Среща в Полша в околностите на село Подкампинос, част 10

(откъси от срещата с допълнения и пояснения към тях)

28 април 2013 г.

 

Вторият ключ е спазването на Единния Всеобщ Всемирен Закон в неговата пълнота. За Живите човешки същества това означава да се спазват всички Божествени Закони.

Господ Елисейя допълни, че един от Божествените закони е „Грижете се за своя храм като за Храм Божий, понеже той е такъв”. Когато сме във въплъщение, нашият храм са четирите ни низши тела – физическото тяло, астралното тяло, менталното тяло и етерното тяло. И Господ Елисейя каза, че всеки трябва да бъде много внимателен и да води правилен начин на живот относно сън, храна, облекло, чистота на всички тела, на всички нива – чистота на чувства, мисли, слова и дела.

За какво служи този ключ – спазването на Божествените Закони – „за предпазване от натрупване на нова отрицателна карма.”

 

Третият ключ е постоянният правилен труд.

Този ключ служи за засилване на творческото начало. Чрез труда се стига до енергията на Сътворението. Тази енергия се подсилва толкова повече, колкото повече се труди човек по правилния от Божествена гледна точка начин.

Господ Елисейя поясни какво означава правилен труд – това е труд:

blue-dot извършван в спазване на Божествените Закони;

blue-dot в Радост;

blue-dot с Благодарност най-голяма към Бога и към всички Сили на Светлината за помощта, която се дава по време на труда;

blue-dot с Божествена Любов;

blue-dot който е Божествено Благословен, още преди да е започнал;

blue-dot извършван с прилагане на всички сили, способности и Божествени качества и добродетели, които има човек, отработени до този момент;

blue-dot извършван в пълна съсредоточеност, внимание и старание – цялото внимание да е насочено към това, което се върши, за да бъде резултатът от труда с максимално възможното най-високо качество;

blue-dot без преумора и крайно изтощение.

 

Преди време ми бе зададен въпросът какво означава трудът да бъде наспорен. Нужно е първо човек да поиска да му се даде Божествен Благослов преди да започне да върши каквато и да е работа. Когато Божественият Благослов бъде даден, тогава е допуснато Свише този труд да се върши и да му се наспорява работата на човека, когато я започне. А да се наспорява работата означава да се дава Божествена помощ всичко да се подрежда едно след друго с лекота и да се случва по най-добрия начин в процеса на труда.

Например отивате на работа и трябва служебно да се срещнете с някого – срещате се в точния момент с него, човекът насреща е в Божествен сънастрой и резултатът от срещата е максимално благоприятен и благополучен и за вашата, и за неговата работа. Срещата протича по най-добрия начин и се влага Божествена Енергия всичко това да се случва, понеже преди да започнете работата, първо сте поискали помощ Свише и Божието Благословение сте призовали да ви се даде. А срещата би могла да протече мъчително и много по-трудно, и далеч от желаните добри резултати или без въобще да се осъществи.

Да се върнем към третия ключ. Постоянният правилен труд е ключът. Следователно, освен че трябва да е правилен трудът, той трябва да е и постоянен. А какво означава трудът да е постоянен, след като той трябва да се извършва, без да се стига до преумора и изтощение? Това означава един вид труд да бъде заменян от друг вид труд, а почивката да е трети вид труд и т.н., винаги извършвани с желание всички тези видове труд, които се сменят един след друг, и с благодарност към Бога в душата и на устата.

 

Четвъртият ключ е този, който Господ Елисейя даде в своето Послание – това всъщност е работата в духовността. И Той даде програма как правилно да бъде извършвана тази работа в духовността.

За какво служи този ключ? Господ Елисейя каза следното: „Този ключ – работата ви в духовността, помага да сте полезни за добруването на Живия Живот и в единение на фин план с всички Живи същества и цялото Творение на Отца.”

Под работа в духовността се разбира извършването на духовни практики:

blue-dot сред природата на тишина и в чистота – това е много важно уточнение;

blue-dot напълно безкористно и безусловно;

blue-dot отдавайки енергията от служението си на Отца.

