Среща в Полша в околностите на град Жиельона Гура, част 6

18 ноември 2012 г.

Участник: Имам въпрос, засягащ изкуството. Дали изкуството е илюзия или е нещо, което може да ни помогне. Аз се опитвам да използвам изкуството като артотерапия, т.е. терапия чрез изкуство. Например за отблокиране на гърлената чакра, за подпомагане на говора и т.н. използвам син цвят.

Росица Авела: Относно подпомагането на говора, добре би било всеки ден да правиш 12-те поклона и смирено да се покайваш, и допълнително след това да кажеш:

„Господи, прости ми всички мои грехове, прости ми всички грешни слова, изречени от мен, поради липсата на знание, съзнателно или без да се усетя, във всички мои въплъщения досега, и ми помогни да се науча да мълча с лекота и правилно да говоря занапред – спасително за моята душа и за душите на всички, до които достига моето слово!”

Това покаяние и искане на прошка от Бога преобразува отрицателните кармични натрупвания, свързани с грешки в говора и помага да се отвори възможността за работа със Словото. И когато човек говори по-малко и спре да изразходва своята Божествена Енергия в много на брой празни приказки или обсъждане на нещо, което е безсмислено и илюзорно, тогава всяка от тези малко на брой думи, които той изговаря, става носител на голям енергиен заряд, превръща се в Божествено Слово, чрез което той сътворява живота по съвсем различен начин. Тогава човек става мъдрец – всяка дума тежи на мястото си и всяка дума е творяща.

Затова е добре всеки напълно осъзнато да следи за словото си – какво говори и с колко, и с какви думи го изразява. Понеже във всяка дума влага част от своята Божествена енергия. Ако човек говори празни или лишени от истинност приказки, енергийният му потенциал се разпилява. А в случай, че докато ги изрича, изпитва и отрицателни чувства, тогава си сътворява още по-голяма отрицателна карма.

Владиците вече съобщиха в едно от своите Послания, че човечеството е излязло от детската възраст и настъпи времето да поеме отговорността за това, което сътворява. Всеки носи кармична отговорност за словата, които изговаря и още повече, когато пее или говори пред по-голяма аудитория, понеже тогава кармата се преумножава с броя на тези, до които достига погрешното слово, било то творба на изкуството или пък друго.

И така достигнахме до въпроса за изкуството. Аз благодаря за този въпрос, той е много важен. Понеже правилното от Божествена гледна точка изкуство е много силен и мощен фактор за работа над себе си и в помощ на другите. И както всяко друго нещо в този материален свят, изкуството може да бъде двойствен фактор. Може да бъде както силно и мощно средство за приумножаване на Божествената енергия и за извисяване, така може да бъде и много мощен фактор за отнемане на Божествената енергия. Може да помогне на човек да извиси своето съзнание и може да му помогне в обръщането му към Бога, а може и много да му навреди. Точно това Знание даде Възлюбеният Иисус вчера в своето Послание – човек може да се включи в енергийната решетка на Светлината, а може да се включи и в енергийната решетка на илюзията. Изкуството е много мощен фактор това да се случи и в двете посоки.

Затова Възнесените Същества на Светлината казват, че е много важно всеки да помоли и да поиска да му се даде Дара на различаването. Тъй като изключително много творби на изкуството отвеждат в илюзията. Дори един човек, който е Светла същност и преимуществено твори изкуство, което е Божествен образец, ако в момент, когато е разстроен, извън хармония и баланс, започне да твори, за да излее своите чувства и да му олекне, твърде голяма е вероятността да сътвори нещо, което да отвежда в илюзията.

Така че, когато се твори изкуство, и дори бих казала особено, когато се твори изкуство, човек преди това трябва да се е погрижил да извиси максимално съзнанието си, да се изчисти, да бъде в Радостта и да помоли за помощ Свише да може да му се даде да сътвори Божествен образец и то в екип с Възнесените Същества на Светлината от Висшите октави.

Тогава тези произведения на изкуството могат да бъдат в помощ. И те са Служение към Бога. Понеже могат да помогнат на много хора. И когато хората ги гледат, и се радват, и благодарят на Бога за това произведение на изкуството, и така отдават своята енергия, тя се приумножава и силата на това произведение на изкуството нараства и то може да помага на много хора след това. Тъй като изначално има вложен силен Божествен заряд, Божествена енергия в него както от човека, който го сътворява, така и от Възнесените Същества на Светлината, които му помагат в момента на сътворяването. Такава е например Сикстинската Мадона на Рафаело, която се намира в „Музея на старите майстори” в град Дрезден в Германия.*

