Среща в Полша в околностите на село Подкампинос, част 12

Тази част се състои от въпроси, постъпили на сайт ЕДИНЕНИЕ по повод на публикуваните 11 части с материали от срещата, а също и от отговорите на тези въпроси.

 

Въпрос 1

На 19 май 2015 г. на сайта постъпи въпрос-молба да бъде даден Свише призив към Възнесените Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината във връзка със следния текст от 7-ма част на срещата в Полша:

„...понякога се случва да попадате в трудни ситуации. Затова аз бих ви посъветвала следното:

Когато сте спокойни, би било добре да отправите призив към Силите на Светлината по време на своята работа в духовността, когато сте извисили съзнанието и вибрациите си, и да изискате, искрено да поискате и да помолите всички Същества на Светлината от Висшите октави да се чувстват поканени и винаги призовани да ви помагат, когато имате нужда от помощ, дори и в момент, когато забравите да ги призовете. Понеже човек понякога може да попадне в ситуации, които да го изненадат, и в този момент да е без възможност да реагира адекватно и даже да се сети да поиска помощ. Помолете генерално да ви се дава помощ и в такива моменти. Свише ни се казва, че помощта се дава, когато е поискана. Така че вие може да се подсигурите и да я поискате предварително, за да ви се даде, когато дойде моментът на нужда. И това може да се окаже изключително полезно и спасително за всеки, когато е в труден момент.”

 

Отговор от 21 юли 2015 г.

В отговор на този въпрос в текста, който се произнася преди началото на всяка работа в духовността преди началото на която и да е Духовна практика, бе дадено допълнение, което по-долу е подчертано за по-голяма прегледност и яснота:

В името на Отеца-Майка, Сина и Светия Дух,
В името на Новия Ред на Златния Век,
В името на Божествените
Светлина,
Мъдрост, Сила и Любов,
Радост, Мир и Хармония,
Аз .............. (малкото име) започвам Служението си
и призовавам моето Висше АЗ СЪМ Присъствие,
моя Отец Небесен Господ Алфа и
Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата,
ако такава е вашата Воля,
blue-dotда сте ми в помощ по време на моето Служение тук и сега,
което извършвам в полза на Живия Живот,
blue-dotи да се включите в Служението ми,
за да е доброплодотворно от Господна гледна точка
и да се приумножи неговият резултат
blue-dotи ви призовавам винаги да ми помагате,
когато имам нужда от помощ,
дори и тогава да пропусна на помощ да ви призова!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря ти, мило мое Висше АЗ СЪМ Присъствие, за помощта!
Благодаря Ти, Господи Алфа, за помощта!
Благодаря Ти, мили Татко Единни, за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Въпрос 2

На 23 май 2015 г. на сайта постъпи въпрос с молба за разяснение каква е причината и първопричината, след като молитвата „Отче наш” в нейния досегашен вариант е акумулирала в своя егрегор толкова много Божествена енергия през вековете, сега чрез Росица Авела да бяха направени промени в думите на молитвата? С това създава ли се нов егрегор на молитвата? Въпросът е по следния текст от част 9-та на срещата в околностите на село Подкампинос, Полша от април 2013 г.:

„Затова и молитвата „Отче наш” е толкова силна – думите й са точно определени и в нея е събрана силата и мощта на молитвената енергия на много светци – енергия, която се е натрупвала стотици години наред, докато те са произнасяли молитвата, бидейки във въплъщение. Молитвата помага на всеки, който я произнася с Вяра.”

 

Отговор от 22 юли 2015 г.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния ще отговоря на този въпрос.

В текста на молитвата „Отче наш” бе указано на Росица Авела да направи минимални промени, но това бе достатъчно, за да се създаде нов енергиен егрегор за тази молитва и в него да бъде пренесена Свише цялата останала до този момент Божествена енергия, акумулирана през вековете.

Така тази енергия бе предпазена от разпиляването и от погрешното й влагане в мрежата на илюзията, което се случваше ускорено в последните години, когато тази молитва бе многократно изричана от хора, които след като я произнасяха в момент на нужда и получаваха като Помощ Свише част от енергията, вложена в егрегора на молитвата, след това използваха тази Божествена енергия погрешно и тя отиваше за подхранване на силите на илюзията, тъй като повечето от молещите се, след като получеха помощта, продължаваха да живеят по старому в нарушение на Моя Закон.

Като се създаде новият енергиен егрегор на тази молитва, Божествената енергия, пренесена в него от стария енергиен егрегор, понастоящем се преумножава от Росица Авела и от тези, които следват Учението, което се дава чрез нея, когато всички те произнасят с Вяра и с Божествена Любов най-чиста към Небесния Отец тази молитва в новия й вид и живеят в спазване на Божествените Заповеди и Закони.

Нещо повече дори – Божествената енергия в новия енергиен егрегор на тази молитва се приумножава, когато този, който я произнася от все сърце, преди това е призовал всички Сили на Светлината от Висшите октави, които пожелаят, да се присъединят към това негово служение, за да се приумножи Божествено резултатът от тази му работа в духовността.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

Въпрос 3

На 23 май 2015 г. на сайта по част 11 на срещата в Подкампинос, Полша от 2013 г. относно следния текст: „Например при първия поклон – по първи лъч на синия пламък, на Владика Мория и на свети Архангел Михаил, и си представяте как точно в тази синя Светлина правите Поклона и се покайвате за всички грехове от всички времена, които имате по този Лъч.” постъпи въпрос-молба да се даде Свише информация и за останалите 11 лъча от 12-те лъча, по които се правят 12-те поклона, каквато се прецени, че ще бъде от полза и в помощ за повишаването на ефективността на практиката.

 

Отговор от 23 юли 2015 г.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния отговарям на този въпрос следното:

На срещата през април 2015 г. бе указано както за чакрите, така и за лъчите, че информацията, която се допуска да бъде достъпна за човечеството сега, е само за първите 7 лъча и чакри. Останалите затова се наричат тайни лъчи, респективно чакри на тайните лъчи, понеже са в мълчание и само на фин план се дава знанието за тях на напредналите в обучението си Души от съответните Учители в техните обители, след като Душата е минала успешно през съответните посвещения за даден лъч.

В колективното безсъзнателно на човечеството да влиза повече информация, отколкото е дадена до този момент, е излишно и дори опасно в тези времена.

Когато се извършва Духовната практика на 12-те поклона, най-важното е да се изпитват и излъчват чувствата на Покаяние, Благодарност и Божествена Любов и върху тях трябва всеки да се съсредоточи, докато извършва всеки поклон и изрича Словата на него, за да облече тези Слова в блестящи и достойни одежди, вместо да са едни празни и голи слова, ако той в това време си мисли за нещо друго.

Благославям всички искрено устремени Души, които приемат и следват Учението, което даваме сега чрез нашия Посланик Росица Авела, да са успешни в извършването на Духовната практика на 12-те поклона, а също и на Духовната практика „Прошка с ближния” и да ги правят всеки ден от все сърце, понеже това е най-доброто за всички вас в тези времена.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

Бележка от Росица Авела:

Тази последна 12-та част би могла да се допълва занапред в случай, че постъпят нови въпроси на сайта по повод дадената информация по време на срещата в края на април 2013 година, на които се даде отговор Свише.