Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 10

Въпроси и отговори

 

Росица Авела: Знаете от предишните наши срещи, че относно силите на илюзията Свише ни е указано да сме без излишно любопитство и задаване на въпроси, за да съхраняваме енергията си, а да сме със силна Вяра в Бога и Отца и в пълно изпълнение на указанията, които Свише ни се дават, за да сме добре предпазени и успешно напред по Пътя на еволюционното развитие да продължим. Това указание е изцяло в наш интерес, тъй като когато човек мисли и говори за силите на илюзията, той влиза в енергийна връзка с тях и става възможно Божествената му енергия да бъде пренасочена към съответната мрежа/егрегор на илюзията.

Разбира се, от това правило има изключения при настъпване на значима промяна в някоя сфера.

През последните няколко месеца на мен Свише ми бе дадено разбирането, че освен познатите ни от хилядолетия две сили, действащи на тази планета – сили на Доброто и сили на злото, наричани още Сили на Светлината и сили на тъмнината, има и други сили. И напоследък едни от силите на илюзията вече са особено опасни и вредоносни за Живия Живот на нашата планета.

Тези новопоявили се сили на илюзията имат способността да въздействат на фин план върху фините структури на човека, когато той е отворен към Бога пред очите на другите хора. Поради това се дадоха 5-те Правила-Напътствия за безопасност и опазване на чистотата на фин план.

Във връзка с новата информация, зададох няколко въпроса в дните на Зимното Слънцестоене и помолих да ни се даде Господне Ръководство.

1. „Какво предстои в планетарен мащаб и какво е нужно да правим ние?”

Отговор: „Предстои разрастване на влиянието на новата мрежа на илюзията и повсеместен за цялата планета конфликт на интереси между представителите на новата мрежа на илюзията и силите на тъмнината. А интересът им е един и същ – отнемането на Божествената енергия от тези, които са нейни носители.”

Това, което ми се указа да правя, важи и за всички останали хора, които са част от Живия Живот на тази планета. Много е важно човек да се контролира и да живее без да застава на която и да е страна в който и да е конфликт. Това е много важно за всеки, понеже когато човек застане на нечия страна по време на конфликт, натам започва да тече Божествената му енергия и той я губи. Така човек си създава отрицателна карма, без значение към коя от мрежите на илюзията принадлежи тази страна в конфликта, която той е подкрепил мислено, гласно или с каквито и да са действия или бездействия.

На мен ми бе указано и сега, и във всички предстоящи времена, да съм абсолютно равна, т.е. да съм както без каквото и да е осъждане, отхвърляне, отричане, критика и т.н., така и без одобрение, насърчаване, поощряване и т.н. И същото се отнася за всеки, който желае да съхрани своята блага карма.

В този момент нашата работа е да сме свидетели пред Бога на разгръщащите се на планетата събития, при което да съхраним всички свои ценности в духовен аспект и да останем чисти и със съхранен енергиен потенциал, за да можем успешно еволюцията си да продължим. И за това на всеки се дава много голяма подкрепа Свише.

2. Втори много важен въпрос: „Кое се явява за нас най-голямата опасност и как да я избегнем?”

Отговор: „Излизането извън равновесие и хармония, което се съпровожда със смяна на енергийната мрежа. Изводът е, че в тези времена липсва нещо на планетата – човек, ситуация или каквото и да е, заради което да си струва който и да е от вас да се вълнува и да загуби радостта си, умиротворението и хармонията. Опасността е на фин план и се предава чрез хората, които вече са носители и представители на тази доскоро непозната ви мрежа на илюзията. И навсякъде по света е почти еднакво положението, поради засиленото пътуване и преместване на хората навсякъде по планетата, така че е безсмислено да се търси някъде по-безопасно място. Най-важното е точното спазване на указаните мерки за безопасност в дадените ви 5 Правила-Напътствия. В този случай изцяло важи казаното от Възлюбената Атина Палада, че превантивните и навременни действия са най-добрите действия”.

3. Храната, приготвена или отглеждана от хора, принадлежащи към някоя от мрежите на илюзията, опасна ли е за хората, които са в Светлинната мрежа на планетата?

