Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 17

Въпроси и отговори

 

Продължение на темата за вещите.

Росица Авела: Зададох на Присъствие на Единния следния въпрос: Какво се получава ако продадем наша вещ на човек, който е загубил своята чистота? А ако му я дадем назаем да я ползва?

Отговорът бе: Да се продаде вещта е без проблем, но ако се даде назаем да се ползва, тогава може да настъпи енергийно източване в различен размер и обем, а също и вещта може да се превърне в „мъртва” вещ, ако бъде ползвана по-дълго време, което за всяка вещ може да е различно, тъй като зависи от силата в енергия на ползвателя – дали той е кармично обременено Светло същество, или е представител на някоя от мрежите на илюзията и на коя точно от тях.

Когато този, на който вещта е предоставена за ползване е представител на новата мрежа на илюзията, след това е най-добре тя да бъде продадена. И е съвсем без каквото и да е значение, че той може да почерпи или да си плати за това, че е ползвал вещта.

Същото се отнася и когато човек взема назаем вещи, без да знае техният истински собственик какъв е по своята същност и представител на коя енергийна мрежа е. Според това резултатът за него може да е в най-различна степен вредоносен.

От тук нататък, знаейки тези новости, всеки сам ще решава дали да дава своите вещи на заем или ще се научи да отказва, а също и дали ще взема вещи назаем, особено ако е без ясното виждане на коя точно мрежа е представител човекът, който му я иска или дава назаем.

Участник 1: Имам въпрос относно програмното обезпечение. Това също са вещи – операционните системи, компютърните програми. Ако програмистът, който ги изготвя е загубил чистотата си, а човекът, който ги използва е чист и това е единственият продукт, от който той се нуждае и никой друг не го произвежда, какъв е ефекта?

Росица Авела: Когато чист човек използва продукта, продукта ще изчерпва енергията му, докато работи с него. Вещта действа като транслатор без значение дали е материална или е програмен продукт.

Участник 1: А ако човека не може да го продаде, за да се освободи от него, понеже е направен по поръчка и на другиго не е нужен?

Росица Авела: Тогава той би могъл да спре да го използва, а преди това да поръча друг човек да му изготви такъв или подобен продукт. И когато получи новия, стария да бъде унищожен. Това е следващото, което е добре да се направи, когато липсва възможност нещо да бъде продадено. Щом един човек е могъл да го направи, ще се намери и друг да може да произведе такъв продукт, но който човек да е чист. А докато това стане, ползвателя му би могъл да се самоограничи и да работи възможно най-малко с продукта, който има.

Това са лични избори. Всеки сам за себе си преценя и според степента на вредоносност на вещта – също. Ако друга възможност липсва, може и работата даже да се смени и човек да се преквалифицира и да започне да работи нещо съвсем друго, по-безопасно, което ще му дава енергия, вместо да му отнема. Имам предвид, че когато човек се труди и влага всичко най-добро от себе си в своя труд, творческата му енергия се преумножава, той е здрав и се чувства добре. И тази енергия остава в него и му е в полза, ако работи с чисти вещи и хората около него – колеги и шефове, също са чисти.

Участник 2: На работа аз ползвам пиратски програми на фирмения компютър с разрешението на шефа ми. Какво се получава?

Росица Авела: Ако човек каже на своя пряк началник, без значение дали това е собственика на фирмата или е нает на тази длъжност човек, че е най-добре да се закупят програмите, които ползва по време на работа и това не е направено, тогава работата с тези продукти ще е без вреда за него, що се отнася до поемането на отрицателна карма от собственика на тези програми. Тази карма ще се поема от собственика на фирмата, а също и от началника, ако е пропуснал да уведоми собственика, а също и от другите служители във фирмата, които го използват, без да предупредят, че е по-добре да се закупи този продукт, на който работят.

Но ако собственикът на програмата, която се използва по време на работа, е изгубил чистотата си, или програмата е произведена от такъв човек, тогава чрез работата с тази програма човек губи от своята жизнена енергия във всички случаи, без значение дали е заплатено за нея или не. Това е съвсем различен ефект.

Участник 2: А у дома е по-добре човек да е без нелегални програми на компютъра си?

Росица Авела: Да. И у дома, и на работа, ако бизнеса е негов собствен и от него зависи закупуването на тези програми, ако иска да спре да се товари кармично.

Но ако на човек му е нужно да направи нещо важно, за да се придвижи напред и да получи нови умения в работата си и това пряко рефлектира върху неговата и на семейството му прехрана, а легалната програма е много скъпа и той е без материалната възможност да я закупи в момента, без значение дали я използва в къщи или на работа в свой собствен бизнес, тогава той би могъл да продължи да я използва още известно време, но първо да изрече:

„Господи, прости ми и ми помогни да заработя нужните пари, за да закупя нужното ми програмно обезпечение, за което Ти благодаря!” И когато настъпи този момент, да го направи.

А дотогава ще я ползва, за да се прехранва. Но той всъщност си плаща за нейното нелегално ползване, без да усети дори. Плаща със своята енергия, която се изразходва за преобразуване на поетата карма от собственика на програмата, която той използва, без да му е платил за това. Но когато е изявил желанието да я закупи, когато получи тази възможност, тогава той поема по-малко карма, отколкото ако я използва без да има такова намерение.

