Среща в Полша в околностите на село Подкампинос, част 5

(откъси от срещата с допълнения и пояснения към тях)

28 април 2013 г.

 

Както ви казах вчера, сега ще прочетем Посланието, дадено от Господ Елисейя на 25 март 2013 година, и ви моля много внимателно да слушате, понеже, след като прочета Посланието, ще ви попитам имате ли въпроси по него. В това Послание е заложена възможността да се зададе един много важен въпрос, отговорът на който може да даде още доста допълнителна информация, която да ви бъде в помощ по Пътя към Бога. А след това ще помогне на всички останали, тъй като материалите от тази среща ще бъдат публикувани на сайт ЕДИНЕНИЕ.

 

Бележка на Росица Авела от 11 май 2015 година:

Добре би било всеки, който чете материалите от тази среща, стигайки дотук, да прочете Посланието на Господ Елисейя от 25 март 2013 година и едва тогава да продължи с четенето на въпросите и отговорите от срещата.

 

(След прочита на Посланието)

Росица Авела: Имате ли въпроси?

 

Участник: Какво се има предвид, когато Господ Елисейя споменава за насищането със Светлина на планетата Земя – изпращането на Божествена Любов към Майката Земя или извършването на всякакви духовни практики за нейното осветяване?

Росица Авела: Господ Елисейя има предвид, че когато извършваме работата си в духовността чрез духовните практики, които всеки един използва, без значение от коя религия са те, когато сме по време на Служение, обърнати към Бога, което може да включва и изпращане на Божествена Любов към Майката Земя, ние ставаме проводници на Божествената Светлина, на Божествената Енергия от Висшите октави, с която, като преминава през нашите чакри, насищаме планетата Земя. Колкото повече го правим, толкова повече почистваме себе си, своите храмове, от кармични натрупвания, чакрите ни са отворени в по-голяма степен и ставаме способни да провеждаме все по-голямо количество Светлина на планетата. Но дойде моментът, когато това трябва да се извършва сред природата, извън куполите на големите градове, за да може да бъде в полза на всички Живи Същества.

 

Участник: Как човек да успява да съхрани максимално високи вибрациите си, когато другите членове на семейството са с по-ниски вибрации?

Росица Авела: Това, което е нужно да се прави, е човек да съхранява своя душевен мир и да реши да приема своите близки такива, каквито са, без да им се дразни, за да съхрани своята Божествена енергия. Да спре да губи Божествената си енергия, влагайки я в илюзията директно или индиректно, като я отдава на своите близки, които след това я влагат в илюзията, извършвайки погрешни неща. Може също да се погрижи да извисява своите вибрации в почивните дни, като излиза извън града, извън населените места и пребивава сред природата, насаме, в мълчание и в служение на Бога, и там да провежда Божествената Светлина и да я отдава на Майката Земя и на всички Живи същества.

Когато вървите напред и се придвижвате по Пътя към Бога, и останете без осъждане към вашите близки такива, каквито са, вашите достижения ще им се предават на ниво поле, при условие че и те ви приемат такива, каквито сте, и сте с уважение и Любов едни към други. Тогава може да дойде моментът – след 1, 2, 5 или 10 години, или след един месец, когато те ще проработят в духовността. Нужно е време, работа на всеки от вас над себе си и искане на помощ Свише – вие да успявате да запазвате своята вибрация максимално, колкото може, висока и вашите близки да се променят към добро.

 

Участник: Как всеки човек да намери най-доброто за него от Господна гледна точка място за живеене сред природата?

Росица Авела: Със сърцето. Когато човек е на място, което е енергийно чисто, се чувства добре – диша леко, радостно му е на душата. И когато на такова място започне да прави духовната си практика и каже например един или няколко призива или молитви, чувства колко голяма е силата им и каква енергия протича през това време.

 

Участник: Един от участниците каза, че желае и се опитва да създава Божествена музика и попита как е най-добре от Господна гледна точка да се създава такава музика, която да е Божествен образец?

Росица Авела: Да спре да се опитва. Да я прави. С Вяра и с призив към Бога преди това.

Участник: Участникът пита как да постъпва с готовите музикални записи - да ги прави ли общо достояние, като ги публикува?

Росица Авела: Може, но само ако, когато ги сътворява, е в Радостта. И винаги преди да започне, да призове Елохим Аполон на помощ да му даде Божествено Вдъхновение и помощ Свише да му се даде чрез неговия храм да бъде свален Божествен музикален образец в нашия материален свят. И с цялата си Вяра да започне да работи.

 

Участник: Какво е най-добре от Божествена гледна точка да се прави, за да остане името на Господ Елисейя в следващата епоха?

