Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 26

Вредоносни вещи

 

Втората категория вещи, от които е нужно човек да се освободи веднага, без забавяне и колкото по-бързо, толкова по-добре, са вредоносните вещи. Вредоносни могат да бъдат както чуждите, така и собствените вещи.

 

Например вещите в дома и облеклото от изкуствени материи и/или в черен цвят, са вредоносни за хората, които живеят в Бога и са преимуществено или изцяло в Светлинната мрежа на планетата Земя.

Свише е указано да бъдем безкомпромисни по отношение на облеклото си, ако искаме занапред да сме добре.

Полезното и доброто от Божествена гледна точка облекло за хората, намиращи се в Светлинната мрежа, е това, което:

1/ е изработено от 100% естествени растителни тъкани – памук, лен, коноп, бамбук…, а също и от техни смеси, без значение в какво съотношение;

2/ е бяло или в един от цветовете на дъгата и без използване на черно, сиво и който и да е друг много тъмен цвят. Може да се използва и комбинация от цветовете на дъгата и тогава дрехата е двуцветна или многоцветна, съставена от светли тонове. Но най-добро въздействие оказват едноцветните дрехи. Мъжете ако носят тъмен панталон, нагоре ризата е добре да е светла. Дъгата е заветът на Бога за хората. Всички цветове, които липсват в дъгата, са слабо препоръчителни за носене, напр. кафявия цвят е съставен от няколко цвята, един от които е сивият, а всички оттенъци на сивия са производни от черния цвят. В древността хората са носели дрехи от чистите цветове на дъгата и са били здрави;

3/ покрива добре тялото и го предпазва от вредоносни въздействия – с дълги ръкави на ръцете и с дълги панталони за мъжете и дълги поли или рокли за жените. Известно е например вредоносното влияние на ултравиолетовите лъчи, пропускани в по-голямо от здравословното за човека количество в атмосферата през озоновите дупки;

4/ е лична собственост на този, който го носи. Ние вече доста подробно изяснихме кои вещи са лична собственост – които са закупени с наши пари, или в замяна сме дали наши вещи или наш труд, или сме предоставили услуга (например срещу придобиването на някоя вещ човек може да предостави на продавача правото да живее заедно със семейството си в неговата вила на морето за една седмица, когато той си избере), или сме я получили в наследство. Дори и тези, които са без възможност да си купуват вещи, а хората им даряват, тези вещи могат да станат тяхна собственост, ако в замяна веднага предложат труд на този, който им ги дарява – например да му помогнат нещо, или да го благословят. Благословът е вид работа в духовността, вид труд от най-висш порядък и когато се направи от все сърце, е много ценна отплата за каквото и да било, което ни се дава в материалността.

5/ закупено е с т.нар. „чисти” пари – това са пари, от които веднага след получаването им са отделени Божествен десятък и Дарение за Бога, в спазване на Божествения Закон;

6/ енергийно се пречиства периодично. Тук се има предвид поне веднъж месечно, когато се приготви пълнолунната вода, да се почисти с нея енергийно целия гардероб като се напръскат с нея всички дрехи и обувки, и вещи в дома въобще.

Но в случай, че докато човек е бил облечен с някои дрехи, е изпитал силна негативност или други илюзорни чувства или друго нещо лошо се е случило, веднага щом ги свали, е добре да бъдат напръскани с 3-те вида води – пълнолунна вода, светена вода, взета от църквата и Жива вода, която всеки сам си прави, като произнесе над нея призива, даден от Господ Шива. Понеже дори и да са изпрани след това в пералната машина, тези дрехи могат да окажат вредно въздействие, когато бъдат облечени повторно, ако все още са замърсени енергийно.

Виждате, че човек трябва да се потруди, за да се чувства добре в своето облекло и то да му облекчава живота, вместо да го затруднява и да го разболява дори.

 

Участник 1: Знае се, че изкуствените тъкани под влияние на ултравиолетовите лъчи се разпадат на токсични субстанции.

Росица Авела: А черният цвят привлича гама-лъчите от слънчевия спектър, преминаващи през въздуха и достигащи до човешкото тяло дори и когато е облачно. Това е научно установен факт. А също и че гама лъчите са вредоносни, понеже когато достигат до тялото, това води до съкращаване на живота на клетъчно ниво. Нормалния жизнен цикъл на клетката е:

раждане – растеж – работа – остаряване – смърт.

А при носенето на черно облекло или дори когато в облеклото на човека присъства черния цвят, макар и само отчасти, се получава следното:

раждане – растеж – бързо състаряване – смърт.

Както виждате, когато човек се облича в черно, сам съкращава живота си. И модата да се носят черни дрехи е наложена от силите на илюзията. Единствено те имат полза човек да страда, да е болен, да е слабо работоспособен, понеже тогава силите на илюзията могат свободно да черпят от неговата енергия.

Участник 1: Специалистите, които работят на ядрените инсталации и рентгенолозите, са облечени в бяло, за да се отразява вредното излъчване. Научно е установено, че в този случай най-надеждната защита е носенето изцяло на бели дрехи. Белият цвят е единственият филтър.

Участник 2: Лекарите също са облечени в бяло. Белият цвят явява ли се като филтър и за болестите, освен за вредоносните лъчения, отразява ли ги?

Росица Авела: Да, но само когато дрехите са изработени от 100% естествени растителни тъкани. Белият цвят пропуска енергиите, идващи от Висшите октави на Светлината, пропуска позитивността и е естествена преграда за негативността, за тежките низши енергии, идващи от мрежата на тъмнината. А черният цвят пропуска точно тези низши енергии и негативността.

