Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 11

Въпроси и отговори

 

Росица Авела: В България ми зададоха въпрос относно благославянето на децата от техните родители във връзка с настъпилите промени в планетарен мащаб. Понеже понякога единият родител се намира в мрежата на Светлината, придвижва се по Пътя към Бога, а децата му правят различни избори, които ги насочват към мрежата на тъмнината, особено ако там се намира другият им родител.

И така, една майка ме попита следното относно своите деца, които преимуществено се намират в мрежата на тъмнината: „Добре ли е от Господна гледна точка да продължат да се благославят децата с Благослов на родител към неговите деца, даден от Възлюбената Атина Палада, след като се знае, че поради кармичната си връзка с другият им родител, който почти постоянно е в мрежата на тъмнината, те също са в тази мрежа? Добре ли е да продължи да се произнася този благослов, за да се върнат тези деца в мрежата на Светлината, след като смяната на мрежата вече е една от най-големите опасности сега, а и занапред, поради рисковете, свързани с появата на представителите на новата мрежа на илюзията? Дали е по-добре децата да останат засега в мрежата на тъмнината и родителят да прекрати да изрича този благослов за тях? И може ли да се даде друг благослов или нещо друго за тези времена?”

Отговорът Свише е: „Много добър въпрос! Всеки родител може съвсем спокойно и напълно безопасно да произнася Благослова на родител към неговите деца, тъй като накрая произнася и Слово-формулата за предоставяне на свободната си воля в ръцете на Отца – „И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!”. Така че ако има опасност за децата, Божествената енергия от благослова на родителя се насочва към друго място и се натрупва като резерв, вместо да отива при децата.

Този енергиен резерв след това се използва, за да им се помогне на тези деца – обърнете специално внимание – ако те някога решат да преминат и останат изцяло, на 100 % в Светлинната мрежа, без значение в кое тяхно въплъщение!”

И ако детето, този човек, в някое свое въплъщение реши да премине и да бъде само в мрежата на Светлината, в Бога, тази енергия ще му се даде в помощ. Така ще му е по-лесно да премине към Светлината. Понеже ако например някаква отрицателна карма препятства извършването на този преход, благодарение на тази натрупана родителска енергия кармата се преобразува и прехода се осъществява.

„Този майчин/бащин благослов помага и на родителите, които го произнасят, като:

1) създава блага карма за майката/бащата;

2) пази и защитава родителя от енергийно източване от страна на собствените му деца, ако той искрено и с Божествена Любов ги благославя. И ако те все пак го направят, а родителят ги е благословил за деня, тогава отнетата енергия му се връща приумножено директно от мрежата на тъмнината.

Затова ви е казано всеки да прощава на враговете си и искрено да ги благославя, понеже тогава човек е най-защитен и каквото и да му се направи, то се превръща след това в най-голямото добро!

Това важи за всички хора. Благославяйте усилено. В тези времена това е изключително полезно и много спасително, но го правете, когато сте насаме и покрити, т.е. като изключите всяка възможност да ви види някой, докато го правите.”

С други думи, правете го качествено. Сами разбирате колко голяма е Господната Милост към нас – да благославяме децата си и другите хора. И разбирате също колко много получаваме и когато благославяме, и когато биваме благославяни.

 

 

Допълнение към част 11

 

Въпрос: А какво се случва, ако детето е изгубило своята чистота, а родителя както и преди е чист и го благославя с „Благослов на родител към неговото дете”, даден от Възлюбената Атина Палада? И къде отива енергията от благослова, за какво се използва, ако детето неправомерно отнеме енергия от родителя, а той го е благословил сутринта? Какъв е ефекта в този случай – както когато детето е в мрежата на тъмнината и отнеме неправомерно от енергията на родителя си ли?

Отговор: Когато детето е изгубило своята чистота, енергията от родителския благослов отива за спасението на неговата Душа, което е най-голямото благо за жизнепотока на детето.

От новата мрежа на илюзията засега липсва начин за възвръщане на отнетата енергия. Когато такова дете отнеме неправомерно от енергията на родителя си, а той го е благословил сутринта, отнетото се възстановява на родителя от енергията, която ден след ден се заделя в резерв за спасението на детето при произнасянето на този родителски благослов. Отнетата родителска енергия обаче се възстановява само до размера на наличното в този резерв количество енергия, ако там въобще има останала такава, и без каквото и да е приумножение от новата мрежа на илюзията.