Росица Авела: Да се следва програмата, която Той очерта в своето Послание, което прочетохме току-що. Той вече даде препоръките как да се действа. А като зададете въпроса, който очаквам да чуя, свързан с това Послание, и следвате препоръките, дадени в отговора му, който също ми бе даден от Господ Елисейя, когато Му зададох този въпрос, това ще помогне още в пъти много повече.

 

Участник: Как да се справим финансово, за да отидем да живеем сред природата?

Росица Авела: Първо, човек трябва да поиска от все сърце и душа това да се случи, ако такава е Божията Воля. И да отправи призив за помощ да му се даде. Може да напише и писмо до Кармичното Ръководство, че има това желание, понеже такава е препоръката Свише, и да поеме задължение всеки ден да отдава на членовете на Кармичното Ръководство своята Благодарност и Божествена Любов, посвещавайки им песен, поклони, призиви, молитви и т.н. Така ще се акумулира тази негова енергия и след това тя може Божествено да бъде приумножена и много повече енергия Свише да се даде, за да се реализира това желание.

Бележка на Росица Авела от 11 май 2015 година:

Всеки може да се обърне за помощ и лично към Пресвета Богородица, за да излезе да живее сред природата, понеже Тя самата ни даде тази възможност в своето Послание от 29 март 2014 година.

Човек може да продължи да живее в града, обаче да търси място сред природата, където да живее, дори и под наем в началото. И може така да стане, че примерно човек, отивайки там и опознавайки се с местните хора наоколо, да намери своя бъдещ съпруг или съпруга с готово място за живеене сред природата. Бог е пълен с възможности. Вселената е пълна с възможности. Когато ние дадем своята заявка, идва моментът тя да бъде изпълнена по Божествено най-прекрасния начин. Или по друг начин може да се разреши въпросът, ако например някой възрастен човек има нужда от помощ там наоколо и после си остави имота в наследство. Или ако имате апартамент в града, да го продадете и да купите имот на село, или да го дадете под наем и с наема да живеете под наем на село или да изплащате дължима сума, която сте взели, за да си купите имот за живеене сред природата... Може толкова много неща да се направят и да се случат. Може да се намери някой, който спешно се нуждае от средства и реши бързо и затова доста евтино да продаде имота си. Въобще е излишно да се обсъжда, нещата просто се случват.

Важното е вие какво правите и каква е вашата Вяра. Бог е казал: Имайте Вяра колкото едно грахово зърно и планини ще местите. А я вижте колко сте много. Всеки един от вас може да поиска помощ от другите всеки от тях да се моли за него всеки ден, например 3 дни или 1 седмица, или 1 месец..., за да му се помогне Свише да излезе да живее сред природата, като използвате призива, даден от Възлюбената Гуан Ин – „Призив в помощ на наш ближен, когато той е изискал, искрено е поискал и е помолил да му я дадем”. Понеже Бог е казал: Когато двама или трима се помолят в Мое име за нещо, тогава то много по-бързо се случва и се дава цялата помощ Свише, за да се случи. Както виждате, толкова много начини има да се разреши благополучно този проблем. И всичко е във вашите ръце.

 

Участник: Как да се създадат Общини, в които да се живее сред природата по Божествен образец?

Росица Авела: Първо всеки трябва да приготви себе си. Свише беше казано, че все още липсва нужният минимален брой хора, които да са готови в достатъчна степен, за да се започне чрез тях изграждането на Община и да се превърнат в нейна опора. Трябва да има известна степен на кармична изчистеност, за да може хората да се съберат да живеят заедно, следвайки Божествените Заповеди и Закони и създавайки Божествени Образци, вместо да излиза илюзорната им част и да става нещо страшно. И когато достатъчно количество индивиди се приготвят в тази степен, която Владиците смятат, че е нужна, за да се стартира съграждането на Община, тогава Свише ще се даде на някой да застане начело наОбщината и чрез него да се дава Божествено Ръководство – някой, който е готов, който вече се е подготвил. Когато учениците са готови, Учителят идва и чрез него се дава Божествено Ръководство във всеки един момент как да продължи по-нататък Общината и какво е най-доброто разрешение за всеки случай, който се явява в живота.

От тук нататък, с повишаването на вибрацията на планетата с все по-големи темпове, ако вие останете да живеете в големите градове, вашата подготовка се забавя или дори спира и придвижването ви напред става много трудно или почти невъзможно. И това е много голяма спирачка. А когато всеки един от вас излезе със семейството си да живее сред природата, ще продължи да се изчиства кармично, да се развива и да се подготвя, докато дойде моментът да се създадат такива Общини.

 

Вашите въпроси са добри, но все още очаквам да ми бъде зададен основният въпрос, свързан с Посланието на Господ Елисейя, отговорът на който е главната ни работа за деня – аз да ви го предам, а вие да го поемете на всички нива и във всичките си тела.

 

Следва продължение.