Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 13

Въпроси и отговори

 

Росица Авела: Въпросът е – суеверие ли е, което е по-добре да се пренебрегне, или е истина, че е нужно да се минава от една и съща страна на някакво препятствие? Например двама души, които вървят заедно по пътя, ако заобиколят от двете страни стълб или дърво, това носи ли им някаква вреда? Или е за предпочитане да минават само от едната страна на препятствието?

Участник 1: Слушал съм следната версия: Ако двама се държат за ръка и преминавайки от двете страни на каквото и да е препятствие си пуснат ръцете, това им отнема щастието.

Росица Авела: Дори и без да се държат за ръцете, ако двама вървят заедно и преминат от двете страни на препятствие, при нас в България има поверие, че това е лошо. На мен ми зададоха този въпрос и аз поисках да ни се даде обяснение Свише.

Отговорът е: Това е съвсем реално и истинно и е много добре да се спазва, тъй като заедно движещите се хора са в едно общо енергийно поле.

А какво се получава в енергия като резултат, ако двама души минат едновременно от 2-те страни на препятствието?

Отговор: Ако двама души, движещи се заедно, минат от двете страни на преграда, например стълб или друго препятствие, това разсича общото им енергийно поле и води до вътрешен дискомфорт, който може да се прояви като раздразнителност у тях, без да е ясна причината за това.

Ако преградата е Живо същество, то също има своя аура – енергийна обвивка, без значение на кое царство е представител – дали е минерал, растение, животно или човек. Заедно придвижващите се хора – минимум двама, имат, както всеки от тях своя собствена аура, така и обща такава. И когато тези двама или повече души минат през преграда, която е Живо същество, тогава, минавайки през неговата аура с общата аура на вървящите заедно, може да се получи двойно разкъсване – и на общата аура на заедно преминаващите, и на индивидуалната аура на този, от двете страни на когото преминават. Последиците са вредоносни за всички заедно движещи се, тъй като тогава те си създават отрицателна карма. Тази новосъздадена отрицателна карма се преобразува веднага, в движение, ако тези хора имат достатъчно блага карма, с която автоматично се разделят, тъй като тя отива за възстановяване на разрушената аура на срещнатото и обходено от двете му страни Живо същество.

Съществува изключение:

blue-dotАко двамина или повече души преминат от двете страни на човек, който е кармично обременен и ако при това му се наруши енергийната обвивка, по този начин му се връща кармичен дълг. Преобразува се някаква отрицателна карма.

blue-dotАко двамина или повече преминат от двете страни на куче, чийто собственик е кармично обременен човек, по този начин то поема за отработване кармичния товар на стопанина си.

В тези случаи липсва отнемане на блага карма от преминаващите хора, тъй като липсва и автоматично възстановяване на разкъсаната аура на човека или кучето, от двете страни на които те са преминали. Тогава преминаващите заедно хора са без кармично обременяване. И това е единственото изключение.

Вие може да попитате ако на тези двама или повече хора, които минават от двете страни на препятствието, им липсва блага карма или имат, но по-малко, отколкото е нужно, за да се възстановят вредите, какво се случва в този случай?

Отговор: В този случай се взема от благата карма на техните роднини, които имат такава блага карма и с които роднини те са свързани в семейство, а ако са без собствено семейство, се взема от благата карма на рода.

Участник 2: Когато около мен има дете и аз стоя на едно място и готвя или по време на игра и детето тича около мен и минава между краката ми, това равнозначно ли е на разкъсване на аурата?

Росица Авела: Ако детето е едно, най-вероятно е да отсъства разкъсване на аурата или пробив в нея, но ако са две деца, тогава се получава. Но ако детето минава между краката на човека, то влиза в аурата му. Получава се препокриване на аурите, при което може да се получи различен резултат в зависимост от това какво е детето – колко кармично е обременено и дали е чиста неговата Душа, т.е. каква е степента на чистота на фините му низши тела. Ако детето е повече кармично замърсено, може да последва кармично замърсяване и/или енергийно източване на възрастния. Обратното също важи – ако детето е чисто, а този, през чиито крака то преминава, е обременен и без достатъчна чистота, резултата може да е аналогичен. В най-лошия вариант и в двата случая може да последва силно кармично замърсяване и/или мощно енергийно източване съответно на детето или на възрастния.

