Среща в Полша в околностите на село Подкампинос, част 8

(откъси от срещата с допълнения и пояснения към тях)

28 април 2013 г.

 

Участник: Въпросът ми е относно Посланието на Господ Елисея. Дали може цялата тази програма, указана от Него в Посланието, да се извършва там, където живеем, или трябва да излезем извън населените места и тогава да я извършваме?

Росица Авела: Може всеки да я извършва където пожелае, според свободния си избор, понеже правото на свободен избор ни е дадено от Отца. Съществата на Светлината от Висшите октави се въздържат да ни задължават да правим каквото и да е.

Това е отговорът на вашия въпрос дали може - да, може. Винаги, когато задавате въпрос с „може ли” и искате Божествено ръководство, отговорът Свише е: „Да, може”. Понеже е въпрос на личен избор и всеки има правото и възможността да прави избор, дори и такъв, който е в негова вреда.

Но ако зададете въпроса „Как е най-правилно от Божествена гледна точка да постъпим в следната ситуация – и описвате ситуацията, във вашия случай – да извършваме указаната от Господ Елисейя в Посланието Му програма там, където живеем, или да излезем извън населените места и къде да бъде това?” Тогава отговорът на този въпрос е: „Зависи кой къде живее. Ако е в голямо населено място, по-добре е едно служение на седмицата да се направи, например в неделята, когато имате възможност да сте сред природата, но да е качествено, и ще помогне много повече, отколкото всеки ден там, където живеете в голямото населено място.”

Участник: Дали благославянето на някой в града е по-добре, отколкото човек да остане неутрален и да се въздържи да благославя?

Росица Авела: Добре е да се благославя навсякъде, където се намирате, и когото и да е, където и да се намира той, а също и много хора наведнъж, понеже благословът, изречен в състояние на Божествена безусловна Любов с Благодарност към Отца за случващото се, помага за умиротворяване на обстановката и преобразуване на негативността. Но най-важното е накрая да се остави всичко в ръцете на Отца, изричайки:

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Участник: Искам да попитам дали всички служения, които човек прави, е добре да се правят извън града или в случай, че живее в града може да ги прави и там?

Росица Авела: Във всички свои Послания Владиците препоръчват духовните практики да се извършват сред природата – на чистота, тишина и спокойствие. Това е най-доброто.

(Следва допълнение от 15.05.2015 година) Ако някой обаче е без възможност да излиза извън енергийните куполи на населените места и постоянно пребивава в някое населено място, най-доброто за него в този случай е да извършва духовните си практики много рано – до 3-4 часа сутринта астрономично време да ги е направил, когато почти всички спят и полето е най-чисто. (виж Посланието от Господ Шива от 24 март 2014 година)

А през деня най-доброто служение, бидейки в населените места, е Карма йога – трудът, правилният от Божествена гледна точка труд, чрез който човек отработва Божествени Качества в себе си. Това е не само физическият, а всякакъв вид труд, извършван с желание, с цялото внимание и съсредоточеност в това, което се върши, за да е то най-висококачествено, бидейки в позитивен сънастрой и влагайки в този труд Радост, Благодарност и Божествена Любов, и когато, преди да започне да работи, човек е изрекъл, че го посвещава на Бога и е част от неговото служение за деня. Дори може извършването на различните дейности през деня да се посвети, преди да се започне работата по тях, на различни Същества на Светлината, към които има поето задължение за извършването на някакво служение, за помощта, която им е била поискана и те я дават.

Когато имате нужда, за да съхраните своята хармоничност, вече ви казах кои призиви би било най-добре спешно и бързо да се произнесат, без значение къде се намирате – въвили извън населените места (виж част 3). Също така е указано, че е добре преди излизане от къщи да се изрекат следните призиви към Свети Архангел Михаил и Свети Архангел Гавриил, също без значение къде живеете:

blue-dot Призив към Свети Архангел Михаил за Защита по всяко време;

blue-dot Слово-формула за преобразуване на всеки страх в Светлина;

blue-dot Помощ да пребъдваме в Радост, Мир и Хармония.

Забележете, че призивът към Свети Архангел Гавриил (последният от трите) се изрича, за да ни даде Той помощ постоянно да сме в състояние на Радост, Мир и Хармония, където и да отидем. Този призив предполага човекът, който го изрича, да бъде в такова състояние на излизане от къщи и се изрича, за да му помогне да успее да го задържи, докато е навън.

А новият призив, който Елохим Мир даде в Посланието си от последния цикъл, е в случай на нужда, когато човекът е в кипежа на живота и усети, че е на прага да излезе или вече излиза извън хармоничното състояние и започва да го обзема някакво дисхармонично състояние, без значение къде се намира – у дома или навън. В момента, в който това започне да се случва, е нужно да произнесе призива към Елохим Мир, за да стопира илюзорното състояние, което се проявява в него и да си възстанови хармоничността.

 

Участник: В Посланията се казва, че можем да се обръщаме към Кармичното Ръководство и да поемаме към неговите членове задължение за някакво служение, когато сме ги помолили за нещо. И е добре това поето задължение да бъде извършвано всеки ден, редовно, понеже иначе ефектът е по-малко добър. Но се оказва, че при мен има дни, в които извършвам всичко, както трябва, веднага като започна, а има дни, в които опитвам по 10-20 пъти и всеки път, когато започна, не мога да довърша и зная, че е най-добре да го оставя.

