Среща в Полша в околностите на град Жиельона Гура, част 7

18 ноември 2012 г.

Участник: От известно време ми е ясно, че хората, които боледуват, имат затворени чакри. Те сами са си го създали и това е тяхна карма. Така го разбирам аз. И когато такива хора имат проблеми, те търсят помощ. И тук възниква въпросът: може ли да се помага на духовно неосъзнат човек, който има проблеми и затворени чакри, чрез техники за изчистване и освобождаване на чакрите.

Аз не съм биоенерготерапевт, работя само в рамките на моето семейство, но навремето съм ходила при такива биоенерготерапевти. Сега използвам техника за терапия с камертони, за да си помагам и това наистина ми помага. Моят съпруг ме помоли да му помогна с тази техника, но имам някакви задръжки да я приложа при него. От една страна искам да му помогна, но от друга нещо ме възпира да го направя. Понеже той може би има някакви блокажи. Колебая се дали да се опитам да му помогна. Той през цялото време се храни с енергията на семейството, има прекъсната връзка с Бога и всичко му е затворено. А навремето беше различно. Сега просто му е блокирано всичко. Аз осъзнавам, че за да му се помогне, трябва да му се отворят всички чакри, но всъщност той не ме моли за това, а само да му помагам от време на време, за да се чувства добре. И имам задръжки да му помагам, понеже осъзнавам, че всъщност трябва да му се помогне много повече, отколкото той иска.

Росица Авела: Този въпрос може да се разглежда генерално – какво се получава, когато човек отива при енерготерапевт?

Определено помощта на енерготерапевта е да отвори чакрите. Там, където има запушване, да премахне отрицателната енергия. Но ако той е без Мантия на Лечител, тогава ще му липсва вътрешното, ясното виждане, което се дава от Бога, и е Дар на Светия Дух. Вследствие на това той е без достъп до Знанието и виждането на първопричината за запушването на тази чакра или още по-лошо, може да вижда някое от по-късните следствия от истинската първопричина и да си мисли, че това е първопричината, без да може да я обхване в нейната дълбочина и да я каже на човека.

Така пациентът е лишен от възможността да осъзнае своята грешка, да се покае за нея и да поиска прошка от Бога, и да вземе решение да спре да греши за в бъдеще по този начин. А когато първопричината от миналото остане, без човека да я е осъзнал и да е преобразувана, тази отрицателна карма, тази енергия от неговите отрицателни постъпки в миналото остава в неговата аура.

И след известно време тази чакра пак ще се запуши, т.е. резултатът е временен и изключително вреден. Понеже на човека му се отваря чакрата, за която е било Божествено Благословение да бъде блокирана, тъй като той греши по този въпрос, по това Божествено качество. Ако тя се отвори и влезе допълнително Божествена Енергия и той я вложи в илюзията, отново грешейки по същия начин, това много повече утежнява неговото положение.

А този, който му помага, поема част от тази карма. И това става с всички екстрасенси, ако те са без Мантия на Лечител. А след това част от тази карма на енерготерапевта я поемат следващите му пациенти, отиващи за помощ при него, ако те са енергийно по-чисти от него по отношение на дадения вид карма, по време на прекия енергиен контакт и обмен помежду им по време на „работата” му над тях, когато им „помага”. Това е вредното действие.

Затова в Библията се казва да се спре да се ходи по такива „лечители”. Както се казва да се спре да се ходи и по врачки и баячки. Тъй като те пък виждат в астрала и може да кажат нещо, което ще се случи в бъдеще, но виждат само една от възможностите на едно от вероятните бъдещета.

Когато човек чуе тази информация и започне да мисли за нея, започва да влага своята енергия натам и прави нещата да се случат в тази посока, и се лишава от Божествената възможност да прояви своята Свободна воля и да избере нещо друго, да тръгне по друг път в дадения момент от живота си, когато стигне до него.

