Среща в Полша в околностите на село Подкампинос, част 9

(откъси от срещата с допълнения и пояснения към тях)

28 април 2013 г.

 

Настана времето да се изрече въпросът, който не се сещахте да зададете относно Посланието на Господ Елисейя и да се даде неговият отговор. Изречението от текста на Посланието, което води до този въпрос, е следното:

„Чрез всичко, казано дотук, ви дадох един от ключовете за успешно преобразуване на всичките ви тела и за влизането ви в Новия Ред.”

Сега вече сетихте ли се кой е въпросът?

Участник: Кои са другите ключове?

Росица Авела: Виждате ли колко е лесно? Нужно е обаче да сте съсредоточени и с будно внимание по време на четенето на Посланието, а така също и за всяко друго нещо.

Когато приемах Посланието от Господ Елисейя, като записах това изречение, моментално попитах: „А кои са другите ключове?” И Господ Елисейя ми каза отново да задам този въпрос веднага, след като приема и напиша текста на Посланието Му, понеже е много важен.

Обърнете внимание – цялата програма, дадена от Господ Елисейя, влиза в състава само на един от ключовете за успешно преобразуване на всичките ни тела и за влизането ни в Нов Ред. А както ще стане ясно след малко, всичките ключове са добре известни на всички ни и за тях ни е говорено вече в Посланията. Но сега ни се помага да ги систематизираме и осъзнаем по нов начин и ни се дава нужният импулс да ги отработим и прилагаме в живота си, за да успеем да се подготвим и да преминем по най-добрия начин през преходните времена.

 

Отговорът на Господ Елисейя:

 

Първият ключ включва Покаянието и Прошката, дадени още от Възлюбения Иисус. Този ключ – Покаянието и Прошката – покаянието към Отца, към Бога, към Възнесените Същества на Светлината, към ближните и прошката, която ви се дава от вашия Отец Небесен, а също и прошката с ближния, която си давате помежду си – служи за преобразуването на отрицателните кармични записи, създадени във всички въплъщения, включително до този момент, тук и сега.”

 

Вчера, докато извършвахме духовната практика „Прошка с ближния”, някой ме попита: „Добре ли е и как може да се иска Прошка и да се даде прошка на човек, който не би желал да го направи, но аз чувствам, че има нужда от такава, понеже отношенията ни не са добри?”

Отговорът е следният: Без значение е дали човекът, с когото желаете и чувствате нужда да си простите, е роднина, приятел или колега. Като извършвате Прошката, вие може много да помогнете и на себе си, и на този човек, с когото отношенията ви не са много добри и имате явно някаква кармична обвързаност. Въпреки, че той е без желание да я правите помежду си, вие може да му поискате и дадете прошка, без той да знае за това и да присъства лично.

Първо, направете призив и призовете неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие и му кажете, че му прощавате за всичко съгрешено във всички времена, и го помолете да ви прости всичко съгрешено във всички времена. След това си представете, че човекът е срещу вас, и с цялата Божествена Любов, която сте способни да изпитате в този миг, и с много Радост му поискайте и дайте прошка и му дайте възможност и той да ви поиска прошка и да ви прости, представяйки си как го прави, извършвайки мислено духовната практика „Прошка с ближния”. Колкото повече дни правите тази духовна практика, толкова по-добре, тъй като тя помага за преобразуване на вашата карма, така че отношенията помежду ви да се подобрят и да дойде моментът човекът да пожелае да си поискате и дадете Прошка и да го направите.

 

Участник: Дали може тази духовна практика да се използва и спрямо някой, който вече не е сред живите, т.е. е направил прехода?

Росица Авела: Да, може с неговия Висш АЗ СЪМ Присъствие да си поискате и дадете прошка. Обърнете се към него и мислено или на глас му кажете, че чувствате нужда да си простите за всичко съгрешено във всички времена, и го помолете да извършите помежду си духовната практика „Прошка с ближния”. Извършването на тази духовна практика помага много и в случая, когато човекът, с когото искате да си простите, вече е направил прехода. Така се преобразува кармата с този човек, въпреки че той е излязъл от въплъщението, в което сте го познавали, понеже всички ние сме единни на ниво поле. Когато извършвате духовната практика, трябва да поискате прошка и да си представите по същия начин, както преди малко обясних, че ви се дава прошка и след това да си представите, че ви се иска прошка и вие тогава да простите.

Участник: Да си представим или да почувстваме?

Росица Авела: И двете. На който както му се получава, така да го прави. Всеки сам ще го отработи. Може вие самите да произнасяте и думите на човека отсреща, представяйки си, че той ги произнася. Може мислено, затваряйки очи, да видите как той ги произнася и да почувствате как ви прощава от все сърце и колко много ви е благодарен, понеже искането и даването на прошка освобождава кармично и него, бидейки на финия план в момента.

 

Най-важното при всички случаи е да бъдат използвани точните думи, които са дадени за тази духовна практика, без да добавяте нещо от себе си и без да ги заменяте с други. Добре е да ги запомните наизуст. Те са малко и са кратки. Същото важи и за думите на „Духовна практика на 12-те поклона”, която също влиза в състава на първия ключ и се извършва преди Духовната практика „Прошка с ближния”.