Поради тази причина най-добре е човек да стои с прибрани крака, за да предотврати такова минаване между краката му освен на деца, но и на животни, които имат свои стопани и са енергийно свързани с тях. А също така родителите да следят малките си деца откъде минават, да ги предпазват от минаване между краката на хората и да ги научат, че това е нещо вредоносно. Това се отнася и за собствениците на кучета например. Те също е нужно да следят за действията на своя питомник, тъй като и те като родителите на децата, са кармично отговорни, ако кучето мине между краката на някого и му причини вреда.

Участник 3: Във връзка с тази тема – ние често ходим на разходка в гората с кучето. Там има много паднали дървета и ние ги прескачаме, но на различни места, тъй като краката на съпруга ми са по-дълги. Това има ли значение?

Росица Авела: Когато преградата е нещо, полегнало на земята, липсва разкъсване на общата аура на преминаващите, тъй като те прескачат от различни места по дължината на преградата, но все от едната й страна – отгоре. Разкъсване на общата аура на преминаващите се получава, ако преградата стои изправена и бива заобикаляна от двете й страни.

Когато легналата на земята преграда е Живо същество, включително и паднало дърво, което обаче е живо, при преминаване през него отгоре се получава препокриване с неговата аура и то може да бъде енергийно замърсено. Същото се получава, когато се върви по полегнало живо дърво като по мост. Това може да натовари дървото, ако човека е кармично обременен и енергийно зле. Но това е част от служението му и е добро, стига човека да се сети да му благодари, че то му помага, като преминава по него или го прескача. Тогава ползата е много по-голяма и дървото може да поеме много по-голямо натоварване. А ако човека от все сърце благослови дървото успешно еволюцията си да продължи, а също и целия растителен вид, към който то спада, например всички борове или всички дъбове и т.н., успешно еволюцията си да продължат, тогава ползата е най-голяма. В този случай при препокриването на аурата на човека с аурата на дървото се получава препокриване с общата аура на всички дървета наоколо от този вид и те могат да поемат доста повече от енергийната замърсеност на човека и да му помогнат, когато той с Божествена Любов към тях ги благослови и им благодари.

Участник 4: А когато двама души стоят и разговарят, ако някой премине между тях, например някое дете, докато играе, премине тичешком?

Росица Авела: Това също е опасно, тъй като се разкъсва общата аура на разговарящите и те започват да чувстват раздразнение. Освен това всеки разговор е обмен на енергия между говорещите и при преминаване на някой между тях, тази енергия може да бъде отнета от преминаващия. Тогава е възможно на говорещите да им се отще да говорят, разговорът да им се стори безпредметен и да се разделят без вътрешно чувство на удовлетворение и радост от срещата. А преминаващият, който е отнел тази енергия, се натоварва кармично и се превръща в техен кармичен длъжник.

Поради тази причина е добре, когато двама или повече хора се срещнат и разговарят, да застанат близо до стена например, вместо да са там, където всички преминават и децата играят. А ако все пак някое дете тичайки се насочи към тях, да са с будно внимание и достатъчно бързи, за да го хванат и насочат в друга посока да тича.

Участник 5: А ако двама души разговарят, а в разговора се включи и трети, това разкъсва ли общата им аура?

Росица Авела: Тогава всичко е наред, понеже третият се присъединява в общия разговор и се влива в общата енергийна обвивка на другите говорещи. Но това се получава само когато той поиска разрешение от разговарящите да се присъедини към разговора им и те се съгласят, като каже например „Може ли да участвам във вашия разговор?” В противен случай ако трети се намеси в разговора на двама без да е поискал и да му е дадено позволение за това, се получава насилствено вмъкване в общото енергийно поле на разговарящите и изчерпване на енергията от него, съпроводено с всички вредоносни последици за участниците в разговора.

