Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 19

Въпроси и отговори

 

Росица Авела: Следващ въпрос по темата за вещите.

Въпрос: Какво се получава в енергия, когато някой наследи вещи от хора, изгубили своята чистота? Как да се избегне вредата? Продажбата на полученото наследство ли е единствения начин за това?

Отговор: Най-доброто е продажбата.

Има и друг начин – енергийно да се преобразува вещта, но за това може да се изразходва много енергия. Затова този втори начин е изключително слабо препоръчителен и само в извънредни случаи като много рядко изключение може да се допусне да бъде използван.

Във всички останали случаи е най-добре да се продаде наследената вещ и след това от получените пари веднага да се отдели Дарение за Бога, за да се изчисти цялата сума пари, получена при продажбата на наследеното, от кармата на наследодателя. И едва след това да се използват тези пари.

Участник 1: Какво е най-добре от Господна гледна точка да се направи с вещ, която е в дома и се ползва без да е купувана, а е взета, тъй като е била бракувана и е предстояло да бъде изхвърлена и унищожена. Става въпрос за пиано, което е държавно, външно е повредено, но всъщност е качествена вещ, годна за употреба.

Росица Авела: Може да се вземе и продаде. Добре би било да се спасяват тези вещи, които са здрави, за да се ползват от някого. Може да бъдат продавани евтино и това да донесе радост на хората, които са без финансова възможност да ги купят като нови вещи, че дори и като втора употреба вещи. Това създава блага карма за този, който правилно се е разпоредил с чужда вещ, предназначена за унищожение или вече изхвърлена.

Участник 1: Ситуацията е по-сложна. Тази вещ е нужна на мен и на съпругата ми. Без възможност сме в момента да я купим като нова, а ни помага и се появи при нас точно когато имахме нужда от нея. И ако я бях оставил, щеше да бъде унищожена, а за да се продаде, е нужно да й бъде направена поправка, която е доста скъпа.

Росица Авела: Тази вещ е чужда вещ – държавна. Когато я използвате, някой от вас може по-лесно да изпада в раздразнение, отколкото обикновено – този, който свири на пианото или този, който го слуша, или и двамата. Или да ви идват илюзорни мисли и т.н. Понеже като ползвате чужда вещ, за която е липсвало как да дадете нещо насреща като сте я взели – било то пари, друга вещ или труд, вашата собствена защита е по-слаба в моментите, когато си служите с нея.

Участник 2: А може ли да се вземе вещта, бързо да се продаде и след това да си я върне човек, като я купи от този, на когото я е продал?

Росица Авела: Всичко е възможно да бъде направено, но дали ще е добро от Господна гледна точка, е друг въпрос.

Ако човек си купи вещ, чийто собственик е загубил чистотата си, продаде я и после отново я купи, вещта си остава силно вредоносна, тъй като продължава да отнема Божествената енергия и да я насочва към новата мрежа на илюзията, без значение колко човека са я купили, ползвали и продали.

А ако се закупи вещ от човек, който принадлежи към мрежата на тъмнината, вещта пак отнема от енергията, но значително по-малко и то до момента, когато се насити достатъчно енергийно, промени поляризацията си и енергийното й поле се слее с това на новия й стопанин в мрежата на Светлината.

Участник 2: Ако вещта се постави в найлонова торба, енергийната връзка с нея прекъсва ли се?

Росица Авела: Ако това се направи и си без възможност да я използваш, тогава за какво ти е тя?

Участник 2: След известно време ще я отворя и ще разбера дали се е прекъснала енергийната връзка.

Росица Авела: Когато вещта е чужда, връзката й с нейния собственик остава и е вредоносна, тъй като енергията продължава да се изземва и насочва към него.

В случая с пианото, когато вещта е взета за ползване, за да бъде спасена от унищожение, но липсва възможност да бъде платена тази вещ на собственика й, тъй като е бракувана и предстои изхвърлянето й, а е нужен скъп ремонт, за да може да се продаде и е нужна на тези, които са я взели, най-добре би било този, който я е взел, да даде дарение на държавата – на някоя държавна институция, без значение колко и какво – било то пари или вещи или дори само една дребна вещ, или да положи дарствен труд и да изрече гласно дори и насаме, че това дарение се прави всъщност за заплащане на взетата вещ, или че този дарствен труд или дарена вещ се дава в замяна на взетата вещ.

Указаното току-що е най-доброто, което може да се направи, но само в случай, че се знае кой е собственика на взета вещ, която е бракувана и подлежи на изхвърляне или унищожаване. Когато човек е без яснота кой е собственика, тогава най-доброто е вещта да бъде взета, за да се избегне унищожаването й и да бъде продадена, а от получените пари веднага да се отдели и даде Божествен десятък и Дарение за Бога и едва след това да се харчат останалите пари за каквото е потребно. Така човек ще има полза от тези изчистени кармично пари и ще си сътвори блага карма.

 

Следва продължение.