Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 22

Въпроси и отговори

 

Росица Авела: На 2 януари тази година ми бе даден стих-напътствие за чуждите и за вредоносните вещи, а след това ми бе препоръчано да задам въпрос кои вещи се явяват чужди, и кои – вредоносни. Сега ще ви прочета този стих и отговора, който бе даден на указания въпрос.

Ако по време на четенето ви възникнат въпроси, можете да ги зададете.

Стих-напътствие от 2 януари 2016 г.
Работи много и усилено, без прекъсване дори,
но указаната Свише нова програма докрай завърши
и всичките си вещи една по една провери,
чуждите и вредоносните отстрани
и за продан ги приготви,
а тези, които за продан са негодни,
на намаляваща луна ги изгори и изречи:

„Както тези вещи изгарят,
така и цялото зло на света да изгори
и всичко илюзорно в мен, …… (малкото име) да изгори,
и дома ми от енергиите на лошите спомени, на застоя
и на вредоносноста да се освободи!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”

После се заеми и с всички отделени вещи се раздели,
смело и без съжаления ги продай
и колкото по-бързо напуснат твоя дом, толкова по-добре!

В този стих-напътствие в много малко думи е вложено толкова много от Учението за вещите. А в отговора на въпроса ми относно чуждите и вредоносни вещи, се даде Знание за правилното от Господна гледна точка разпореждане с вещите и използване на вещите, които ни заобикалят на материалния план и с които си служим в живота.

Полученото Знание е съобразено с новите условия на живот на планетата Земя. То е част от Учението, което Свише се дава сега, в помощ за успешното ни преминаване през настоящите времена. Това Учение се дава под формата на въпроси и отговори, които се оповестяват на нашите срещи, а след това се публикуват на сайта като част от тези срещи. Тази програма, както знаете, стартира след като през 2014 година Свише бе обявено прекратяването на даване на Послания и е естествено продължение на получените до 2014 година включително, Послания. А какво Учение ще ни се даде и в какъв обем, зависи от всички нас – от въпросите, които задаваме и от енергийното ниво, на което сме, когато ги задаваме и от степента на нашата осъзнатост. Използвам момента да благодаря на всички, които задават въпроси на сайт ЕДИНЕНИЕ, а също и по време на нашите срещи.

За вещите е говорено на проведените до този момент срещи и тази информация тепърва ще се публикува на сайта. Но тъй като времето се променя доста бързо и поради все по-голямата кармична обремененост на някои хора, а също и загуба на чистотата им, техните вещи, използвани от други хора, са в състояние доста много да навредят.

Поради тази причина – заради важността на темата, макар че до този момент дори и на тази наша среща доста се каза за вещите, въпреки, че нещо може да се повтори, се указа долната информация да бъде оповестена изцяло и без съкращения. Понеже ние живеем именно в този материален свят, заобиколени от вещи, където и да се намираме и обикновено сред тях преминава живота на повечето хора на тази планета.

И Свише бе препоръчано в тези времена, които вече текат, като важна програма за всеки Светъл човек, който желае да бъде добре, да се освободи от всички чужди и вредоносни вещи.

Това са две отделни категории вещи.

Чужди вещи

Чужди вещи са тези, които са ни давани, подарявани или дошли при нас някога, от някъде и чрез някого, без ние да сме заплатили за тях или да сме дали нещо в замяна – вещи, труд или друго.

Чуждите вещи енергийно все още са свързани със своя собственик – този, който ги е купил и ги е подарил. А някои вещи може и без да са подарявани да са попаднали при нас и да ги ползваме. Ние може да сме забравили откъде са се появили при нас някои вещи, които нито сме купили, нито са ни ги подарявали или дали на заем, нито сме ги заменили с някои други наши вещи или труд.

Например след студентско парти в дома на домакина остават чаши, които след това никой не търси, домакина не знае и липсва как да разбере на кого са, тъй като са дошли доста хора, някои от които той вижда за пръв, а може би и за последен път. И той започва да ги използва в своето домакинство. Собственик обаче си остава този, който ги е изработил първоначално или този, който ги е придобил като е заплатил за тях с пари или по друг начин – например чрез замяна със свои вещи или труд.

И този, у когото се намира чужда вещ, без значение как се е озовала при него – дали е била подарена или не, се явява само неин ползвател, който обикновено има право да се разпорежда с вещта както намери за добре, включително да я продаде, унищожи/изгори или изхвърли.