Отговор: „Сурогатната храна, приготвена от хора, принадлежащи на тази мрежа на илюзията, за която разбрахте наскоро, е опасна за вас. Но произведените от такива хора под открито небе в почвата на земята плодове и зеленчуци, които принадлежат към Живия Живот на планетата, са с различен статус. Те са жива храна, понеже се зареждат от Слънцето, звездите и земята, които са чисти. Те са и безопасни, когато ги благословите и пречистите с призива* и наръсите с пълнолунна вода, в резултат на което тези продукти се преструктурират в Светлинната мрежа на планетата.

Ако живата храна не е чиста, т.е. е извън Светлинната мрежа, следствие на енергийна намеса отвън от тези, които я отглеждат и/или обработват, опаковат, складират, превозват, продават, ако те принадлежат към силите на илюзията, без значение от кой егрегор, следва задължително първо да се пречисти храната и преобразува и препрограмира отново да бъде в Светлинната мрежа* и едва тогава да се храните с нея, ако желаете да сте добре.

Затова е добре да спрете да се храните със сурогатна храна, а само със сурова (жива) храна, която първо да пречиствате енергийно, и едва след това да я приготвяте за ядене и да се храните с нея. Затова ви се даде призива за пречистване и преобразуване на храната още щом се внесе в дома.* Даде ви се този призив още преди да знаете, че силите на илюзията се подразделят на различни енергийни мрежи.

При ГМО хранителните продукти положението е различно, понеже те самите са нещо различно от Божествено Творение. Те се зареждат с енергия:

1) от собственика си;

2) от новия за вас егрегор на илюзията и енергията си натам отдават, тъй като точно в този егрегор са създадени тези ГМО продукти на тази планета и

3) от тези хора, които се грижат за тях, понеже ГМО отнемат от тяхната енергия. Това става докато ГМО растат. Но и след събирането на реколтата от ГМО, те продължават да обират енергията на хората. Това се отнася единствено за ГМО продуктите.”

 

под линия

* „Призив за пречистване на хранителните продукти още щом се напазаруват и внесат в дома” от Господ Шива

 

 

Допълнение към част 10

 

4. Какво ни предпазва от представителите на новата мрежа на илюзията и какво ни помага да запазим своята чистота?

Отговор: Три от нещата, които Присъствие на Единния каза, че дават защита, са:

blue-dotПостоянното пребиваване в планетарната Светлинна мрежа;

blue-dotПосланията-Картини, които ми се дават да приема и се качват на сайт ЕДИНЕНИЕ в раздел Работа в Духовността. Всяка седмица след качването на сайта на Посланието-Картина за седмицата е добре да се изгледат всичките от първата до последната, но доколкото те вече са над 200, най-добре е да се изгледат на две части в два дни;

blue-dotПокриването на главата, цялата коса, колкото и да е дълга и всички открити части на тялото с голям шал-покривало, изработено от 100% естествени растителни тъкани, или усамотяване в закрито помещение, където липсва възможност да влезе който и да е друг човек и да бъде видян от който и да е друг човек, когато се отваря към Бога в случаите, изброени в 5-те правила-напътствия за опазване на чистотата.

5. Какво влияние оказват представителите на новата мрежа на илюзията върху Живия Живот на планетата?

Отговор на Присъствие на Единния: „Някои видове предстои да изчезнат от лицето на Земята и това е съвсем естествен процес.”

Това е така, понеже някои видове растения и животни са без достатъчната способност да издържат да бъде източвана енергията им от представителите на новата мрежа на илюзията, което понякога може да е в особено големи размери. И когато това се случва и ние сме свидетели на случващото се, е нужно да запазим спокойствие. Нужно е:

blue-dotда бъдем много спокойни и в постоянно равновесно състояние на съзнанието;

blue-dotда молим Господ да ни прости – на целия човешки род и да се покайваме от все сърце, щом останем сами или сме добре покрити, а също и

blue-dotда благодарим, че по този начин се преобразува кармата човешка. Да благодарим за всичко, което се случва, за да се скъси периода на мъчителното кармично преобразуване.

Когато човек почувства, че нещо го дразни, е нужно веднага да вземе мерки – да покрие изцяло всички открити части на тялото си с голямото памучно покривало или да остане сам в помещение, където е предпазен от чуждите погледи и да произнесе „Благодарствено Слово към Присъствие на Единния Отец за приумножаване на Силата и Мощта Божии”, за да възстанови бързо равновесието си, да произнесе и призива към Елохим Мир и още нещо, ако му се наложи и според времето с което разполага и желанието си.

 

Следва продължение.