Среща в Полша в околностите на село Подкампинос, част 3

(откъси от срещата с допълнения и пояснения към тях)

27 април 2013 г.

 

Участник: Какво да се прави в случай, когато се появят отрицателни мисли у тези, които все още са в градовете?

Росица Авела: Понякога, когато някой желае да изрече нещо добро, без значение дали по време на работата си в духовността, например при изричане на благослов, или в разговор с други хора и по време на работата си в материалността, като започне да го изрича, в този момент вътре в него, в ума му, идват отрицателни мисли. И така се случва, че той иска да каже нещо добро, а излиза нещо зле казано или дори нещо илюзорно.

Това е проблем на доста хора в момента. И този проблем идва от илюзорната същност на човека, а Божествената му същност се стреми да му помага и обикновено веднага, след като е сгрешил, му указва грешката. И ако човек се усети, че е сгрешил, това му дава възможността веднага, на място - пред хората, пред които е сгрешил, или малко по-късно, ако вече си е тръгнал от мястото на срещата или например разговорът по телефона е приключил, при пръв удобен случай, да се извини, прошка да поиска и да каже какво точно е искал да изрече и какви са били намеренията му. Точно това е едно от проявленията на борбата между доброто и злото вътре в човека. Този процес се засилва в наши дни, особено при тези, които живеят в големи населени места, тъй като там чистотата на пространството все повече намалява. И обикновено колкото повече чистотата на пространството намалява, толкова повече се засилва този процес на поява на отрицателни мисли и чувства и изричането на такива слова, и извършването на такива дела.

Това е съвсем естествен процес, протичащ с Божествено разрешение и допущение. Сега ще ви обясня за какво става въпрос. Вече е съобщено Свише и мнозина от вас знаете, че до преди няколко години Силите на Светлината работеха по изчистването на Висшите октави от същности, които са се отрекли от Бога и на които поради тази причина им е прекъснат достъпът до Божествената Енергия. И след като това изчистване приключи успешно, в следващите години последва изчистването и на астралния план, първо в неговите висши слоеве. Така че сега астралните същности са плътно притиснати в средните и низшите слоеве на астралния план и идват все повече и на физическия план. И изчакват, и се опитват при всяка възможност, която им се предоставя от самите хора, да черпят Божествената им Енергия и най-вече от онези от хората, които имат директен достъп до нея.

Затова Владиците ни казват: „Излизайте да живеете извън големите населени места”. Понеже предстои този процес да се засилва и астралните същности да се съсредоточават в големите поселища, където има много хора, които живеят, без да спазват Божествените Заповеди и Закони и от които астралните същности могат свободно да изчерпват Божествената им енергия. И е твърде възможно на човек да му става все по-трудно да бъде позитивен и хармоничен, в Радостта и с високи вибрации в условията на града, където вибрациите са много по-ниски.

Тогава, чрез илюзорната му същност, контрола над неговите мисли и чувства могат да поемат такива астрални същности. Човек иска да каже нещо добро, а то излиза нещо друго, когато го изрече, и това може дори да стане с голяма сила, така че човек дори сам недоумява след това как е могъл да каже такова нещо, но в момента на изричането всъщност да е почти без възможност да го изконтролира и да се спре.

Същото е и когато човек иска да направи нещо добро, но му се получава нещо друго. И единственото спасение отново е да се живее извън големите населени места.

Дори и при пътуване по магистралите и по-големите пътища човек се намира в условия, близки до престоя в големия град. Понеже високата скорост на придвижване държи шофьорите под напрежение и често пъти в раздразнение, а покрай тези пътища също има такива астрални същности, които черпят енергията на хората, които са без позитивен сънастрой и извън хармония и баланс, понеже тогава защитата им отслабва или въобще липсва.

Обясних ви каква може да бъде една от причините да се появяват отрицателните и/или другите илюзорни мисли, дори най-вече по време, когато са най-малко желани и когато, ако човек им се поддаде, ще загуби най-много енергия и може да натрупа нова отрицателна карма. И че същото се отнася и за отрицателните и/или другите илюзорни чувства, и слова, и дела.

Друга причина е отрицателната карма, която човек носи в своите тела и която го кара да реагира по определен начин в даден момент, когато се отваря за отработване някой кармичен запис. В такъв момент е съвсем естествено при него да идват илюзорни мисли и чувства и той да изрича илюзорни слова, и делата му да са такива.

Трета причина е, че намирайки се в голямо населено място, човек попада в енергийното му поле и ако то е наситено с определена енергетика, тя може да повлияе на неговите мисли, чувства, слова и дела и минавайки през места, в които това е особено засилено, да изпита силни чувства, чужди мисли да нахлуват в главата му. Например силно да му се прияде месо, да му се появят сексуални мисли, образи, желания и т.н., които са напълно странични и съвсем доскоро човекът да е бил напълно спокоен и без такива мисли и чувства.

Друга причина може да бъде, че човекът мимоходом, например в транспорта или някъде другаде, когато отива по работа, е видял някаква реклама по телевизията и там зад кадър е протичала и е влязла в неговите фини тела енергийно насочена информация, която променя неговите мисли, чувства и цялото му поведение.

Или пък човек попада на място, където в близост работи уред за психотронно въздействие над съзнанието, което отново крие опасност за упражняване на контрол над неговото поведение, и т.н.

Каквито и да са причините за появата на отрицателните и/или другите илюзорни мисли и чувства, когато човек излезе да живее сред природата, те съвсем естествено отпадат и след известно време той забелязва, че е станал съвсем друг човек. На това аз му казвам, че е дошъл на себе си.

