Среща в Полша в околностите на град Жиельона Гура, част 2

17 ноември 2012 г.

Духовната практика на 12-те поклона бе дадена от Господ Санат Кумара в края на 2011 година. Нейната същност се състои в това всеки, който я извършва, да изпита дълбоко вътре в себе си чувствата на Покаяние, Благодарност и Любов и след това да ги отдаде към Небесата. Качественото извършване на тази Духовна практика помага за по-бързото и по-леко преобразуване на отрицателните кармични записи. Аз се учудвах, че почти цяла година я извършваме в по-тесен кръг, без да ми бъде указано да се публикува на сайт ЕДИНЕНИЕ.

Тази духовна практика ще бъде използвана вече от всички, след като Възлюбеният Иисус даде своето Послание „Продължение на Учение за Изцелението” на 6 ноември 2012 г., в което той отново обясни колко важно е покаянието и искането на прошка от Бога. Всеки сам може да извършва Духовната практика на 12-те поклона всеки ден, за да си помогне да е Здрав в Дух, Душа и тяло.

Тези 12 поклона са по седемте основни и петте тайни лъча. По време на всеки един поклон човек се покайва за това, което е съгрешавал във всички времена по съответния лъч и иска прошка Свише да му се даде, за да се преобразува отрицателната му карма, която води до затваряне на съответната чакра. Там, където човек е съгрешавал и има изкривяване на Божествената Енергия и натрупване на отрицателна енергия, се осъществява преобразуването ѝ в Светлина.

Най-важното нещо е човек да почувства силата на своето покаяние, то да се излъчва от цялата му душа и сърце. Да се покае за своите минали грешки. С цялата си мисъл и с цялото си чувство да е вътре в това, което прави в момента.

 

Духовна практика на Дванадесетте поклона.

1. Застава се с лице на изток.

2. Прави се много бавен и дълбок поклон до земята (според възможностите на този, който го прави). И докато се покланяте, казвате наум или на глас:

„Покайвам се, Господи, прости всичко съгрешено във всички времена!”.

Най-важният момент тук е от все сърце и душа да изпитвате това чувство на покаяние, докато се навеждате в поклона, и да осъзнавате, че молите за прошка Свише за всички свои грехове, от когато и да е, от това и от всички ваши предишни въплъщения досега, а също молите за прошка за всички грехове, които сте се наели да отработвате в това свое въплъщение – на рода, на вашия народ, на цялото човечество.

3. След това бавно започвате да се изправяте, казвайки през това време отново мислено или наглас:

„Благодаря Ти, Господи, за Твоята безкрайна Милост към мен ...... (малкото име) и към цялата планета Земя, и Живия Живот на нея!”.

Изричайки горното, чувството на дълбока Благодарност също трябва да блика от дълбините на вашето сърце. И когато накрая изричате последните слова от фразата – „...и към Живия Живот на нея”, гръбнакът ви трябва да се е изпънал като струна, за да може енергията да тече свободно по цялата ос.

4. Накрая, стоейки така изправени с изпънат гръб, започвате бавно да вдигате отстрани на тялото ръцете, изпънати в лактите, произнасяйки:

„Любя Те, мили Татко Небесни!”,
Вдигате ръцете докато съедините върховете на пръстите на двете ръце над главата, излъчвайки цялата си Любов към Небесният Отец! В това положение може да постоите и по-дълго време, колкото пожелаете. Ще почувствате как Божествената Енергия тече и се спуска по цялата ос. Тогава става и преобразуването на отрицателните залежи у вас, вие ще почувствате как се отпускате, умиротворявате, ще започнете да се прозявате, ще почувствате лекота.

Това е описанието на един поклон. По същият начин се продължава и се правят и останалите, докато станат 12 поклона.

Още веднъж искам да отбележа, че за да е действена тази духовна практика и от полза за този, който я прави, е изключително важно през цялото време, докато я извършвате, да бъдете с цялата си мисъл съсредоточени към Бога и да излъчвате към Него последователно чувствата на Покаяние, Благодарност и Любов. Покайвайте се както за това, което си спомняте, че сте сгрешили, така и за всичко, което сте сътворявали, когато и да било – в това или в което и да било предишно ваше въплъщение. Покайвайте се и за греховете на всички други хора и искайте прошка Свише – и за вас, и за всички!

Следва продължение.