Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 16

Въпроси и отговори

 

Росица Авела: Сега следва голяма тема – относно вещите – какво да правим с тях и как да се разпореждаме с тях по най-добрия за нас, от Господна гледна точка, начин.

Предоставянето на информацията по тези въпроси е продиктувано от съображения за безопасност на живота и здравето ни в новите условия, настъпили с покачването на вибрацията на планетата и с появата на представители на друга мрежа на илюзията.

Указанието Свише е, че най-голямото благо за всеки от нас сега е да се освободи от всички чужди вещи, без значение колко ценни са му те, без изключения! Да се освободи като ги продаде.

По този начин всеки ще изчисти и обезопаси дома си, работното си място и пространството около себе си и своите близки. Понеже сега почти всеки човек е без знанието какво ще му донесе бъдещето. И подарените вещи могат да се окажат голям капан за цялото семейство. За всички близки.

А всичко, от което има нужда, човек може да придобие отново, но вече по правилния начин – като си го купи. Понеже ако вещта му е дадена от някого, без той самият да си я е купил, липсва как да знае в кой момент онзи човек (дарителят) може да загуби своята чистота, и в коя от енергийните мрежи се намира, а също и колко вредоносно ще е след това за него и неговите близки влиянието на дарената му вещ.

Нужно е да има акт на покупко-продажба, при който човек плаща вещта с парите си или с труда си. И парите и труда му са носители на неговата собствена енергия и когато човек се разплаща чрез тях, се прекъсва енергийната връзка на вещта с нейния досегашен собственик. В противен случай когато дарената вещ е при надарения човек, въпреки, че той я ползва и има право да се разпорежда с нея, тя си остава собственост на дарителя – на този, който я е произвел или купил и дал, без да му бъде заплатено за това.

Когато собственика на дарената вещ – този, който я е произвел или купил, направи преход, собствеността преминава върху неговите наследници и се превръща в съсобствена вещ, носител на енергиите на всички съсобственици. И всички тези енергии след това оказват влияние върху надарения и неговите близки.

А когато някой подари вещ, която той самият не е купил, а му е подарена, надареният с нея ще е без най-малката представа кой всъщност продължава да бъде собственик на вещта и на чии енергии ще е проводник тя в неговия собствен дом или където и да е – там, където тя се намира. Понеже вещта е носител на енергията на собственика й и оказва влияние на другите хора – както на тези, които я ползват, така и на всички живущи в близост и на цялото пространство около нея.

blue-dotКогато собственикът на подарената вещ е в Светлинната мрежа на планетата, но постепенно все повече се натоварва кармично и изпада в негативности, тогава надарения обикновено поема част от тази отрицателна карма и след това му се налага да я преобразува. Този е сред вариантите с по-слабо вредоносни последици.

blue-dotКогато собственикът е в мрежата на тъмнината, вещта му става своего рода транслатор, чрез който Божествената енергия на надарения се прехвърля в мрежата на тъмнината. И това може да продължава постоянно, докато вещта е при него, дори и без да я ползва. Тогава човек се чувства изморен в собствения си дом, без да знае причината за това и обикновено е без желание и сили да работи.

blue-dotКогато собственик на вещта е човек, който е загубил своята чистота и е попаднал в новата мрежа на илюзията, тогава вещта се превръща в „мъртва” вещ, изцяло енергийно източена и може да „поглъща” голямо количество от енергията на всичко и всички наоколо й и особено много от този, на когото е подарена. Това може в скоро време да доведе до заболяване на физическото тяло на този човек и/или неговите близки, които я ползват. Понеже такива вещи са като „черни дупки”.

В този последен случай дори и човек да закупи вещта, е все едно да си купи прокълната вещ. Тя си остава „мъртва” вещ. Вредоносната сила на вещта може да бъде различна, в зависимост от силата в енергия на дарителя, респективно продавача, който е представител на новата мрежа на илюзията. И дори вредоносния ефект да е по-слаб, така или иначе все е такъв и е налице. Понеже, както казах, това са вещи „без душа”, енергийно изсмукани, мъртви вещи. Те отнемат енергията, както от човека, на когото са дарени, така и от новия си собственик, ако вещта бъде купена, и от околното пространство, тъй като така са кодирани и вече са енергийно изкривени и са като черна дупка, която човек си купува и става негова или която му е подарена.

