Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 20

Въпроси и отговори

 

Росица Авела: Още въпроси и дадените Свише отговори по темата за вещите.

Въпрос: Какво се получава в енергия с вещ или имот ако е съсобствен с човек, който изгуби своята чистота? Например ако двама братя получат нещо в наследство и единият от тях загуби своята чистота. След това какво е най-добре от Господна гледна точка да се направи?

Отговор: Ако собственика на дадено имущество изгуби чистотата си, а след това направи преход, най-добре е неговите наследници да продадат това имущество.

Ако чист човек по погрешка или поради кармична обвързаност купи например имот, който е собственост на човек, изгубил чистотата си, също е най-добре да го продаде много бързо, веднага, щом се почувства зле в него.

Ако някой от двама или повече съсобственици/сънаследници на дадена вещ или съвкупност от вещи изгуби чистотата си, най-доброто е или да се направи делба, или само един да остане собственик, а да изплати дяловете на останалите съсобственици/сънаследници.

Въпрос: Какво се случва, ако се намираме в двора или в дома на човек, изгубил своята чистота? Вредоносно ли е, ако този човек отсъства за кратко или за по-продължително време?

Отговор: Най-доброто е да се избягват контактите с такива хора по всеки възможен начин, а също и да се преминава през тяхна земя или да се живее на тяхна земя или в дома им, а също и да се влиза в контакт с техните близки и с техните животни, ако имат такива.

Всеки контакт с такива хора или с техните вещи, или с близките им, или с животните им е енергоизточващ и следователно е вредоносен за всеки жив човек и въобще за всяко живо същество.

И е най-добре човек, който е изгубил своята чистота и от близостта с когото ви става зле, да е без достъп до вашия дом. Но съществуват изключения, разбира се. Става въпрос за случаите, когато липсва как да се избегне това посещение. Например когато се очаква да дойде някой държавен служител или да се направи замерване на водомерите или на електропотреблението и т.н.

Във всички тези случаи е нужно, когато ви липсва знанието дали посетителят е чист или е изгубил чистотата си, да се погрижите той да свърши своята работа много бързо и да си отиде, без да го задържате в дома си, без да му задавате някакви въпроси.

И ако той самият се размотава или е словоохотлив и ви задава излишни или странични въпроси, да му кажете: „Извинете, но много бързам, имам спешна работа, затова моля свършете работата си по-бързо”. И когато той излезе от дома ви, ако искате нещо да разберете, излезте, докато човека е още наблизо и му задайте въпроса си, като кажете, че сте се сетили нещо да го попитате.

 

Следва продължение.