Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 21

Въпроси и отговори

 

Росица Авела: Продължаваме с още въпроси и дадените Свише отговори по темата за вещите.

Въпрос: Когато човек, намиращ се в Светлинната мрежа, има някои вещи, които са негова собственост – той сам ги е купувал, но когато се е намирал в мрежата на тъмнината, как се отразява това на него самия, а също и на вещите му?

Случва се например човек да отиде да купува дадена вещ, но междувременно да попадне в ситуация, в която да стане силно негативен, раздразнен и в това състояние, когато е сменил мрежата, да закупи вещта, или се налага да купи вещ в такъв период от живота си, когато се чувства нещастен, или нещо постоянно му се случва, понеже се спуска за отработване повече отрицателна карма и т.н. Купените в такива моменти вещи остават и са собственост на този човек. И той ги ползва, когато след това се е успокоил и е в Светлинната мрежа. Какво е най-добре от Господна гледна точка да се прави с такива вещи?

Отговор: С времето енергетиката на вещите се променя, понеже те като правило следват мрежата на своя собственик. Съответно вещта от дадения пример също може да премине в Светлинната мрежа и да остане в нея. Това обаче се случва, когато човекът е стабилен в Светлинната мрежа. В противен случай вещите бързо се развалят, тъй като честата смяна на мрежата се отразява зле на структурата на материала, от който те са направени.

Поради тази причина е най-добре човек да се намира постоянно и стабилно в Светлинната мрежа. Тогава и вещите му ще са здрави и много издръжливи напред във времето.

А ако вещ, която е собственост на човек, който е силен в Светлинната мрежа и се намира почти постоянно в нея, по някаква причина бъде наситена с отрицателна енергия, то вещта твърде е вероятно да се счупи/развали или да предизвиква постоянно раздразнение у тези хора, които бидейки в Светлинната мрежа, си служат след това с нея.

Затова е най-добре човек веднага да се избави/освободи от такива вещи, като ги продаде, или да ги ремонтира – тогава вещта енергийно се преполяризира.

Собствените вещи е най-добре да са само за собствена употреба и човек сам да ги обслужва, за да навлиза в тях само неговата собствена енергия. Изключение са членовете на семейството, но обърнете внимание – само ако те се намират в една и съща мрежа със собственика на вещта.

Колкото и някой да е близък, ако живее другаде и не е част от това домакинство или ако е без стабилност в Светлинната мрежа, тогава най-добре би било човек, който е почти постоянно в Светлинната мрежа, да се въздържи да му дава за ползване своите вещи, понеже те много бързо ще се развалят/рушат. И ако това се случи и такава „енергийно източена” вещ бъде върната на собственика й, тя взема от неговата енергия, което предизвиква в него раздразнение. И човек едва ли се досеща каква е причината за неговото раздразнение.

Същото може да се получи и когато човек ползва чужди вещи. Поради тази причина най-доброто е човек да се въздържа да взема чужди вещи за ползване, тъй като ако се счупят, докато работи с тях, после той ще се чуди как да ги връща.

И този ефект – да се развалят вещите при използването им от друг човек е толкова по-силен, колкото по-голяма е вибрационната и енергийната разлика между собственика на вещта и този, който я използва. И това предстои да се засилва в резултат на протичащите в момента на планетата процеси.

А относно хората, които са загубили своята чистота и дали е добре те да ползват вашите вещи или вие да си служите с техните, е безсмислено дори да се говори, понеже най-доброто за вас е те да са без достъп до вашия дом и вашите вещи и да се въздържате да ползвате техните, ако искате да се чувствате здрави и да бъдете здрави.

Участник: В службата аз получих на мое разположениевещ, за да я използвам и подписах документ, че съм материално отговорен за това имущество. И сега, ако по време на работата с нея я насищам със Светлина – осъзнато или неосъзнато, то какво може да се очаква, ако преди това я е ползвал човек от илюзията, който е плътно в мрежата на тъмнината? Как да се държа, за да е всичко наред и вещта да е здрава?

Понеже при мен вече се случи следното: до моето идване на работата, която сега работя, се е знаело, че всички кабели на ползваната апаратура са в работно състояние, а когато аз започнах работа, две трети от тях излязоха от строя и всички бяха удивени как се е случило това. И макар свидетелите на случилото се да са без обвинения към мен, сега ми се налага да ги ремонтирам.

Росица Авела: Точно за това ставаше дума по-горе. Ти вече си го изпитал на своя гръб. Това са нормални процеси. Енергийната им мрежа се е сменила на тези кабели след твоето постъпване на тази работа.

Това, което е най-добре да направиш, за да са по-дълго здрави вещите на твоята работа, ако освен теб ги ползват и други хора, е да се постараеш да отиваш добре нахранен на работа и да избягваш да правиш каквито и да са духовни практики на работното си място и да повишаваш рязко енергетиката и вибрацията си, а също и да избягваш да тръгваш за работа сутрин веднага, след като си приключил работата си в духовността и да внимаваш винаги преди излизане от дома да отправяш призива към Будда Вайрочана за насочване на енергията от служението ти към твоето каузално тяло.

 

Следва продължение.