В тези случаи, когато каквото и да се направи, все има някакъв вредоносен ефект, най-доброто е да се избере по-малкото зло. Така е, когато човек живее в илюзията и според нейните правила. Както например в случая, когато човек е изправен пред избора дали да се товари кармично неизвестно от кого и с каква точно по вид и обем карма, използвайки нелегално чужди програмни продукти, които в момента е без финансовата възможност да закупи или да остане без работа и препитание той самият и неговото семейство.

Съвсем друг е случаят, когато човек използва такива продукти за собствено удоволствие и развлечение, без да е платил за това. Тогава обема на поеманата чужда карма – на собственика на използваната вещ, е най-голям.

Участник 1: А когато някой заработва парите си, използвайки нелегално програмно оборудване, а производителят на тези програми е изгубил чистотата си или принадлежи към мрежата на тъмнината, тогава какво се получава?

Росица Авела: Получава пълен пакет.

Участник 1: Разбирам. Ясно – значи и отрицателна карма получава, и енергийно източване на неговата Божествена енергия протича.

Росица Авела: Да.

Участник 3: Катастрофа! По-добре да се живее в изолация.

Росица Авела: Да, но нали е нужно жена си и децата си да изхранваш?

Участник 1: А ако някой печели пари от използването на нелегално програмно обезпечение и има пари, за да го заплати, но не го прави, отрицателната карма на производителя поема ли се от тези, които използват продукта, който този човек произвежда, ако на свой ред не му платят за това?

Росица Авела: Да, тези трети лица получават от отрицателната карма както на този, който без да плати, използва чужди програми, за да създаде той самият своя програма, която те ползват без да заплатят за нея, така и от отрицателната карма на собственика на програмата, която нелегално е използвана първоначално, макар и в по-малък обем, но все пак получават и от нея.

Участник 1: А от гледна точка на автора на програмен продукт – освобождава ли се той от отрицателната си карма, ако продукта му го ползват другите хора нелегално? Отива ли неговата карма при тези, които пиратски се ползват от неговите програми?

Росица Авела: Да, разбира се.

Участник 1: А ако ползвателят на програмата си заплати, това поемане от кармата на производителя се прекратява, нали?

Росица Авела: Да, прекратява се. Кармата се поема поради кражбата.

Участник 1: Значи ако аз не си заплатя, поемам от кармата на автора при използването на продукта?

Росица Авела: Да, ще поемаш. По този начин заплащаш. И всеки избира по кой точно начин да се разплаща.

Отрицателната карма от автора на програмата се поема от всеки, който я използва нелегално, без да си е платил за това. При заплащането с пари се прекъсва енергийната връзка с автора и човек се освобождава от по-нататъшно кармично натоварване от него.

Участник 1: А когато програмата е безплатна, а авторът казва, че за нея може да се плати, но без това да е задължително, тогава ще се поема ли от неговата карма?

Росица Авела: Щом авторът сам дава възможността програмата му да се ползва и безплатно, и предоставя на човек да избере според възможностите си дали да заплати или да я ползва безплатно, тогава кармично обременяване липсва.

Но който избере да се възползва от опцията да ползва програмата безплатно, знаете ли какво се получава? Получава се следното: това е вид дарение, което автора на програмата прави на всеки, който пожелае да се възползва от него. Но когато човек се възползва от дарението, без да почерпи за него, т.е. без да даде нещо в замяна, без значение колко дребно е то, тогава този, който го е почерпил, получава възможността да черпи от него – от неговата жизнена енергия, от Божествената му енергия. И човек сам дава достъпа до нея! Понеже в пълна сила важи Закона за еквивалентността.

Ако някой дава нещо, той има право и получава нещо друго за даденото, без значение дали е в материалност или в духовност. И ако някой си мисли, че минава тънко, и е на печалба, като пропуска да се разплати в материалността, тогава той може доста повече да загуби в духовността и загубеното да е доста по-ценно отколкото ако би си заплатил с пари.

Така е и с всички останали програми, които се предоставят за безплатно използване от собственика им. В тези случаи човек решава какво да прави и как да се разплаща.

Ако човек използва програмни продукти, предоставени за безплатно ползване от собственика им, най-доброто, което би могъл да направи, е да разбере кой точно е техният собственик и да му изпрати на свой ред дарение някаква парична сума, макар и съвсем малка да е тя. Дори и да е символична сумата дарени пари, тя ще е достатъчна, за да се прекъсне енергийната връзка със собственика и да може да се ползва безвредно безплатно програмата след това. А може и човек да се разплати с труда си, като например даде предложение за усъвършенстване на програмата или извести собственика й за нейни недостатъци, т.е. му помогне да я усъвършенства.

Както вече ви казах, човек може да се разплаща както с парите си, така и с труда си, включително и да почерпи с тях, когато бива черпен. Така се предпазва от възможността да бъде изчерпван, т.е. прекратява се възможността този, който го черпи да се черпи за негова сметка, без той дори да знае за това.

 

Следва продължение.