Среща в Полша в околностите на град Жиельона Гура, част 10

18 ноември 2012 г.

Участник: Как да се гледа на развода – като прекъсване на мъките или като нещо Божествено, което е прекъснато ?

Росица Авела: Осъзнато! Разводът е много лошо нещо, когато семейството е в Божествения Нравствен Закон, когато и двамата съпрузи се стремят към Бога и растат в Бога. Те могат взаимно да си помагат, колкото и да им е трудно на моменти. В този случай най-доброто е постоянно да искат помощ Свише и да си прощават, да си помагат, и да издържат! Да преминат рамо до рамо през това, което идва.

Обаче в ситуацията, в която и двамата са били без нужната осъзнатост, когато са се оженили, но в един момент единият се пробужда и тръгва по Пътя на своето духовно развитие, а на другият освен, че му липсва желание, но и категорично отказва да го последва и дори се опитва да го спре, да го препъне при това, тогава човек се изправя пред избора как да продължи своя живот.

Понякога двамата партньори се събират само за да отработят нещо кармично помежду си и това е кармично семейство. И когато човек се осъзнае и поиска прошка от своя семеен партньор, без значение дали тя ще му бъде дадена отсреща, тогава идва моментът, когато неговата част от кармата е отработена, и е безсмислено да се продължава едно страдание безконечно, още повече, когато то спъва придвижването напред по Пътя към Бога, понеже това се отразява зле и на децата.

Ако единият съпруг изневерява, безотговорен е към семейството, разводът е допустим, ако той отказва да се поправи. В този случай това вече е нещо различно от семейство в Бога. Това е лицемерие пред Бога, тъй като е в нарушение на Божествените Закони. Понеже много често, когато единият изневерява, другият се разболява, децата също, тъй като това разкъсва семейната аура, общата енергийна защитна обвивка. И така цялата енергия отива в илюзията и се разпилява. Това е подобно, както когато човек говори с някого, който изчерпва, без да има това право, неговата енергия и той се чувства зле в негово присъствие по време на разговора. Какво се прави в този случай? Човек има свободната воля да реши или да поведе разговора в положителна посока, или ако види, че е безуспешно, да го прекрати и да си тръгне. Същото нещо е с брака и с всяка една сфера на нашия живот.

Семейството е най-голямата ценност, но когато се спазват Божествените Закони. А когато те биват погазвани, семейството вече е илюзия. Подобно семейство е вредоносно и поради още една причина – израствайки в него, на децата се дава грешен пример, образец, който може после да следват в своя живот.

Трудно е. Но в такива ситуации човек трябва сам да вземе своето решение. Общи рецепти липсват. Добре е човек да се посъветва със сърцето си. За някого може да е по-добре да остане в такъв брак, ако още нещо остава да бъде отработено кармично, а за друг това може да е излишно и дори пагубно. Душата най-добре знае. Затова е нужно да сме без осъждане към другите. Всеки най-добре знае за себе си.

Затова, когато единият се събуди и тръгне по Пътя към Бога, семейството може и да се разруши, ако другият откаже да го последва и да върви заедно с него по този Път. Понеже колкото единият съпруг върви към Бога, а другият дори върви в обратната посока, пропастта помежду им се увеличава.

Както вече казах, хората се привличат според вибрациите. И когато разводът е вече факт, и мине известно време, и вървящият към Бога достатъчно се е изчистил кармично, и желае да има другар до себе си с когото заедно да бъдат в служение на Общото Благо, и помоли за помощ Свише, тогава може да срещне друг човек със сходни вибрации. И с този човек може да създадат ново семейство, вече в спазването на Божествения Нравствен Закон и с когото да вървят заедно към Бога, и да си помагат взаимно, и с когото много по-добре да отгледат децата си, и да им дадат правилния образец и нужната енергия, за да може и те на свой ред да се движат правилно в живота си занапред.

Както казва Господ Шива в едно Свое Послание, когато човек тръгне към Бога, може да се окаже, че е останал без нищо, сред пепелището на своя живот, семейство, работа, понеже се разрушава всичко илюзорно, съществувало в живота му дотогава. В този момент той обръща очи към Бога и казва: „Господи, аз съм Твой, аз съм с Теб.” И тогава му се придава всичко нужно, за да съгради живота си отново, по правилния от Божествена гледна точка начин. Човек може като феникс от пепелта да се устреми към Бога и да се даде едно ново, светло начало. Но първо трябва да се премине през изчистването и преобразуването на всичко илюзорно.

Така е и за цялото човечество, на което предстои да премине през това, което трябва да премине, според както си го наспори сега, за да се изчисти и да се създадат условията за настъпването на Златния Век. В своето съзнание трябва да сме готови за всичко и да бъдем с цялата си любов към Бога.

И аз ви благославям да се приготвите така добре всички. И да бъдете винаги с будно съзнание и в спазването на Божествените Закони.

 

Участник: Понякога, когато се молим, заспиваме или ни се забавя речта, или някакви други енергии се появяват. Как да се държим тогава?

Росица Авела: Обикновено ако човек си легне по-рано и стане по-рано, добре наспал се, сутрин служението се получава много добре и без да му се доспива. Тогава другите хора все още спят и всичко е в покой, полето е чисто откъм отрицателни мисли и чувства на хората наоколо, и на всякакви шумове също, и човек е хармоничен и много по-лесно се извисява към Висшите октави.

А ако служението се извършва по друго време на деня, например следобед, и започне да ви се доспива, тогава е добре служението да е по-кратко. Тъй като в противен случай е по-добре без служение, отколкото то да е без нужното качество.