Ако е вредно вещта да бъде изгаряна, например поради отделянето в атмосферата на токсични елементи при горенето, ако липсва възможност да бъде продадена или ремонтирана, например поради преголямо износване, повреда или скъп ремонт, едва тогава, на последно място, когато липсва друга възможност, се препоръчва вещта да бъде отстранена от дома чрез изхвърлянето й. Дори и неизправните вещи могат да бъдат продадени за резервни части на много ниска цена, например за 1 лев, чрез Интернет и обикновено се намират желаещи да ги закупят.

Най-важното е да се заплатят пари, за да се прекъсне енергийната връзка на предишния собственик с вещта. Заплащането на вещта се явява защита за купувача, понеже след като плати цената, той може спокойно да използва вещта, без тя да бъде вредоносна за него, тъй като се е прекъснала енергийната връзка на вещта с предишния й собственик, но само при условие, че вещта никога не е била притежание на човек, загубил своята чистота.

А ако е пропуснато да бъде направена продажба или замяна, всяка промяна в енергетиката на действителния собственик и особено много ако той загуби своята чистота и премине в новата мрежа на илюзията, се отразява и на вещта, с всичките последствия върху този, който я ползва, а също и върху неговите близки, с които той живее и работи и върху околното му пространство – върху Живия Живот наоколо и дори върху останалите му вещи.

Подобно влияние и процес на енергийно взаимодействие съществува и в обратна посока – от вещта към собственика, и то с пълна сила. Нещо повече – дарената или оставената за ползване вещ създава енергийна връзка между дарителя или заемателя от една страна и надарения човек или ползвателя от друга. Тази връзка продължава да съществува докато и вещта съществува, дори тя да не се ползва от надарения/ползвателя, а само да се намира някъде в дома/имота.

Тази енергийна връзка се осъществява именно чрез подарената/дадената за ползване вещ и то двупосочно. Всяка промяна в енергия при човека, на когото вещта е подарена/дадена, се отразява енергийно и на вещта – променя се нейната енергетика и чрез нея това енергийно влияние се предава и на собственика й – този който я е подарил или дал за ползване.

Тази двупосочна енергийна връзка може да бъде прекъсната, когато човек закупи подарената или дадената му за ползване вещ от нейния собственик на каквато и да е цена, дори и най-ниската. Но тази препоръка се отнася само за случаите, при които собственика на вещта е чист. А ако сме без знанието дали е чист или не, единственият изход е да се продаде вещта, за да се освободим от нея, или веднага да я върнем на собственика й, ако ни е известен и вещта ни е била дадена за временно ползване.

До скоро хората си подаряваха един на друг различни вещи, а също и си ги заемаха за временно ползване и така се осъществяваше енергиен обмен между тях, без особени вредоносни последствия. Но сега вече ситуацията на планетата коренно се промени. И нашата работа е да предприемем за в бъдеще всички нужни мерки за своята безопасност, за да съхраним своята и на своите близки Божествена енергия, понеже от това зависи нашето бъдеще и продължаването на съществуването и еволюцията на човешкия род.

Ако човек е извън дома си и сред другите хора и вещи почувства отрицателна енергетика, почувства се зле, той може да се премести в пространството, но в своя дом липсва как да го направи. Затова е нужно да се погрижи да освободи дома си от чуждите и от вредоносните вещи.

Самите вещи също имат своя собствена енергетика и някои от тях могат да са със засилена положителна или отрицателна енергия, в зависимост от енергиите, на които са били подложени и които те „попиват” от околното пространство. Това е причината народната мъдрост да казва, че нож да се подарява е зле и винаги е нужно да се купува, дори и на символична цена. Свещите – също, тъй като чрез тях може да се предизвика пожар.

Тази древна народна мъдрост е основана на мисълта, че всичко, което представлява опасност, човек трябва да си го купи, за да се прекъсне енергийната връзка със собственика, след което предмета вече ще е безопасен за употреба, дори и продавача, дарителя или този, който дава вещта за ползване да са вложили в предмета отрицателни мисли и дори отрицателни пожелания към този човек.

А сега, във времето в което живеем, всяка подарена или дошла при нас по какъвто и да е начин чужда вещ, във всеки един момент може да стане особено вредоносна, ако собственика й изгуби своята чистота.

Заплащането на вещите, както вече говорихме на тази наша среща, освен в пари може да бъде и в натура – чрез замяна с други вещи, а също и под формата на положен труд. Това много често се случва при междусъседските взаимоотношения, когато един човек помогне с труд, а друг му се отблагодари като му даде нещо, например продукция от собствената си градина. В случая полученото се счита за заплатено, когато и двамата са съгласни, че това е достатъчно.

 

Следва продължение.