Другият случай е, когато произведение на изкуството се създава от човек, предоставил своя храм на силите на илюзията. Тези, които са включени в решетката на илюзията, на тях също им се дават дарби и творят изкуство. И обикновено в днешния свят това изкуство е много проспериращо. Но то е изкуство, което отнема енергията от тези, които го гледат или слушат, или четат. Но отнема енергията на тези, които я имат – на Светлите души, дошли във въплъщение. Човек може да се почувства зле след гледане или слушане на такова произведение на изкуството и това е най-сигурният показател, че е Светла същност, или че Светлината преобладава в него в този момент. Докато тези, които са със затворени чакри, без достъп до Божествената Енергия, на тях това изкуство много им харесва. Те го гледат и му се възхищават, и така получават енергията, отдадена от Светлите души. Такова произведение на изкуството се превръща в инструмент за отнемане на Божествената енергия и преотдаването ѝ към тези, на които им липсва достъп до нея. И тъй като в момента доста хора са с ограничен в различна степен достъп или са без достъп до Божествената енергия, се дава предпочитание на такъв вид изкуство и то става всеизвестно и много рекламирано, без значение дали става въпрос за музика, филми, поезия и проза, картини... Това е светът на илюзията.

Казвам, че тези хора са доста, понеже когато една двойка без цялостна обща семейна аура зачене и ѝ се роди дете, душата, която идва във въплъщение, е от по-низшите слоеве на астрала. А такава аура може да липсва поради две причини: или липсва извършен ритуал за създаване на ново семейство в някоя от религиите, при който се създава тази нова обща семейна аура, или когато тази семейна аура е разкъсана от изневярата на единия или и на двамата съпрузи. Все повече такива деца идват във въплъщение, съзряват и творят изкуство. Това е процес, който тече засилено от миналия век. И повечето творби на изкуството се създават от такива хора.

Този разговор помага да се осъзнае още по-ясно колко е важно човек да бъде с будно съзнание и особено внимание в живота.

И тъй като малко хора имат Дара на различаването в нужната степен, Владиците на Мъдростта препоръчват да се живее извън градовете и да се слуша музиката, звука, шума на природата, които изцяло и в пълнота са Божествено Творение. Песента на птиците, на щурците, ромонът на водата, звукът на вятъра, преминаващ през клоните на дърветата, цялата красота на природните картини във всяко кътче на планетата – вечно променящата се палитра от цветове на небето и земята – все прекрасни произведения на Божественото изкуство, които ни карат да се възхищаваме на Бога и ни възвисяват към Него.

 

Участник: Как ние като поляци бихме могли да помогнем да се установи тук Златният Век?

Росица Авела: Като работите в духовността и ставате все повече и повече и броят на тези, които са се събудили като процент от населението във вашата страна се увеличава постоянно. Тези, които са в Служение на Бога през целия ден, това Служение, за което говорихме преди малко, стават все повече и повече. Илюзията може да е силна, но и Светлината се увеличава постоянно!

В момента, колкото и да сте малко на брой на тази среща, това, което вие осъзнавате и влагате в съзнанието си на полски, то влиза в съзнанието на всички поляци. На ниво поле то им се предава и по време на сън. И все повече поляци ще бъдат осъзнати. Когато се обърнат към Бога и когато отидат в църквата и се молят на Бога, всичко това става тяхно достояние.

Когато процентът на населението, което е осъзнато, се увеличи и все повече, и повече се насища тази земя с Божествената Светлина, и започнат да се сътворяват все повече произведения на изкуството, които са Божествени образци, и започнат да се установяват новите отношения между хората – отношения на колективизъм, основани на грижата за Общото Благо, основани на Мира, Божествената Любов, Милосърдието и Състраданието, толкова по-бързо се приближава страната към идването на Златния Век. И колкото повече хора поискат помощ от Бога за това, толкова повече се дава помощта и се насища земята с тази Божествена енергия – със Светлината на Новия Ден.

Това дава възможност да се случват събитията занапред във възможно най-благоприятния вариант. Понеже човек, който е изпълнен с Божествената Светлина и е в Радостта, и в Любовта, той по вибрации привлича към себе си също такива хора. И когато човек намери своят съпруг или съпруга със същите или подобни вибрации, и заедно спазват Божествените Закони, в това семейство от Нов Ред могат да дойдат във въплъщение Светли същности от Висшите Ефирни октави. Чрез тяхното раждане и живеене на тази земя идва все повече Божествена Светлина. И този процес се ускорява многократно. Божествено просто!

 

Участник: Как мога да вдъхновя хората от моето обкръжение, които са дисхармонични, изпадат в депресия, и са без интерес към духовността?

Росица Авела: Като ги благославяш с цялата си любов, постоянно, но тайно, в скришната стаичка на твоето сърце, както ни учи Възлюбеният Иисус. Тогава ще дойде момент, когато е възможно да проработят в Бога. И това се случва, когато спреш да ги съдиш! Просто ги приемаш такива, каквито са и ги благославяш от все сърце и душа. Това е следващата много важна страна на Служението. Всеки един може да служи на Бога като благославя всички наоколо си. Благословът, който Възлюбената Атина Палада даде, е много добър.**

Участник: Благодаря!

Следва продължение.

 

blue line

* Виж картината по-долу.

** Благослов за този, който има нужда от него, Възлюбената Атина Палада, 10 май 2012 г.
 

 

 

Сикстинската Мадона

 

Картина Сикстинската Мадона нарисувана от Рафаело.

 

Следва продължение.