Човек трябва да намери точното време, когато му се получава най-добре. За всеки то ще е различно. Много зависи и околната среда каква е. И е задължение на всеки да се погрижи за чистотата и тишината на околното пространство и едва тогава да пристъпва към извършване на служението.

Ако времето, с което разполагате е малко, се прави по-кратко служение. Важното е какъв е зарядът по време на това служение, какво се отдава на Бога, вместо да се гледа каква е неговата продължителност. Понеже както казахме, човек може да бъде в служение през целия ден, когато е в Радостта и приготвя например храната за своето семейство и влага Любовта си в тази храна, с която се хранят всички членове на семейството. А през останалото време може и само: „Благодаря Ти, Господи” да изричате в тишина, с излъчване на Благодарност и Любов към нашия Отец Небесен и към цялото Творение.

 

Участник: Късичък въпрос за храната – знаем благословията за храната. Имам някакви задръжки да благославям храната, която е с месо. Аз се храня без месо, но семейството ми го яде.

Росица Авела: Твой е изборът да кажеш, че го чувстваш като вредоносно и да спреш да готвиш с месо, а те ако желаят, да си слагат допълнително колбаси и да си ги ядат.

Участник: Аз готвя поотделно за себе си без месо и за семейството с месо. Затова само изпращам енергия и любов към храната, но без да я благославям. Но точно в това е дилемата и съм лишена от възможността да бъда в служение, докато готвя. Добре ли е, че не благославям, а само изпращам любов?

Росица Авела: По принцип какво е благословията – изпращане на енергия, на Любов, а ти току-що каза, че правиш точно това. Само дето не произнасяш словата.

Може би въпросът ти трябва да бъде друг – дали е добре, че готвиш храна за своето семейство, знаейки, че тя е вредна и как е правилно да постъпиш в случая? Спокойно може да ги събереш всички около масата и да им кажеш, че спираш да готвиш храна с месо за тях, тъй като се чувстваш зле, когато го правиш. И ако те желаят да ядат месо, да правят, каквото пожелаят, но без да те намесват теб и да изискват, каквото и да е от теб в тази насока. Можеш да им обясниш, че знаейки, че това е вредно за тях, си решила да спреш да им вредиш, че душата ти отказва да го приема и е в смут. И ако те настояват да продължаваш да го правиш, това би било насилие над твоята свободна воля. Понеже когато готвиш храна с месо и знаеш, че това е вредно, и чувстваш вътрешен дискомфорт да го правиш, ти спираш да готвиш храна, а готвиш нещо вредоносно. И колкото и да се опитваш да изпращаш любов към храната, как мислиш, доколко успяваш, и каква енергия влагаш в нея, когато ти е смутно на душата и си без Радост от това, което правиш? Главният въпрос за тебе е дали желаеш да готвиш нещо вредоносно за своето семейство. Благославянето в случая е нещо последващо. Важното е да осъзнаеш и приемеш факта, че си без каквото и да е задължение да продължаваш да го правиш и това вече е въпрос на твоя свободен избор.

 

Участник: Дали следващата крачка след вегетарианството е веганството?

Росица Авела: Това е съвсем естествено. А след веганството следва слънчевото хранене. Понеже тогава се поема чиста и лъчиста Божествена енергия и спира да се хаби такова огромно количество енергия и време, за да се подготвя почвата, сади, отглежда, добива и преработва храната, а след това да се храносмила и отделя. Тъй като този процес е изключително слабо ефективен. Всичко е въпрос на израстване в съзнанието, на осъзнатост, и въпрос на по-нататъшна еволюция на човечеството.

 

Участник: Имам въпрос за тези същности, които се прикрепят към определени чакри – какви са?

Росица Авела: Астрални същности, които навлизат, когато аурата е с нарушена цялост, когато има пробиви в нея, или е разкъсана в различна степен. А това се получава, когато човек изпада в отрицателни състояния и допусне да излезе извън баланс и контрол над себе си и когато живее в нарушение на Божествените Закони. И обратното, когато човек е хармоничен и позитивен, в Радостта и в Любовта, живее в Бога, енергийната обвивка е здрава и Огънят, който се излъчва от всяка отворена чакра, отблъсква на голямо разстояние астралните същности. Понеже това си е жива смърт за тях, преобразува ги в Светлина.

 

Нашата среща е към своя край. Бидейки тук през тези макар и по-малко от 24 часа, вие поехте допълнително голямо количество Божествена Енергия. Това може да бъде и много добро, и много зло. От вас зависи да бъде добро. И аз ви благославям да успеете тази енергия да я вложите правилно от Божествена гледна точка занапред в своя живот и да бъдете достатъчно осъзнати и отговорни как ще я употребявате.

Препоръчвам ви на първо време да бъдете повече в мълчание, за да може тази енергия да я усвоите пълноценно и правилно да се пренареди във вашите храмове. Особено да бъдете в мълчание по отношение на най-близкото си обкръжение – хората, които се явяват ваши кармични партньори. Спокойно можете да кажете, че сте обявили пост пред Бога за мълчание и за известно време ще сте в мълчание, и само най-важното и нужното ще говорите.

Благодарете много на Възлюбения Иисус, с чиято помощ ще се преобразува това, което в момента най-много ви пречи за вашето напредване по Пътя към върха на Божественото съзнание. И Той ще помогне. Имате Неговата подкрепа. Така че се възползвайте максимално от нея.

Радвам се, че бяхме заедно. Божественият Промисъл да бъде вашата Пътеводна звезда в живота занапред!

Край на срещата.