Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 18

Въпроси и отговори

 

Продължение на темата за вещите.

Въпроси на участниците в срещата по тази тема:

Участник 1: Искам да си взема автомобил на лизинг. Автомобилът е чужда собственост, но аз плащам за него всеки месец. След 3 години връщам автомобила и вземам нов. През цялото това време само го ползвам. Какво се получава от енергийна гледна точка в този случай?

Росица Авела: В този случай най-важно е какъв е собственика на вещта, на колата – дали е чист или е изгубил чистотата си и вече е в новата мрежа на илюзията.

Участник 1: Сега обикновено собственик на банките са компании с много акционери.

Росица Авела: Най-важният въпрос в случая е този, който ти зададе на една от последните срещи: Кога една банка или друго обединение от повече собственици преминава в новата мрежа на илюзията? Кога то загубва своята чистота? Отговор: В този момент, когато всички негови съсобственици изгубят чистотата си.

Участник 1: Следователно най-безопасното е да се купува на разсрочено изплащане – на кредит?

Росица Авела: Най-добре е човек да придобие изцяло собствеността над използваните от него вещи. Но когато е без възможност да го направи, тогава е по-добре сега, в тези времена, ако купува на изплащане, да е от банки или други големи компании, които имат много съсобственици – колкото се може повече. При кредитите има друг капан на илюзията – лихвата, но това е по-малкото зло сега, когато се появиха представителите на новата мрежа на илюзията.

Участник 2: Когато кредита е с 0 % лихва, тогава всичко наред ли е?

Росица Авела: Да, и това е най-добрият вариант. Банката като отпуска кредита, получава своя процент печалба от продавача. Например някой иска да си купи лека кола от дадена марка на кредит. Банката му дава безлихвен кредит, т.е. той изплаща напред във времето за определен брой години толкова, колкото би платил, ако купи колата с пари в брой в момента, а банката си взема печалбата от този кредит от продавача. И продавача плаща охотно някакъв процент на банката, за да отпуска тя тези безлихвени кредити и хората да купуват именно тази марка коли, вместо друга. Тогава всичко е наред и е част от договора за покупко-продажба.

Участник 1: Имам търговско предприятие, поръчвам 10 хиляди рекламни листовки и ги раздавам на хората, без те да ги купуват. Правя го заради работата, за да увелича дохода си. В този случай свързвам ли се кармично с всички тези хора?

Росица Авела: Когато това е част от твоята работа, всичко е наред и е без кармично обременяване за когото и да е.

 

Следва продължение.