Участник 6: Но често се случва в разговора на двама души безпардонно да се намеси трети. Тогава какво е най-добре да се направи?

Росица Авела: Човек да се оттегли от разговора. Да замълчи. Дори да си отиде. Затова ни се казва Свише повече да мълчим. Мълчанието в тези времена е по-скъпо от златото.

Най-добре е човек да се въздържа да се намесва в чужди разговори, освен ако разговарящите лично се обърнат към него и го попитат за мнението му или той поиска и му се даде разрешение да се присъедини към техния разговор.

Росица Авела: Аз имам да ви казвам още нещо на тази тема. Когато ми се даде информацията Свише по този въпрос, аз попитах допълнително: Затова ли индианците са се движели по един в колона – за да се предпазят от минаване от двете страни на някоя преграда по време на поход, което предварително би могло да отслаби силата им? Какви са плюсовете и минусите да се върви в колона по един, освен очевидната полза, че когато се погледне към следата, се вижда, че е минал 1 човек, а всъщност да са минали 30?

Отговор: Поздравления за зададения въпрос. Да, точно поради тази причина най-вече индианците са се движели в т.нар. „индианска нишка”, тъй като тогава, стъпвайки в стъпката на предходния, на същото място, най-много се пазят Живите същества и най-малко на брой биват увредени, вместо всеки да мачка и стъпва на различно място.

А когато едновременно се минава през предмет, т.е. от различните страни на предмет, какъвто и да е той, това също води до вътрешно напрежение в материята и може да доведе до увреждания на материала на вещта, през която се минава.

А когато препятствието е човек и се минава от двете му страни, той може да пострада на фин план и да му се прикачи от отрицателната карма на всички заедно преминаващи през него от двете му страни при евентуално разкъсване на аурата му, или ако тя вече е пробита или в различна степен е с нарушена цялост. И това може да доведе при него до рязко влошаване на здравето на физическия му храм или на някой от параметрите на съдбата. В такива случаи едно време лечителите са казвали, че на такъв човек му е направена магия, имайки предвид чуждото отрицателно енергийно вмешателство. И това е истинно твърдение.

Ако хората се придвижват като тълпа, то при срещата с препятствие, дори и това да е човек, много е вероятно да го преминат от различни страни, без да забележат дори. А движението в индианска нишка ги предпазва от това. Така и човека е предпазен, и преминаващите са предпазени от създаването на отрицателна карма в по-голям размер. Понеже когато преминавайки през някой човек преминаващите заедно му отдадат от отрицателната си карма и с това променят някой от параметрите на съдбата му, с това те си създават отрицателна карма, приумножена на броя на преминаващите.

Участник 7: Какво се случва, когато двама се качват в автомобил – та нали заобикалят колата от двете й страни?

Росица Авела: Това е без отрицателно влияние, понеже те влизат вътре и аурите им се сливат с енергийното поле на автомобила.

Но трябва да се има предвид, че както при общия разговор, в който могат да се присъединяват нови участници, когато се иска разрешение от разговарящите, така и при придвижването в транспорта, ако човек сяда до другиго, е добре да попита дали мястото е свободно и може ли да седне, тъй като близостта един до друг и докосването на аурите изисква разрешението на вече седящия, за да е всичко наред помежду им. Понеже тогава и двамата запазват енергийната си защита.

Участник 3: Всичко това само за статично препятствие ли се отнася или и за динамично? Например когато хората се придвижват с ескалатор, а на някого му е нужно да се придвижи по-бързо и заобикаля хората от едната им страна по стъпалата? Или когато зрителите излизат от театъра или киното, а някой бърза и се промъква напред през всички останали?

Росица Авела: Всичко е наред и е без вредоносни последствия за когото и да е, когато един човек от мнозина преминава между тях, когато всички те се придвижват едновременно на едно и също място, в една и съща посока, без да са заедно енергийно. Но ако преминавайки през множеството хора този човек премине между двама души, които се движат заедно, това е вредоносно, както вече говорихме.

