Среща в Полша в околностите на село Подкампинос, част 4

(откъси от срещата с допълнения и пояснения към тях)

28 април 2013 г.

 

След посрещането на изгрева на слънцето се изпяха няколко песни, сред които и песента „Слънчев поздрав”.

Росица Авела: Всеки може да пее песента „Слънчев поздрав” винаги, когато сърцето му го пожелае. В енергия ефектът е най-голям, когато песента се пее веднага след изгрева на слънцето. Така че, ако можете да посрещате изгрева и сте сред природата, това би било много от полза за всеки, който я пее, понеже тогава по време на пеенето се преумножава Радостта и Божествената Любов.

Този, който пее песента, би било добре да е с лице към слънцето и да изпраща към Възлюбения Хелиос Божествената си Любов, а когато изпее песента, да изпраща Божествената си Любов към Небесния Отец. Това е един прекрасен начин за Служение на Бога.

И ползата от песента може Божествено да се приумножи, ако човек, преди да започне да я пее, призове Възнесените Същества на Светлината от Висшите октави да се присъединят към това негово Служение.

Още по-добре е тази песен да се пее, като предварително се изрече, че се отдава енергията от нея както на Отца, така и на Майката Земя и на всички Живи същества в Светлинната мрежа на планетата.

Всички вие преди малко почувствахте силата на песента и колко много се увеличи и Радостта ни, и Божествената ни Любов, когато я изпяхме, след като бяхме изрекли, че отдаваме енергията от пеенето й в полза на Живия Живот.

 

Следва продължение.