Причината да трябва да се изговарят точните думи на всяка духовна практика е, че произнасяйки едно и също, се образува енергиен егрегор. И когато вие успеете да извършите качествено тази духовна практика, това ваше достижение влиза в съответния егрегор и след това се предава на всички останали, които извършват същата духовна практика.

Когато успешно си искате и давате Прошка помежду си, вие енергийно подхранвате егрегора на духовната практика „Прошка с ближния” и той става по-силен и мощен. А след това всеки, който използва тази духовна практика с точно същите думи, се включва към този егрегор и акумулираната в него енергия му идва на помощ още по-бързо и в пълнота, и преумножено да се преобразува отрицателната карма.

Така тази техника става все по-силна и помага все повече на много повече хора. Важно е да се произнасят точните слова, понеже така нараства шанса за успех в преобразуването на отрицателната карма на всеки следващ, който ги произнася, като се свърже с егрегора на тази духовна практика.

Да се изричат духовните практики по точно определения начин е древно знание, известно от хилядолетия. Именно заради това мантрите в Индуизма и в будизма е задължително да се произнасят с точните думи, с точните паузи между думите, дори с точната вибрация на звука, с точната мелодия, без каквато и да е промяна. За да бъде силна и действена медитацията, мантрата трябва да се произнася с точните слова и по точния начин. Тогава се влиза в общото енергийно поле на всички, които са я изричали и са достигнали Просветление и помагат от Висшите октави на Светлината.

Затова и молитвата „Отче наш” е толкова силна – думите ѝ са точно определени и в нея е събрана силата и мощта на молитвената енергия на много светци – енергия, която се е натрупвала стотици години наред, докато те са произнасяли молитвата, бидейки във въплъщение. Молитвата помага на всеки, който я произнася с Вяра.

Така е и с призивите, молитвите, благословите, Медитацията за Земята, ..., с всяка от духовните практики от част „Работа в духовността” на сайт ЕДИНЕНИЕ. Важно е те да се произнасят с точните слова, тъй като също носят своя енергийна съставляваща.

Но тъй като сега текат ускорените времена на прехода и все по-бързо се сменят едно време с друго, нуждите на момента също се променят. Това налага понякога да се правят малки корекции в призивите, поместени на сайта. Например, ако числовият израз на даден призив в момента е единица, на всеки, който го чете точно, както е, му се дава ново начало за това, което има нужда да промени в този момент, например ново начало за работа в духовността, извършвана в по-голяма концентрация и без прекъсвания. Но в следващия времеви момент вече е по-нужно, примерно, хората да достигнат и да им се отвори достъпът до Божествената Любов, а на други тя да се увеличи с Божествено приумножение, и тогава се добавя макар и една дума или някоя се променя и числовият израз на призива става шестица. И на всички, които започнат да произнасят призива с новата корекция, им се подсилва качеството Божествена Любов.

Само една дума може да се промени, но спрямо времето, което тече в момента, спрямо конфигурацията на планетите, спрямо ситуацията на планетата, да е по-добре точно по този начин да се произнася призивът в този момент и нужната корекция се дава.

Друга причина да се правят леки корекции в призивите е, че това е програма, която помага на всички, които работят с тях и ги четат, и ги запомнят наизуст, да развиват своята памет и концентрация, тъй като от слаба памет и ниска степен на съсредоточеност страдат доста от хората в момента, включително и младото поколение.

Когато човек научи призива наизуст и след това се направи корекция в него, той трябва много да внимава, за да го произнася по новия начин, да е концентриран, за да е без грешка. Развива се и паметта, и концентрацията. Тази програма се дава Свише. Указва се точно в кой момент на кой призив какво да се промени, за да се помогне на човечеството в състоянието, в което е в момента, чрез тези, които го изричат и влагат своите достижения на фин план в колективното безсъзнателно на своя народ и на целия човешки род. Затова е много важно да се изричат точно думите.

Основно при призивите тече тази програма понастоящем. Освен това обявяването на промените в прозореца с „Новости” на главната страница на сайта е общо за съответните призиви, например „Новости във вечерното служение”, без да се указва точно в кой призив е промяната. Всеки сам трябва да я намери, знаейки ги в предишния им вариант.

 

Участник: Тази духовна практика с Прошката помага ли за преобразуването на родовата карма?

Росица Авела: Да, помага и то много. Много добре би било да прочетете обяснението на тази духовна практика, поместено на сайта в част „Работа в духовността”. Присъствие на Единния в Своето Напътствие от 21 декември 2012 година каза:

„Духовната практика „Прошка с ближния” е едно единно цяло с „Духовна практика на 12-те поклона”, по време на която отправяте своето покаяние към Бога, към вашия Отец Небесен Господ Алфа и към Мен – Присъствие на Единния Отец. Заедно двете представляват най-силната практика в духовността, която е давана до този момент на вашата цивилизация.

Духовната практика „Покаяние и Прошка” е способна да преобразува отрицателната карма на човека към Бога, отрицателната карма между двама души и отрицателната карма между родовете, между религиите, между народите, между държавите, в които те са дошли и в които са идвали до този момент във въплъщение, и на която карма те са носители.”

 

Следва продължение.