Среща в Полша в околностите на град Жиельона Гура, част 9

18 ноември 2012 г.

Участник: Аз влагам много малко енергия, за да реша финансовите си въпроси. А това е всъщност, което се очаква от мен. Гледам на това като на търг с Бога. Това е моята гледна точка, но хората около мен очакват повече. Дали това е добър подход?

Росица Авела: Всеки има свободна воля сам да преценява колко му е достатъчно, колко да се труди и какво да прави. Божествената Воля е всички ние да бъдем в Радостта, в Любовта, щастливи, да имаме всичко, което ни е нужно за нашето развитие, като всяко друго Божествено Творение, т.е. всичко да бъде в Баланс и в Хармония, в златната среда. Това включва и финансовото благополучие.

Участник: По-скоро ме притесняват мисли за следващия месец дали ще успея следващия месец и т.н. Ситуацията засяга предимно моите родители, те се чувстват засегнати.

Росица Авела: Когато човек е работлив и трудолюбив и спазва Божествените Закони, включително и Закона за Божествения Десятък, е излишно да го притесняват, каквито и да са тревожни мисли. Понеже Бог има грижата за всичко, включително и за това да дойдат нужните финанси в точния момент, тъй като тогава се установява и запазва възвратен енергиен поток. Така се дава възможност да се съхранява и да се приумножава паричният поток, който всъщност е вид енергиен поток. Без човек да се замисля особено, възможностите идват и нещата се случват така, че винаги да има, колкото е нужно, че и в повече дори. Бог дава нужната енергия човек да е здрав и да се труди. Отдавайки Богу Божествения си десятък и тъй като парите също са част от собствената енергия, връщайки я към Бога чрез този възвратен процес, човек приумножава възможностите си да идват средства при него, винаги толкова, колкото са нужни.

Нужно е също да се погрижиш средствата, които даваш, да бъдат добре вложени – без да се разпиляват в илюзията, а да се влагат за това, което е потребно и добро от Божествена гледна точка за теб и за тези, с които живееш.

Освен спазването на Закона за Божествения десятък, другият Божествен способ за получаване на помощ при боравене с парите, е даването на дарение за Бога в спазване на Закона за дарението на Бога.

Когато човек спечели някакви средства, правилното от Божествена гледна точка и най-доброто за него е преди да започне да ги харчи, първо да отдели Божествения десятък. Това дава възможност да спре да се натоварва кармично, като започне да спазва този Божествен Закон. И дава възможност да е здрав, работоспособен и Бог да се погрижи за неговата финансова обезпеченост и благополучие. И за в бъдеще да му се дадат възможности да има това, от което има нужда той и неговото семейство.

Сумата за Божествения десятък е точно определена от Божествения Закон – една десета и се отделя от всеки вид доход: от труд, от недвижима собственост и от капитали. Това изключва дохода от пенсия, майчинство и други социални трансфери.

Веднага, след като се отдели Божественият десятък, второто важно нещо е да се отдели и някаква сума, която да бъде дарение за Бога.

Дарението на Бога всеки сам определя колко да бъде, според своите възможности и желание. Добре е от Божествена гледна точка да бъде дадено дарение, каквото и да е материалното положение, макар и 10 ст., 50 ст., едно левче да бъде , но от всяка сума, която човек получава, откъдето и да е, без изключение. И да се даде от все сърце в дар на Бога.

Чрез отделянето на дарение за Бога се преобразува кармата, която човек поема заедно с получаването на парите от този, който му ги е дал, без значение дали е работодател физическо или юридическо лице, бизнес партньор или наследодател, а също и държавата като работодател или когато дава социални помощи, пенсии, майчинство, стипендии..., когато нещо се продава и се получават пари... Отделянето на дарението за Бога преобразува тази карма и ни предпазва от допълнително кармично обременяване.

Тези парични средства, Божественият десятък и дарението, всеки сам решава къде да ги даде. Но пък носи отговорност да ги даде там, където ще бъдат използвани правилно от Божествена гледна точка. Много е важно човек да изрече вътре в себе си, когато дава тези пари, че ги отдава на Бога. И да го направи безкористно и безусловно, т.е. без да желае нещо в замяна и без да поставя условия как и къде да се използват тези средства.

Правейки всичко това, след известно време, което е различно за всеки, тъй като може да има изкривявания по отношение на тези Закони, поради тяхното нарушаване преди, човек постига Златната среда и става балансиран и хармоничен в сферата на финансите.

Във всяка религия и във всички времена Законът за Божествения десятък и Законът за дарението са били давани на човечеството. Всеки Учител, всеки Пророк и всеки Посланик, когато е идвал, ги е давал. Живеейки в този материален свят, паричната енергия е част от нашата енергия и също трябва да тече правилно, и да има постоянен обмен от нея между физическия свят и Висшите октави на Светлината.

Когато се спазват горните два закона, се дава възможност да бъдат финансово обезпечени тези, които изцяло са се отдали в Служба на Бога, в Служение на Общото Благо, за да могат да го направят възможно най-качествено и пълно.

Освен това, за да има финансово благополучие, всеки трябва много осъзнато да изразходва своите средства за това, което е нужно и е добро от Божествена гледна точка, т.е. да следи както за своите мисли и чувства и какво изрича и как, така да следи и какви са делата му, били те действия или въздържане от такива, включително и по отношение на парите и да купува само това, от което действително има нужда и с нужното качество, т.е. да е с будно и извисено съзнание във всяка сфера на живота.

Има над какво да се работи достатъчно много. А също Свише са дадени всички шансове всеки да успее, когато пожелае да промени качеството на своя живот, спазвайки Божествените Закони и пребивавайки в Бога! И всички Небеса са готови да помагат в пълна мяра, когато ги помолим за това!
 

Следва продължение.