Поради тази причина, когато например съпрузите ходят на театър или кино, е добре да се държат под ръка, придвижвайки се заедно с всички останали хора при излизане от залата например. Така човек показва, че не е сам, а се придвижва в двойка и като са плътно двамата един до друг, предварително са взели мерки да избегнат да бъдат разделени в тълпата.

Участник 7: Аз постоянно чувствам, че трябва да бъда близо до жена си. Сега получих отговор каква е причината за това.

Росица Авела: Да, така го чувстваш и е правилно. Понеже може да е енергийно опасно, ако някой се втурне между вас, докато се придвижвате нанякъде. Това може да разкъса общата ви аура.

Други позитиви, които ми се указаха Свише, относно придвижването в „индианска нишка”, освен първия и най-важен – да се пазят Живите същества – и тези, които преминават, и тези, през които се преминава, са:

blue-dotКогато хората вървят един след друг, в това време те мълчат и само следят точно да стъпят на мястото на предходния. А да се мълчи по време на пътя е добре, за да е действаща и пълна защитата за цялата група;

blue-dotЗащитата се приумножава, тъй като всеки пази гърба на предния. Това обаче важи, когато всички са сравнително чисти. И толкова по-голямо е приумножението на силата на защитата и защитата е по-добра, колкото по-висок е процента на чистотата им на фин план – на всеки от членовете на групата. Най-силните хора в групата се слагат в началото и в края на колоната, за да пазят останалите и тъй като чрез тях се изгражда много добра обща защитна аура за всички.

blue-dotТъй като всеки внимава къде стъпва, т.е. точно в мястото на стъпване на предходния човек, липсва излишно оглеждане и любопитстване. Очите са сведени в земята, липсват излишни мисли и въпроси, които обикновено възникват, когато човек се заглежда встрани. Например сам себе си да пита, а и другите да пита: „Какво е това?”, „Каква е причината да се случва ….. (нещо, което е видял преминавайки)?”.

Всички са концентрирани върху едно – да стъпват на същото място, както и предходния човек и така да опазват Живия Живот. И тъй като мотивът им е опазване на Живия Живот, всички те биват пазени Свише и то много. Понеже колективната мисъл за опазване на цялото приумножава многократно помощта и защитата за всички заедно вървящи!

Така хората могат да вървят много дълго, преодолявайки големи разстояния, без да чувстват глад, жажда, студ, жега, умора и т.н., тъй като са единни с Единното Творение. Тогава им се дава на фин план всичко нужно.

Затова ви се говореше, че ако живеете неколцина на едно място, с правилен жизнен мотив и сте в Бога, много по-добре бихте се справили с всичко и много повече може да ви се помага Свише, вместо ако сте поединично в живота или до някой, който не е в Бога и руши, вместо да съзижда и да пази Живия Живот.

blue-dotХоденето в „индианската нишка” е най-добрия от Господна гледна точка начин за придвижване пеша на повече хора в тези времена и за времената, които предстоят, ако се ходи сред природата и се стъпва на земята върху тревата и върху животинките, живеещи на нея и ако хората, които вървят заедно, са в достатъчна степен на чистота – кармична и всякаква, т.е. са в Бога.

Но в различните ситуации може да е различно най-доброто решение, така че е нужно човек винаги да е с будно и максимално извисено съзнание, за да преценява правилно всяка отделна възникваща ситуация.

Участник 2: Какво е значението на стъпването точно в стъпката на предходния човек – има ли това някакво значение от енергийна гледна точка? Понеже аз например с радост и с удоволствие ходя след съпруга си и стъпвам в неговите стъпки, но има хора, за които цялата изтръпвам само при мисълта да ходя точно в техните стъпки.

Росица Авела: Значение има. И резултата от такова ходене в стъпките на друг човек може да е и доста вредоносен. Това зависи от нивото на чистота на всички хора, вървящи пред него. Затова Свише е указано, че ходенето в „индианска нишка” е добър начин за придвижване само на група, която е достигнала високо ниво на чистота на членовете й. А ако кармично натоварен човек ходи отпред, човекът след него, стъпващ в следата му, може да поеме част от отрицателната му карма.