Когато човек по този начин извършва работата си в духовността, се създава Блага карма, която може да му бъде след това в помощ в труден момент.

 

И накрая петият ключ – вземането на правилни решения и правенето на правилни от Божествена гледна точка избори в живота, и възможността да се даде помощ, когато я поискате, за да успявате точно в това – винаги да вземате правилни решения и да правите правилните от Божествена гледна точка избори в своя живот. Този ключ бе даден на следващия ден след Посланието на Господ Елисейя, в Посланието на Господ Сурия от 26 март 2013 година.

За какво помага този ключ? Господ Сурия каза: „За да се задържите на Пътя към Отца и да продължите успешно своето еволюционно развитие”. Понеже ако изборите са погрешни, те извеждат човека директно извън Пътя.

Когато се спазват Божествените Закони, спира да се създава нова отрицателна карма. Покаянието и Прошката преобразуват старата карма. Но ако човек взема погрешни решения и прави погрешни избори в хода на живота в момента, въпреки че спазва Божествените Закони, придвижването му по Пътя може да спре. Понеже се проваля на тестовете, които са включени в жизнения му план за отработване на нови Божествени качества и за отваряне на съответните чакри. А планетата постоянно повишава своята енергетика и вибрация, целият Жив Живот се сънастройва спрямо новите промени в момента, в тези преходни времена, и този човек всъщност ще запази своя жизнепоток, ще спаси своята душа, но ако спре да се развива, той ще бъде без възможност да дойде в следващо въплъщение тук, на Земята. Ще дойдат само тези, които напредват в еволюционното си развитие, тези, които сега покажат, че са способни на напредък. И това са тези хора, които прилагат на дело в живота си и петте ключа, понеже всеки един от тях е изключително важен. Само при едновременното използване от който и да е човек на тези пет ключа в тези времена на преход, събитията се случват по най-добрия начин за дадения човек. Това е. В противен случай еволюцията му ще продължи, но на някакво друго, по-ниско стъпало, на друго място във Вселената.

И аз в този момент се възползвам от възможността да благодаря на Господ Елисейя за това, че Той с толкова малко думи, толкова нагледно и ясно, представи програмата за успешно преминаване на следващото по-високо еволюционно стъпало по време на прехода от пета към шеста раса на човешкия род на планетата Земя.

Благодаря Му, че ни даде Знанието към какво да се стремим и каква е причината да трябва да вършим всяко едно от нещата, влизащи в състава и на петте ключа, и колко важно е всяко от тях, и като научихме за какво служат ключовете, разбрахме колко важен е всеки един от тях и колко важни са всичките пет ключа, взети заедно. Тъй като те в съвкупност дават възможността за влизането в Новата Епоха на Новия Ред, на Златния Век. И точно петицата е числото на Нов Ред.

Тази информация е много важна. Радостна съм, че успях да я споделя с вас. И е голяма Божествена Милост, че беше указано тя да се даде още на първата среща веднага след като приех цикъла с тези Послания.

Радостна съм и затова, че макар по обходен начин, но все пак се зададе на срещата ни въпросът, който позволи да бъде дадено това Знание. Така вие станахте първите, на които то бе предадено, и чрез вас влезе в колективното безсъзнателно на всички народи, на които има представители на тази среща и при които живеят някои от вас – на полския народ, на българския, на белоруския, на германския и на народите във Великобритания. А чрез нашето интернационално събиране, чрез всички нас заедно, бидейки толкова много в Радостта и в Божествена Любов помежду си през тези два дни на срещата, сега даденото Знание влезе и в колективното безсъзнателно на целия човешки род.

И както всички ние сега сме в Радостта и в Божествената Любов, продължавайте да бъдете в Радостта и в Божествената Любов и занапред, и то постоянно. Радостта е пъпната връв, която свързва с Божествената Любов. Радостта ви довежда до Божествената Любов. А Божествената Любов е тази, която преобразува всичко отрицателно и илюзорно във всичките ви тела в Светлина!

Благодаря на всички ви за участието!

Благодаря Ти, Господи, за Милостта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Следва продължение.