Среща в Полша в околностите на град Жиельона Гура, част 4

17 ноември 2012 г.

Участник: В началото започнах да чета по няколко Послания дневно, но после разбрах, че трябва да се чете само по едно на ден. За какво точно става въпрос?

Росица Авела: Да, това е така, понеже всяко Послание се дава от различно Същество на Светлината и на различно енергийно ниво. Посланията са наситени с различни енергии, които е препоръчително да се поемат отделно, без да се смесват, за да могат пълноценно да бъдат усвоени и да са от най-голяма полза. Освен това е добре Посланията да се четат подред, по цикли. Тъй като самият цикъл в дадена година съдържа определена енергетика, помагаща по точно определен начин.

Участник: Питам от гледна точка на човек, който не е запознат с Посланията и искам за кратко време, тъй като току-що разбрах за тях, да прочета, колкото се може повече.

Росица Авела: И други са искали и са чели по много Послания дневно, но в такива случаи липсва възможността пълноценно да се усвои съдържимото в тях. Това е все едно човек да желае в една чаша от 200 мл. да налее и побере бутилка от 1 л. Ще налива, ще налива, а съдържимото ще прелива, ще се излее бутилката, а колко от нея ще остане в чашата? А се създава и излишно пренапрежение и натоварване – като при преяждането. Затова е препоръчително тези, които не са знаели и са прочели Посланията по много наведнъж, след това да започнат повторно да ги четат по едно на ден и ще усетят разликата и ползата.

 

Участник: Понякога е трудно да се контролират чувствата. Има ли прост, добър начин за контролиране на чувствата?

Росица Авела: Да, това е важна задача и една от най-важните ни работи – контролът над собствените мисли и чувства – да бъдат благи, позитивни и да са правилни от Божествена гледна точка.

В случай на нужда може да се повтаря Слово-формулата за отдаване на всички илюзорни мисли и чувства на Господ Бог, за да ги преобразува в Светлина и да се поиска помощ Свише за това:

 

„Господи, отдавам Ти своите илюзорни мисли и чувства, приеми ги всичките и ги преобразувай в Светлина, за което Ти благодаря!”*

 

И в следващия момент вниманието трябва да се насочи към някакъв Божествен образец, към нещо, което е добро и приятно за човека – към лика на някой Владика например. Съзерцаването на ликовете на Владиците може много да помогне, когато едновременно с гледането на лика, насочим и мислите си към съответния Владика и започнем да му благодарим за помощта, която ни дава, за да се справим в този момент. Веднага щом дойде някакво отрицателно чувство, е добре с усилие на волята да бъде заменено с мисли, насочени в друга посока, за да предизвикат те друго чувство, което е Божествено.

Пеенето на песни, които са Божествени образци, също може много да помогне.

Изразяването на благодарността, също. То е като мантра: „Благодаря Ти, Господи! Благодаря Ти, Господи! Благодаря Ти, Господи!”... Първо се казва „Господи, помогни ми да се освободя от тези илюзорни чувства, които са ме завладели в този момент и да ги заменя с Радост и Любов.” И започваш да благодариш: „Благодаря Ти, Господи! Благодаря Ти, Господи! Благодаря Ти, Господи!...”

Може би трябва да споделиш, Живче, своя опит:

Живка: Веднъж много силно ме бяха завладели мисли, далеч от Божествените. Опитвах се по всякакъв начин, всичко, което знам наизуст от работата си в духовността да изкажа, но безрезултатно. Дори не можех да се концентрирам и да кажа една молитва или призив до края. Дотолкова бяха силни тези чувства. И тогава започнах „Благодаря Ти, Господи!”, понеже то е много кратко: „Благодаря Ти, Господи! Благодаря Ти, Господи!...” Започнах да се стремя да се концентрирам във всяка една дума „Благодаря”, така че да премине през сърцето. И когато се поовладях достатъчно, започнах да усещам как сърцето ми изрича всяко „Благодаря Ти, Господи!” с трепет и с любов, в съкровение...

Росица Авела: Това изпитване на чувството на благодарност и отправянето ѝ към Бога преобразува отрицателните чувства в Светлина. Също може да се повтарят и словата, които се изричат при практиката на 12-те поклона, но в съкратен вариант – „Прости ми, Господи. Благодаря Ти, Господи. Любя Те, Господи!”. И всяко от тях да се изрича по няколко пъти, и тогава да се премине към изричането на следващото. Например:

„Прости ми, Господи, прости ми, Господи, прости ми, Господи!
Благодаря Ти, Господи, Благодаря Ти, Господи, Благодаря Ти, Господи!
Любя Те, Господи, Любя Те, Господи, Любя Те, Господи!”

и всичко това се повтаря три пъти.

Понеже, когато човек е допуснал илюзорната му част да вземе връх и да го обземат илюзорни чувства, той трябва да иска прошка: „Прости ми, Господи”, след това трябва да благодари на Бога, че му прощава и че му дава помощта, която му е нужна, за да се освободи от тях, и накрая да се възрадва и да изпраща Любов към Бога.

В началото, докато човек е под влиянието на отрицателните чувства и мисли, благодарствените слова, които повтаря, може да са изпразнени откъм съдържание, но колкото повече ги повтаря и особено, когато успее да насочи вниманието си към Бога или към конкретен Владика, когото да помоли за помощ, и спре да мисли за проблема, толкова повече ще започне да усеща как се изпълва с чувствата на Благодарност и Любов. Точно тогава всичко отрицателно се преобразува в Светлина и всички илюзорни мисли и чувства изчезват като лятна мъглица. Още по-силно и бързо може да се получи това преобразуване, както вече казах, когато в същото време докато благодарим, гледаме лика на този Владика. А ако започнем и да пеем, благодарейки, тогава може да се получи най-силно и бързо преобразуване.