Но докато все още сте в капана на големите човешки поселища, идва ред да ви кажа какво да правите, когато ви се появят отрицателни и други илюзорни мисли и чувства, изречете нещо криво или направите нещо погрешно. Както сами вече разбирате, липсват готови рецепти, понеже във всеки отделен случай причината за появата им може да е различна и това, което трябва да направите, също е различно според случая.

Добре би било да засилите самоконтрола си и самодисциплината, да сте будни всеки миг и да сте готови да реагирате веднага така, че да се опазите:

blue-dot сами себе си да опазвате от поглеждане към включен телевизионен приемник и всякакви течащи реклами на екрани и т.н.;

blue-dot да се отдалечите максимално бързо от място, на което се почувствате зле по какъвто и да е начин и което ви провокира да изпаднете в нарушение на Божествените Заповеди и Закони и започнат да ви се искат греховни неща, от място, където изведнъж изпитате силен гняв, раздразнение, агресия, от място, където почувствате тежест в гърдите, болки по тялото, отпадналост и каквото и да е неразположение, липса на желание да работите и да правите каквото и да е, и т.н.;

blue-dot да направите следните 3 много важни неща:

1. Да отпечатате на хартия и да носите винаги в себе си, и да изречете според случая и нуждата на момента, както сърцето ви подскаже, който или които пожелаете от следните Призиви, Слово-формули и благослов:

„Слово-формула за освобождаване от илюзорни мисли и чувства” от Господ Санат Кумара;

дадените от Присъствие на Единния

„Благослов за защита от силите на илюзията”;

„Слово-формула за преобразуване на илюзорните мисли и чувства и за прекратяване на всички други вмешателства на силите на илюзията”;

„Слово-формула за освобождаване от илюзорни мисли, чувства и същности”;

„Покаяние в труден момент”

 

„Призив към Свети Архангел Михаил за Защита по всяко време”;

„Призив в случай на спешна нужда от помощ”;

„Призив за преодоляване на отрицателни и други илюзорни състояния още в самото начало, когато се появят” от Елохим Мир;

2. След като изречете тези от горните Слово-формули, призиви, благослов, които решите и установите, че имат най-добър ефект върху вас, веднага след това започнете да се трудите. Здравият физически труд е най-доброто нещо. И ако е нужно дори с усилие на волята, съвсем целенасочено, отправете мисълта си към труда и я вложете изцяло в това, което правите, за да се получи резултатът от вашия труд най-висококачествен и доброплодотворен.

3. Да започнете да благодарите на Бога и на всички Сили на Светлината, че ви помагат в този момент да се освободите от нахлулите у вас отрицателни мисли, чувства и каквито и да са илюзорни състояния. Понеже, както е в израза от стари времена „бяга, както дявол от тамян”, чрез който всъщност ни се казва, че и дяволът може да побегне, и то от тамяна – и в пряк, и в преносен смисъл, така тези илюзорни същности бягат от благодарността, която отдавате към Висшите октави на Светлината. Понеже изразената от все сърце Благодарност е тамянът, благовонието, което отправяте Свише, и тя помага да се увеличава вътрешният Огън във вас. И тези астрални същности, които са се долепили до аурата ви и ви насаждат отрицателните и/или другите илюзорни мисли и чувства, се отлепят и отиват на друго място и на вас изведнъж ви олеква.

А ако сте допуснали грешката да се подведете и да изпаднете в каквато и да е негативност, в осъждане, да извършите нещо погрешно, каквото и да е, щом осъзнаете, че сте съгрешили, е нужно:

1. Да се покаете искрено и да поискате прошка Свише да ви се даде.

2. Да изискате, искрено да поискате и да помолите помощ Свише да ви се даде да спрете да допускате същата или подобна грешка занапред и твърдо да решите да бъдете будни, и да се следите да спрете да я извършвате.

3. Да възблагодарите горещо за опрощението и за помощта, които Свише ви се дават, и да се зарадвате и да дадете израз на радостта си, като например отидете и запалите свещ в храм, изпеете благодарствена песен и я посветите на Отца и на всички Сили на Светлината и т.н., каквото сърцето ви пожелае.

Тези 3 стъпки са изключително важни и извършвайки ги, човек по най-лекия начин е в състояние да си помогне да му се преобразува сътворената отрицателна карма от допуснатата току-що грешка, а също и да се подсили защитата му така, че да става все по-безгрешен и чист и на силите на илюзията да им е все по-трудно да отнемат от неговата Божествена енергия.

Дори и самата дума „съгрешава” показва, че когато човек допуска грешка, някой доста се е постарал и е работил над него, за да го подтикне да я направи и да го докара до състоянието да реши да я направи или така да замъгли съзнанието му, че човекът да сгреши, без въобще да осъзнава какво е извършил. Същото е и при думата „сътворява”. Представката „съ-” изразява съдействие, съвместност. Важното е кой работи с човека в момента – илюзорна същност или Същество на Светлината, и това се определя от самия човек, от състоянието, в което се намира в момента – негативно или позитивно, и от степента на извисеност на съзнанието му и се получава чрез неговата илюзорна част - егото или чрез Божествената му част – Висшето АЗ СЪМ Присъствие.

Затова първата и най-важна грижа на всеки е постоянно да се следи да е в позитивен сънастрой и с максимално извисено състояние на съзнанието. И всеки трябва сега, в тези времена, а също и в идващите времена, много да внимава какво мисли и чувства и какво произнася, и как го казва. Всеки трябва да е много внимателен със словото си, понеже с повишаването на вибрациите на планетата това, което се изрича, добива по-голяма сила и ако е погрешно, би могло да сътвори доста по-голяма карма. А ако е добре изречено, в Божествен сънастрой и с точните думи, се превръща в така нареченото благо слово, чрез което би могла да се преобразува отрицателната карма и да се сътворяват щастливи бъднини!

 

Следва продължение.