Участник 7: Какво е нужно да се направи в случай, че човек е в града и аурата му се разкъса, ако случайно се изплаши и някой му пресече пътя или бъде обходен от двете страни едновременно?

Росица Авела: Вече се каза, че ако през аурата на човек преминат едновременно неколцина, заедно вървящи, и тя се разкъса, то тя автоматично се възстановява чрез изземане на нужното количество от благата карма на преминалите през него или на техните роднини, ако тяхната е малко за целта.

Друг е въпроса ако някой човек внезапно пресече пътя на другиго. Това е съвсем друг случай извън темата, но все пак във връзка с говореното до момента. В този случай ходещият може да се стресне и на фин план може да поеме част от енергетиката на бързо преминалия пред него, който се е вклинил в аурата му, минавайки „като вихрушка пред носа му”. Това може да доведе до появата на чужди илюзорни мисли и чувства в човека, а също и такива състояния на съзнанието. Така човек може например да се сдобие с нови, чужди страхове – тези на преминалия пред него.

Тогава този, който причинява това на ближния си, минавайки рязко пред него, без да помисли, че му вреди, се обременява с отрицателна карма и се превръща в негов кармичен длъжник.

А този, на когото е навредено, може да се поправи много бързо и да се преобразува всичко илюзорно, навлязло във фините му тела, като направи нужното бързо да се успокои, ако се е стреснал и да е без осъждане на сгрешилия, а му прости и помоли и Свише да му се прости! И от все сърце да поблагодари за помощта, която Свише му се дава в този момент. Но е нужно да се помни, че това е работа в духовността и може да се извърши само ако човек направи нужното да остане насаме в затворено помещение или се покрие за момент, докато се възстанови.

Участник 7: А какво е нужно да се направи в случая, когато двама души преминат от двете страни на някого, без да искат и без да се усетят в момента или ако липсва друг начин и всичко се развие много бързо – по-бързо, отколкото те могат да реагират?

Росица Авела: Най-доброто е да се направи Прошка с този човек веднага – лично с човека, или наум да се поиска прошка от Висшето му АЗ СЪМ Присъствие. Но сега вече времената са такива, че може да е без възможност веднага да се направи Прошката наум, ако човек липсва как да се покрие или да остане насаме в закрито помещение.

Затова е нужно всеки да е изключително внимателен, наблюдателен, да следи обстановката около себе си с всички свои сетива, и с периферното си зрение включително, и да се пази от това да се стресне от каквото и да е, а също и от това да постъпва погрешно.

Ако все пак се случи и двама души, вървящи заедно, преминат от двете страни на другиго и аурата му се разкъса, те могат по-късно при първа възможност да извършат Духовната практика „Прошка с ближния” и Духовната практика на 12-те поклона за покаяние към Отца. И ако ги извършат от все сърце, отрицателната им карма се преобразува и количеството на благата им карма се възстановява.

Участник 7: Например когато съм на работа мое задължение е да преминавам между публиката и музикантите по време на концерт. Освен това по цялата територия се движим и говорим между хората с радиоприемници. Това как ни се отразява?

Росица Авела: Това е безопасно, понеже влиза в кръга на служебните ви задължения. Всички хора, идвайки на концерта – както музикантите, така и публиката, са съгласни да вършите служебните си задължения, за да може концерта да се проведе. Освен това вие, докато работите, също сте в общо енергийно поле с всички останали и е без значение, че преминавате между тях. Лошо би било, ако преминеш между двама или повече, които са една обща група и заедно са дошли на концерта, без да им поискаш и получиш разрешение за това.

Участник 7: Когато съм на работа, аз не чувствам, че става нещо лошо, но извън работа, в супермаркета например, ако се случи нещо такова, чувствам, че е зле.

Росица Авела: Да, там ситуацията е различна и от твоята свободна воля зависи как ще постъпиш. И според постъпката си и получаваш.

Участник 5: Когато се придвижваме като група, винаги ли се създава обща аура, каквото и да правим?