Ако загубилото своята чистота дете често отнема енергия от родителите си и този резерв се изчерпи, тогава би било добре да има друг допълнителен източник, от който да се взема енергия, за да се възстановява енергийния баланс на родителите, ако те искат да са здрави и да се чувстват добре. Такива допълнителни източници на енергия могат да са например:

blue-dotзасилена работа в духовността на родителя през деня, която той е посветил в полза на Майката Земя и Живия Живот на нея;

blue-dotоще от сутринта родителя да посвети на Господа цялата си работа в материалността през деня;

blue-dotвъзстановяване на недостига от собствената блага карма на родителя, ако има такава, по Божие допущение – т.е. по преценка на Висшето АЗ СЪМ Присъствие на родителя.

Когато родителят живее без да извършва работа в духовността, която да насочва в подкрепа на планетата Земя и Живия Живот на нея и без да посвети работата си в материалността за деня на Господа, а също и в случая когато Висшето АЗ СЪМ Присъствие на родителя прецени, че благата карма е малко и е нужно да бъде съхранена за спасението на неговата Душа, тогава ако липсва какъвто и да е друг източник, от който да се взема енергия, за да се възстановява енергийния баланс на родителя, а детето му, което е загубило своята чистота, продължи да отнема родителската енергия, твърде е вероятно родителят да започне да се чувства без сили да работи и дори да се движи, да започнат да се появяват най-различни болки по тялото му или да се появи сериозно заболяване, а ако има стари заболявания, те да се обострят.

Същото, разбира се, важи по отношение на който и да е член на семейството, ако загуби своята чистота – семеен партньор, родител, брат, сестра и т.н., а също и по отношение на колеги или други хора, с които човек по някакъв повод има по-продължителен пряк контакт.

Участник 1: Ако родителят благослови детето си, което е загубило своята чистота, значи съществува механизъм да му се възвърне енергията, ако детето му я отнеме?

Росица Авела: Да, от този енергиен резерв, който се образува, когато родителят ежедневно благославя детето си.

Участник 1: Кога сработва този механизъм?

Росица Авела: Само когато детето е отнело, без да има право, от енергията на родителя.

Участник 1: А когато аз благословя дете, което е в Светлинната мрежа, енергията възвръща ли ми се на мен?

Росица Авела: Ако детето след това през деня неправомерно ти отнеме част от енергията, това означава, че е преминало в мрежата на тъмнината и иззетата енергия се възвръща на този, който го благославя, от мрежата на тъмнината приумножено.

Ако детето е постоянно в Светлинната мрежа, енергията на благослова остава в резерв, а този, който го благославя, си създава блага карма, понеже помага на това дете, без да му се възвръща енергия от същия вид. При този, който благославя идва друг вид енергия – енергията на благата карма.

Следователно възможни са 3 случая:

1. Детето се намира в Светлинната мрежа. Тогава енергията от родителския благослов се използва за благото на детето, за да се придвижва то успешно в мрежата на Светлината. И ако у детето има някаква отрицателна карма, енергията от резерва на родителския благослов му помага тази карма да се преобразува по-бързо и с лекота. Например ако детето се разболее, енергията, натрупана в резерва на родителския благослов, му помага да оздравее по-бързо, т.е. тази енергия се използва във всеки случай на нужда.

2. Детето се намира в мрежата на тъмнината. Тогава детето е без достъп до енергията на родителския благослов и тя се натрупва до момента, когато детето, т.е. този човек, пожелае да премине на страната на Светлината, дори и да е в някое негово следващо въплъщение. Тогава цялата енергия, събрана в резерва, се използва за това преминаване за постоянно в Светлинната мрежа. Това е велико дело и енергията от родителските благослови се пази именно за този момент и само за тази цел, без значение в кое точно въплъщение на съответния човек ще се случи. Затова е казано Свише, че винаги, във всички времена, е много важно човек да получи родителския благослов. И е много важно родителите винаги да благославят децата си от все сърце. Това помага на децата им в живота, помага и на тях, тъй като им създава блага карма. (виж 11-та част).

3. Когато детето загуби своята чистота и премине в новата мрежа на илюзията, а родителят му е чист, за това ние току-що говорихме по-горе в допълнението към 11-та част.

 

Следва продължение.