Когато дадена вещ е произведена от човек, който е чист и е закупена докато той все още е чист, след това дори и производителя да загуби своята чистота, вещта е безопасна, тъй като собствеността й е преминала към купувача, докато е била „жива” вещ.

Аналогично е, но с по-слаб вредоносен ефект, ако човек има вещи, които са дарени/подарък от човек, който сега е или е бил в мрежата на тъмнината, когато ги е купувал и дарявал.

Участник 1: Ако си купим вещ, която е произведена от някой, който е загубил чистотата си, тази вещ е опасна и поглъща енергията на собственика си и неговите близки като „черна дупка”, така ли е?

Росица Авела: Да, в по-голяма или в по-малка степен.

Участник 2: Ако в някоя голяма фирма, чийто собственик е чист човек, но един от работниците е загубил своята чистота и произведе някоя вещ, каква ще е тя?

Росица Авела: Само тази вещ ще е вредоносна от цялата партида.

Участник 1: Възможно ли е такива вещи да бъдат разпознавани?

Росица Авела: Този, който се намира в Светлинната мрежа, чувства добрата енергетика на вещите, когато влезе в съприкосновение с тях, а вредоносните вещи съвсем естествено ги отбягва, тъй като вместо да ги харесва и да го привличат, те го отблъскват. Подобното се привлича с подобно, нали знаете?. Това е вътрешно чувство.

Участник 2: А ако покупката се прави чрез интернет? Сега много вещи се купуват чрез интернет.

Росица Авела: Тогава човек може и да сгреши. И когато вещта се окаже вредоносна и попадне в дома, доста е голяма вероятността да се появят неблагополучия. Ако човек се почувства отпаднал, е нужно бързо да се освободи от тази вещ, като я продаде. Отново чрез интернет. Колкото по-чист е човек, толкова по-ясно чувства какво е качеството/енергетиката на вещите. Затова, освен заради всичко останало, ни се казва Свише да пазим своята чистота на всички нива и Божествената си енергия да пазим, като най-голяма скъпоценност. Понеже колкото повече времето ускорява своя ход, толкова по-нужни ще са ни те.

Участник 1: Създаваме ли си карма, когато продаваме такава вещ, знаейки, че е вредоносна?

Росица Авела: Свише ни е указано чрез продажба да се освобождаваме от вредоносните вещи, които сами сме си купили по невнимание и от чуждите вещи, които са вредоносни или във всеки един момент напред във времето могат да се превърнат в такива. Указано ни е да го правим като най-доброто нещо за момента. И когато го вършим, сме без кармично обременяване, дори напротив – тогава сме в спазване на това, което ни е указано Свише и си създаваме блага карма.

Ако вредоносната вещ бъде купена от Светъл човек, който с това ни помага в този момент, той си създава блага карма, която го пази от вредоносността на вещта. А може и своя отрицателна карма да преобразува той, освобождавайки ни от вредоносната вещ като я купи от нас, ако например ни е кармичен длъжник. След това той може да се освободи от нея, като я продаде на свой ред. И бидейки Светло същество, твърде бързо ще почувства нейната вредоносност.

А ако вредоносната вещ бъде купена от някой, който е загубил своята чистота и се намира в новата мрежа на илюзията, за него това е без значение, без вредоносност, тъй като вещта е в неговата мрежа.

Участник 1: Може ли да изгорим такава вещ?

Росица Авела: Когато вещта е в добро състояние и бъде изгорена, това вече би създало отрицателна карма за този, който го направи, понеже така се разхищават ресурсите на планетата.

Участник 2: А ако човек си купи например кола, а някои нейни части са произведени от човек, който е загубил своята чистота?

Росица Авела: Тогава колата започва бързо да се чупи/разваля.

Участник 2: Значи ще останат само старите коли?

Росица Авела: Напротив. Хората, които са загубили своята чистота ще ги използват. И те много добре ще им служат. И добре, че има такива вещи, понеже иначе биха се разхищавали още повече ресурсите на планетата. Поради тази причина тези вещи е нужно да се продават, вместо да се унищожават.

 

Следва продължение.