А може и само „Благодаря Ти, Господи!” да изричаме и да насочим мисълта си към някакъв вид труд! Това е също много мощен инструмент за освобождаване от илюзорни мисли и чувства – да се трудим, и то главно физически труд, а и какъвто и да е вид труд! Да започнем веднага да мислим какво има да се прави и в същия момент да пристъпим към работа, и да вложим всичко от себе си в този труд.

За всеки ще е различно, а и всеки следващ път също може да е различно. Кой както го почувства и както реши да действа. Експериментирайте, пробвайте кое е най-действено при вас. Най-важното е, каквото и да правите, да е с желание и от сърце! И да сте с будно съзнание, и веднага щом усетите, че мислите и чувствата ви са станали отрицателни, да предприемете действия за тяхното преобразуване и да ги замените с позитивни!

 

Участник: Възможно ли е да се задържиш по-дълго в някои от държавите, през които минаваш и какви условия трябва да бъдат изпълнени, за да останеш по-дълго?

Росица Авела: Всичко е възможно, стига да е указано Свише. Ако има покана, аз бих могла да попитам дали това би могло да се осъществи. Понеже първо хора, които живеят в някоя страна, трябва да изявят свободната си воля чрез направената покана и тогава може да се отправи въпрос към Небесата за осъществяване на възможността.

Участник: Ако искаш да останеш за по-дълго, с удоволствие бихме те приели.

Росица Авела: Кой ще превежда?

(Всички се смеят.)

 

Участник: В едно от Посланията се говори за това, че руският народ не е изпълнил, не е оправдал очакванията. Дали твоето идване в Полша означава, че фокусът на Светлината се е пренесъл в Полша и какво следва от това и от тази ситуация?

Росица Авела: Фокусът на Светлината е самият човек, Посланикът. Той е точката, в която се свързват световете и става обмен на енергия, на информация. Идването ми тук насища полската земя с повече Светлина. Но аз съм поканена и в Англия. И ще отида и там, когато бъде указано и за колкото бъде указано. Тази година бях в Камбоджа и от там приех цикъла с Посланията през месец май, въпреки всички трудности. Така че Светлината се дава, тя отива навсякъде. Още повече, че навсякъде има въплътени Същества на Светлината, които провеждат Светлина на земята, на която живеят. Освен това руският народ пропусна да се възползва от тази възможност сега, но не се знае утре какво ще стане. Понеже много светли същности има във въплъщение в Русия в момента. Но такива има и навсякъде по планетата. И само отново пак от хората зависи, от всеки човек поотделно, коя държава ще проработи на ниво държавност и кой народ ще проработи в духовността и достигайки нужния процент от населението, ще направи скок напред. Така че всички на работа!

 

Участник: Трудно ми е да си представя моментът, когато се изключваш от матрицата, от мрежата на илюзията и някой, който е близо до теб, излиза извън контрол. В духовната практика веднъж се изключваш и край или многократно се случва? Как може да се определи този момент?

Росица Авела: Многократно може да става. Случва се, когато повишиш вибрациите си и влезеш в сънастрой с Висшите октави, и извисиш съзнанието си. Може и да е следствие на по-продължителна работа в духовността, когато се пренареждат енергиите, когато се възстановява целостта на яйцето, на обвивката, на аурата. Едно по едно прекъсваш възможността да се черпи енергията от теб по една чакра, по втора, по трета, по този лъч, по другия, по следващия… Едно се пренарежда, после друго… С един човек сте били свързани и той е черпил от теб за дадено нещо, към което е свързан с теб, друг с друго... Процесът е постепенен. Но пък ако човек е достигнал до съответното ниво и се е откъснал вече, другите, които са били свързани до този момент с него на това ниво, може да започнат да излизат извън контрол. Но ако някой успее да го изкара извън равновесие той може да направи нещо, което отново да разкъса неговата обвивка…

 

Участник: Какво е отношението ти и отношението на Владиците към приемане на тези наркотици, които предизвикват визии?

Росица Авела: Изцяло отрицателно! Тъй като това е вид отрова за мозъка и за цялото тяло и за фините тела. Това е нещо съвсем различно от естествения процес на постигане на духовни достижения. Когато човек достигне нужното ниво, то всичко му се отваря автоматично. А когато човек го прави под въздействието на такива опиати, без да е готов да достигне дадените нива, това е илюзорно.

Същото нещо е, когато с различни духовни практики, се дава да се отварят чакри, без обаче човек да е отработил нужните достижения в духовността и без да е отработил съответните Божествени качества. Той започва да получава по-голям енергиен поток и го чувства, но тогава и опасността да вложи след това тази енергия в илюзията и да си сътвори много по-голяма карма, понеже има повече енергия, е много голяма.

По този начин онзи, който се стреми към усъвършенстване в духовността може много повече да си навреди, отколкото някой, който без да прави нещо „специално”, спазва Божествените Закони и си повтаря „Благодаря ти, Господи!”. Как е било със Светците в предишните времена? Да са правили някакви специални практики за отваряне на чакри или да са взимали наркотици и някакви опиати? Абсолютна илюзия!

 

Мисля, че е време да приключваме срещата за днешния ден. Утре сутринта ще посрещаме изгрева на Слънцето. Благодаря ви за вниманието и въпросите. Бог да Ви Благослови! И всички Сили на Светлината да са над Вас!

Следва продължение.

 

blue line

* Виж в призивите за сънастрой преди началото на всяка работа в духовността