Росица Авела: Това се получава, понеже трябва да се поемат такива задължения, които човек да е в състояние да изпълнява. Щом ти се получава така, значи си поел погрешно задължение. Моят съвет, когато се пишат писма до Кармичното Ръководство с молба да бъде помогнато за каквото и да било, е задължението, което поемате, да бъде такова, че да имате избор какво и колко да правите него ден, т.е. без да е строго определено. Когато поемате задължението, бихте могли да напишете следното в писмото: „ ... Аз изисквам, искрено искам и моля, ако такава е Господната Свята Воля, ..... (и описвате какво искате), за което поемам задължението всеки ден да отдавам на членовете на Кармичното Ръководство на планетата Земя своята Благодарност и Божествена Любов, като им посвещавам молитва, призив, песен, 1 или 3 поклона, даден вид труд в материалността, ... и т.н., което сърцето ми подскаже в него ден и според възможностите на момента.”

Важното е какъв импулс ще вложите в това, което правите. Човек може и само един поклон да направи и да каже: „Благодаря Ти, Господи!”, но да вложи в него цялата си благодарност и Божествена Любов и това да е много повече, отколкото един час да извършва някаква работа в духовността, но да се разсейва или да бъде постоянно прекъсван отстрани.

Участник: Но ако човек е приел пред Кармичното Ръководство задължението всеки ден да чете по два часа молитви например, обаче идва ден, в който не може да го изпълни това задължение. Това може да се случи. Тогава какво да се прави?

Росица Авела: Ама разбира се, че може да има и такива дни. Поради тази причина още в първия цикъл с Послания, които приех през 2010 година, Възлюбената Порция в Посланието си препоръча да се поема дори и много малко задължение, но да бъде изпълнявано качествено и всеки ден, за да има ефект.

Ако човек вече е поел голямо задължение, което във времето му дотежава и става ясно, че е без възможност да го изпълнява точно и качествено, е най-добре да напише веднага още едно писмо до Кармичното Ръководство и да обясни ситуацията, и прошка да поиска, че е бил в неизпълнение, и да помоли да бъде заменено задължението му с това, което ви посъветвах току-що. Тогава, ако някой ден има малко свободно време, може да направи нещо много кратко, а друг път, когато има повече свободно време и е на спокойствие, може да изпълни някоя по-дълга духовна практика.

 

Участник: От известно време слушам лекциите на човек, който получава визии, и чувствам, че той желае доброто на човечеството. От много години той прави предвиждания във връзка със скокообразната промяна на енергията на планетата. В началото на следващия месец той предвижда …

Росица Авела: Моля преводът да спре. Отказвам да слушам. Всеки може да прояви свободната си воля какво да слуша и какво да чете. Но Владиците са казали, че предварителното указване на дата и на срок, в който да се случи нещо, е илюзорно. И аз категорично отказвам да бъде произнесено каквото и да било предвиждане или предсказване с указани срокове, което да чуем и да се преумножи с Божествената енергетика на нашата среща. Понеже бъдещето е многоизмерно и многовариантно. И за колкото и близко бъдеще да става въпрос, винаги, дори и в последния момент, то може да бъде променено и това зависи от изборите, които всеки прави в това си въплъщение тук и сега.

Но когато някой тук на Земята се заеме да дава разни предсказания и достатъчно количество светли по своята същност хора налеят Божествената си енергия в тях, като им повярват, предвижданото може да се случи, дори и без да е бил първоначално такъв Промисълът на Отца. Затова всеки сам носи своята отговорност какво чете и какво поема. Аз мога да гарантирам само за Божествената Информация и Ръководство, които се дават Свише и идват чрез мен. И за да мога да ги гарантирам и да опазвам тяхната чистота, на мен ми е указано да се въздържам да получавам по какъвто и да е начин странична информация.

Преводачът: Той го разбра и много се извинява.

Росица Авела: Всичко е наред. Всеки носи своята отговорност за това какви решения взима. И също така е казано, че когато човек стигне до едно Учение, което почувства за истинно, той трябва да остане в него и да спре да поема странична информация от други Учения, тъй като това му пречи да напредва по Пътя. Вредно е да се смесват енергийно различни Учения, дори и да са истинни.

Човек може да започне изкачването по Пътя към върха на Божественото съзнание, подхождайки от различни страни на този връх. Но когато тръгне да се изкачва, трябва да се изкачва само от една посока, за да може да стигне до горе. Представете си един висок и стръмен връх на планина. До него водят няколко пътеки от няколко посоки. Как мислите, ако човекът започне изкачването от изток и стигне например до средата и там изведнъж му се прииска да се прехвърли и да продължи изкачването на върха от запад или от северозапад, дали това ще е възможно, след като между различните пътеки, които водят до върха, има пропасти и всякакви други препятствия? За да го направи, трябва да слезе до долу, да заобиколи и едва тогава да започне отново да се изкачва, и то пак само по тази една пътека. И това е загуба на време и енергия. Това е връщане назад в развитието. А ако човек постоянно го прави, сами си отговорете дали въобще ще може да се изкачи и стигне до върха.

 

Участник: Искам да попитам какъв е въпросът, който не се сещаме да зададем по Посланието на Господ Елисейя и какъв е неговият отговор?

(Дружен радостен смях и голямо облекчение в залата)

Росица Авела: Много добър въпрос, на който ще бъде отговорено, макар и да е малко по-различен от този, който очаквах да чуя.

 

Следва продължение.