Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 15

Въпроси и отговори

 

Бележка на Росица Авела: Моля всеки, който желае да прочете тази част на срещата, да се подготви по най-добрия възможен начин преди да започне да я чете и да го направи в най-подходящото време, като остане насаме, в тишина и на спокойствие, извиси съзнанието си максимално и е с Благодарност и Божествена Любов към Отеца на нашата Вселена за всичко, което Той прави за всички ни, докато чете обясненията за Него, а и известно време след като приключи четенето.

 

 

 

 

 

 

Участник 1: Имам важен въпрос. Присъствие на Единния и Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата едно и също ли е, на едно и също ниво на Небесната Йерархия ли са?

Росица Авела: Да, едно и също е. Това е една и съща титла в нейния кратък и пълен вариант.

Участник 1: Ясно, добре че попитах. А кой е Присъствие на Единния?

Росица Авела: Единният или Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата, това е Отецът на цялата ни Вселена, нейният Създател. И това е Негова титла, която Той е дал на нас да я ползваме, когато се обръщаме към Него, в този момент от нашата еволюция, понеже Той е без име, което да ни е известно. Всяка Галактика в нашата Вселена отделно си има свой Отец. Отецът на нашата галактика – Млечния Път, е Господ Алфа и това отново не е Негово име, а името, с което ние Го наричаме сега и Той го приема. В древността например елините са Го наричали Зевс. А Отецът на всички Отци на галактики в тази Вселена е Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата. А когато се казва Присъствие на Единния в съкратения вариант или Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата, се има предвид, че Единния Отец идва и Присъства само с част от Своето енергийно поле. Дори може образно да се каже, че идва с една микроскопична частичка от него. Това е Присъствие на Единния. И Неговото Присъствие е точно толкова, колкото можем да издържим – аз, докато работя с Него и ми дава отговорите на въпросите по време на 4-те ни срещи годишно по време на слънцестоенетата и равноденствията и вие, когато ви предавам след това Неговите отговори в преразказан вид на нашите срещи, понеже са много силни енергийно, а също и целият ни свят, който се променя от Неговата енергия, която навлиза в света по време на тези мои срещи с Него, за които се подготвям изключително внимателно и доста дълго време съм в мълчание и изолация преди, по време и след тях.

Участник 2: Добре би било това да се публикува на сайта.

Росица Авела: Разбира се, особено след като стана част от нашата среща.

 

Следва продължение.