите 7 дни. Понеже Неговата енергия ще помага на всеки един участник в срещата да се преобразуват отрицателните залежи, които съществуват в неговата аура и му пречат най-много в момента. По желание отдаването на благодарността може да бъде направено и за 17 или още по-добре – за 27 дни. Всеки сам преценява, както пожелае и както го почувства със сърцето си. Обяснението ми бе дадено от Присъствие на Единния по време на Есенното Равноденствие: „Това е допълнителна Милост на Небесата, която АЗ СЪМ Присъствие на Единния давам за тези срещи и техните участници.”

Нашата среща днес и утре ще бъде под покровителството на Възлюбения Иисус. Той указа да започна срещата, предавайки ви следните Негови слова:

„АЗ СЪМ Иисус и АЗ СЪМ в храма на нашия Посланик Росица сега, и ви благославям всички вас, участници в срещата и съм готов да отговоря на въпросите, на които би било добре да получите отговор Свише. Тази среща ще протече под Моето Покровителство. Днес Росица ще ви прочете Посланието, което ѝ дадох. Тази информация е нужно да бъде сведена до вашето външно съзнание, а по-късно тя ще бъде качена и на сайта на Посланика ни, сайт ЕДИНЕНИЕ. След това ще ви бъде дадено време за отдих и размисъл в мълчание (до утре), и време да помислите какви въпроси да зададете.

АЗ СЪМ Иисус, с цялата си Любов към вас.”

 

Прочете се Посланиетоот Възлюбения Иисус от 6 ноември 2012 година „Продължение на Учение за Изцелението”.

Следва продължение.