А ако човек се опази чист, без да бъде изричано каквото и да е предсказание, вървейки по Пътя към това време, за което иначе би било предречено, че нещо ще се случи, той би могъл да вземе други решения, може да е започнал да работи в духовността, може да е направил нещо, което да включи действието на специална Божествена Милост и той напълно да се размине с евентуално предречените събития и Пътят му да поеме в съвсем друга посока – такава, която например скъсява Пътя за връщането към Дома.

 

6 февруари 2013 г.

Когато прочетох сваления запис на тази част от срещата, прозрях, че отговорът на горния въпрос се нуждае от следното допълнение:

Така че вие може би получихте за себе си отговора дали да „помагате” на съпруга си като му изчиствате и отваряте чакрите с каквато и да е техника, без да знаете и да сте му казали каква е първопричината за тяхното затваряне, и без той да я е осъзнал и да се е покаял за нея и да е взел решение да спре да я допуска. Но може да му помогнете много, ако започнете двамата да си искате и давате прошка всяка вечер преди заспиване, от все сърце, прилагайки на дело Учението на Иисус за Прошката. И това би могло да направите, използвайки практиката „Прошка с ближния”, дадена ни на 16 декември 2012 година.

Вие сама казвате, че преди той е бил в различно от това състояние, в което се намира сега, и може би е добре да помислите дали неговото влошаване е стартирало точно от момента, когато сте започнали да ходите по екстрасенси, и какво сте му носили и предавали на ниво поле. Вие може физически да сте се чувствали добре, но кармата, която човек поема, отивайки при екстрасенс, който е без мантия на Лечител, след това я споделя със своя семеен партньор. И колкото повече човек ходи по такива лечители и поема от кармата на всички предходни пациенти, толкова повече натоварва с тази карма след това и семейния си партньор. И човекът се променя. И после се чудите откъде ви е дошло всичко това на главата. Вие може да сте се справили и да сте преобразували по-късно част от тези отрицателни записи, понеже сте се обърнали в Бога и сте засилили своето развитие в духовността, но човекът до вас, ако е без готовността да го направи, се стига до момента, в който той става тежест за останалите членове на семейството, без дори да знае как да поиска помощ и каква.

Но каквото е било, било. Миналото си е минало и това, което е нужно сега, е човек да се поучи от своите грешки, без да се самоосъжда и да вземе решение да спре да ги допуска, а също и да се покае и да поиска прошка от Бога, а след това и от своя семеен партньор. И колкото по-искрено, смирено, с Любов към Бога и човека насреща се покайвате и молите за прошка, толкова по-добре! Бог е всемилостив и когато се обърнем към него, той винаги прави най-доброто за нас и повече, отколкото бихме могли да си представим!

Обливайте със своята Любов своя съпруг, бъдете смирена, кротка, добра и прощаваща, понеже семейната двойка е това, което двамата сами са си сътворили по време на семейния живот, а и преди това. Затова да искате прошка от Бога, а след това и взаимно да си прощавате, е най-великият лек сега и в идните времена!

В случай, че вашият съпруг откаже да се иска и дава тази прошка, което е много малко вероятно, ако го помолите мило и с много Любов, все пак ако откаже, вие бихте могла всяка вечер, преди да си легнете, да искате прошка от Бога, а след това и от него, без той да ви чува, а също и тихомълком да му давате своята прошка за всичко, което той е съгрешил. И колкото повече време продължавате да го правите, и колкото от все сърце ви се получава, толкова повече се приближавате до деня, когато и той ще пожелае взаимно да започнете да си искате и давате прошка за всичко, което сте съгрешили един спрямо друг и пред Бога!

И аз Благославям в този миг всички, които четат тези редове, да успеят в своите семейства с много Любов постоянно да си искат и дават взаимно прошка, а също и с всички свои други близки хора, с които почувстват, че трябва да си простят!

Росица Авела, с цялата си Любов към всички вас!
 

Следва продължение.