Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 12

Въпроси и отговори

 

Росица Авела: В дните около Зимното слънцестоене, наред с другите въпроси, зададох на Присъствие на Единния и следния въпрос.

Добре ли е човек да избягва разговор с някой, който в момента се храни? И какво се получава, ако го прави, когато хранещия се е в Светлинната мрежа или в някоя от мрежите на илюзията?

Отговор: „Много е добре всеки човек да избягва да говори с който и да е друг човек, който в момента се храни, без значение представител на коя мрежа е. Отработете го като правило и начин на живот.

Спокойно можете да съобщавате на другите хора, че се въздържате да разговаряте с когото и да е, когато той се храни, и така бихте желали да се държат спрямо вас всички хора, когато вие самите се храните. И го правете, тъй като, за да поиска човек нещо от другите, е нужно той самият да е в състояние да им го даде – това е една от Моите Заповеди, която е нужно да спазвате, за да сте добре”

А ако някой нарушава това правило, резултатите винаги са отрицателни за него и могат да са най-различни по степен на вредоносност, в зависимост от това в коя мрежа е човека, с когото той разговаря, докато онзи се храни и в зависимост от доста други фактори, като мястото му в йерархията на съответната мрежа, какви „достижения” има и каква е неговата специалност, големина на кармична обремененост, размер на енергиен недостиг или сила при отнемането на енергията от хората насреща и т.н.

Участник 1: Казаното само при пряк контакт с някой, който се храни ли важи или и при разговор по телефона, когато чувствам, че разговарящият с мен човек яде? А по време на разговор в Интернет – по скайп, вайбер и т.н., с или без включена видеокамера? Какво е най-добре да се прави?

Росица Авела: Най-добре е веднага да се прекрати разговора, все едно че връзката се е прекъснала. И след известно време може отново да позвъниш и да обясниш, че когато си чула, че човека яде, си го оставила да се нахрани на спокойствие. Понеже спазваш правилото да си без разговор с хранещ се човек. Кажи го искрено. А по-късно може да обясниш и повече, ако човека пожелае да разбере повече. Би могла да кажеш, че когато например човек, който е в Светлинната мрежа, се храни, той автоматично се отваря към Бога, т.е. установява се връзка с Висшето му АЗ СЪМ Присъствие. И ако той разговаря с някого, докато се храни, този от двамата, който е по-чист кармично, поема от отрицателната карма на другия в доста по-голям размер, отколкото при обикновено общуване, без някой от тях двамата да се храни в момента.

Участник 2: А ако разговарящият пие чай?

Росица Авела: В България имаме пословица: „Когато човек пие вода, и змията дори стои встрани, без да го закача”.

Толкова повече би трябвало ние, като представители на Светлинната мрежа, да пазим този, който пие или се храни, докато го прави. Да пазим и него и себе си.

Тази пословица идва от древността, когато човечеството е било много по-чисто. Когато човек се е хранил или е пиел, се е увеличавала силата му и всеки го е оставял в такива моменти на спокойствие.

Участник 1: Когато бях дете, всички мълчаха, докато се хранехме. Тази разпуснатост и разговори по време на храненето се появи по-късно.

Участник 2: Сега си спомних, че преди години, когато и аз бях дете, в моята страна, когато хората сутрин, отивайки на работа, си купуваха пирожки и закусваха на улицата около лавката, се обръщаха с гръб към хората и с лице към някоя стена на сграда, мълчейки и без да виждат дори какво става наоколо, докато се нахранят. Това бе обичайна гледка. Всички го правеха и възприемаха като нещо съвсем естествено. И веднъж един чужденец направи снимка на тази картина и в пресата писаха, че хората у нас са с дивашки обноски. А излиза, че всичко е било много точно и добре.

Росица Авела: В недалечното минало хората много добре са знаели как да живеят. Имало е вековни традиции и правила, които са се спазвали. И макар че са се забравили причините, поради които тези правила са били въведени, хората с вяра са ги следвали, знаейки, че това е най-доброто за тях и са ги предавали на своите потомци.

Какво да се прави, такива са времената, в които живеем – крайните времена при прехода на една раса, кармично доста замърсена и обременена, към следващата, когато всичко е позволено и всеки трябва да се прояви такъв, какъвто е по своята същност, за да могат да се отберат зърната от плевелите в точния момент, когато настане.

Знание Свише винаги се е давало как да живее човек, за да е добре и успешно да еволюира. Сега също се дава. Който желае, може да се възползва от него и да продължи успешно напред в бъдните времена.

 

Следва продължение.