Росица Авела: Това е друг тип обща аура. Това е общо енергийно присъствие на всички членове на групата, която се премества в пространството. Колкото по-висока е степента на чистота на членовете на групата, толкова по-силно е това новосъздадено общо енергийно поле по време на пътуването.

Участник 5: А когато възниква тази обща аура на какво разстояние един от друг могат да се движат хората, за да са в нея?

Росица Авела: Когато двама души например се движат заедно с намерението да отидат заедно до някъде, тогава те са в общата аура, без значение от разстоянието между тях. А когато единият каже „Аз ще направя това, а ти отиди нататък и свърши онова”, тогава те вече са поотделно, извън общата аура.

Виждате ли колко знания е загубило човечеството и колко внимателно и грижливо е било отношението преди към всичко Живо.

Участник 5: А колко знания са ни неизвестни и тепърва ни предстои да ги получим отново!

Росица Авела: За което имаме толкова много да благодарим – за грижата Свише към всички нас!

 

 

Допълнение към част 13

 

Въпрос: Суеверие ли е, че е зле човек да минава под табела на пътя или под свързани стълбове? А в тунел, в метро?

Отговор: Това също е истинно и е зле да се преминава през каквито и да са процепи. Ако е процеп – дупка в нещо естествено, например в скала/камък или в тунел под земята, без значение дали е естествен или изкуствено съграден, минаването през такива е сходно по ефект като минаването на 2-ма или повече заедно вървящи от 2-те страни на каквото и да е препятствие, само че в този случай минаването е отвътре през нещо цяло. Това отново води до възможност за разкъсване на енергийната обвивка и нарушаване на енергийния баланс на това, през което се минава.

Когато се минава под табели на пътя или под мостове, този ефект липсва, тъй като те са изкуствено човешко творение. Там опасността е друга – за да се чувства човек добре и за да бъде без разкъсване на защитата си, когато се движи по такъв път – с табели над главата му и в изкуствени надземни тунели, например в метрото, или под мостове, се налага да се свие възможно най-много собствената му аура около тялото му. Тогава аурата се запазва здрава, но при свиването й се губи връзката с Висшите сфери и защитата Свише в такива моменти е значително намалена.

Поради тази причина на такива места обикновено има по-голямо струпване на развъплътени/безтелесни астрални същности. Те се опитват да черпят от енергията на тези преминаващи хора, на които евентуално при преминаването им се разкъса защитната обвивка-аурата.

А възможността за разкъсване на аурата рязко се повишава, когато скоростта, с която човек преминава през такива табели, свързани стълбове, тунели, под мостове и т.н. е по-висока от безопасната обявена Свише скорост от 80 км/ч. Това е максимално допустимата скорост, тъй като при придвижването с такава скорост човешката аура е в състояние да се свива, ако се е разширила преди това в случай, че човек извърши някоя духовна практика по време на пътя, например да благослови някого или ако преди да тръгне на път е работил в духовността, свързал се е с Висшите светове и аурата му се е уголемила.

Когато след работа в духовността на човек му се налага веднага да тръгне на път, освен изричането на призива от Будда Вайрочана за помощ да се отправи приумножената Божествена енергия в каузалното му тяло и призива от Архангел Михаил за защита, следващото най-важно нещо е човек в началото на своето пътуване да се придвижва плавно и по-бавно от обичайното. Тогава има достатъчно време аурата му да се свие и да съхрани целостта си.

А когато веднага след работа в духовността скоростта на движение е висока, човек може да почувства и физическа болка дори, тъй като аурата му е разширена максимално и при преминаване под стълбове с жици за пренос на електричество например или под мост, табела и т.н., това направо би могло да разреже или разкъса аурата му. Ниската скорост на преминаване е най-спасителна в случая – до 50-60 км в час.

Участник: Колко дълго е добре да се пътува с такава ниска скорост след извършване на някоя духовна практика?

Росица Авела: Човек сам ще почувства кога аурата му се е свила и вече му е добре да пътува с по-висока скорост. При всеки може да е различно.

 

Следва продължение.