И много точно в древността жреците, служещи на Отца, намиращи се в Светлинната мрежа и работещи с чистата и лъчиста енергия на Сътворението, са били облечени изцяло в бяло, а черните магове, служещи на силите на тъмнината и подхранващи се и боравещи с негативните енергии – в черно.

Участник 2: А поради каква причина в наши дни свещениците и монасите са облечени в черно?

Росица Авела: Свещениците в източното православие се обличат в бяло и златно, когато извършват служба в църквата, за да приемат Господната Светлина, енергията на Божествената Любов, да се приумножи тя по време на служението, да облее всички присъстващи и те да я поемат ако са в Божествен сънастрой и подходящо облечени. А друг път свещениците се обличат в черно, а също и монасите и монахините изцяло са в черно, понеже тяхното служение е да приемат негативността от света наоколо и да я преобразуват в Божествена Светлина. Те се молят за опрощение на греховете на всички Живи хора и поемат за преобразуване отрицателна карма от най-различни нива:

blue-dotна тези, които носят дарове за Бога и им ги предават и така им помагат те да могат да продължат да служат в полза на Живия живот;

blue-dotна народа в държавата, на чиято територия те извършват своето служение;

blue-dotна всички Живи човешки същества на тази планета.

Така би трябвало да бъде и така е, когато християнските свещеници, монаси и монахини са в Бога и от сърце вършат своята работа.

А свещениците и монасите в будизма са облечени в жълто, за да се свързват енергийно с буддите и будхисатвите, които служат на лъча на Божествената Мъдрост, а цветът на този лъч е жълтият.

Участник 3: В Полша има традиция когато се ходи на погребение хората да се обличат изцяло в черни дрехи и всеки има в гардероба си по едно такова „дежурно” облекло за такива случаи. Това правилно и добро ли е?

Росица Авела: В България положението е същото. Но това е вреден обичай, понеже разрушава защитата на човека, когато той едновременно е облечен в черно и поема негативните енергии от всички наоколо, които са преизпълнени с такива като скърбят, вместо да приемат излизането от въплъщение като нещо добро и дори да се радват. В тези времена излизането от въплъщение на някой е най-радостното събитие, понеже душата му бива спасена за по-нататъшна еволюция и той успява да се върне у Дома. А ако се задържи по-дълго време във въплъщение, бидейки все повече кармично обременен, има опасност да изгуби своята чистота!

Участник 3: Още на една от първите срещи в Полша ти ни обясни за вредата да се носят черни дрехи и когато бях на погребението на брат ми така се борих със себе си как да се облека – дали изцяло в черно. Моята Душа ми подсказа и аз се облякох с бяла блуза, а всички ме гледаха много странно.

Росица Авела: Повярвай, твоят брат се радваше. Неговата Душа се радваше, гледайки те в бяло. Това бе за него радостен лъч в общото поле на скръбта. Знаете ли колко е тягостно за Душите, които излизат от въплъщение, да гледат всички тези потънали в скръб свои близки хора? Това е много тягостно за тях. А всеки би искал да помогне на Душата на своя близък, която току-що е излязла от въплъщение, нали? Би искал да й даде облекчение и успокоение, но с черно облекло и скръбно държание по време на погребението, а и преди това, и по-късно също, това липсва как да се случи. И вместо близките да подкрепят Душата, която понякога неочаквано за самата нея излиза от въплъщение и може да е в стрес, то от подкрепа се нуждаят тези, които трябва да я подкрепят! Виждате ли какво изкривяване в разбиранията и на практика се получава.

Участник 3: Нужно е да предупредя семейството си, че когато аз изляза от въплъщение, искам да са облечени в цветни и дори светли дрехи и да са спокойни, че всичко е наред и аз съм добре.

Росица Авела: Да, да бъдат без каквато и да е скръб, нищо черно. Всички да се радват заедно с теб. Понеже изходът от въплъщение означава ново начало. Означава, че човек се връща у Дома за отдих, да се види с всички свои близки сродни Души там и за да се приготви за ново начало. Свършва един цикъл и веднага започва подготовката за нов. А подготовката за него е обучението на Душата във Висшите октави. Това е все едно лятната ваканция е свършила и Душата се прибира у Дома за следващата учебна година. Децата се радват на първия учебен ден, че се виждат със своите съученици и приятели, нали? А когато учебната година приключи, Душата с радост отива в нова ваканция – в ново въплъщение някъде във всемира, може би отново тук на планетата Земя, за да затвърди наученото през учебната година и да отработи нови Божествени качества и съвършенства в предизвикателствата, които й поставя живота, когато остане без надзора на своя Учител и й се налага сама да взема решенията. И от всеки зависи как ще протече ваканцията му. За някои деца тя може да е истински кошмар, да се намери някой да ги тероризира или да им е скучно, или да се чувстват самотни, а за други да е най-прекрасното нещо. Всеки сам си го наспорява и зависи от гледната му точка и от сънастроя на неговото съзнание. А идването в ново въплъщение на планетата Земя е най-прекрасното нещо, което може да се случи на всяка Светла Душа, понеже новото начало предстои да бъде в Новия свят, чист и светъл, който предстои – светът на Новия Ред – Божественият ред.

Каквото и да се случва, човек трябва да живее така, че да се радва на всичко, понеже това, което се случва с него, е най-доброто. Живота Дар му е дарен от Бога в най-добрия вариант за неговото израстване и за спасението на неговата Душа. Нужно е той само да насочи съзнанието си в правилната посока.

 

Следва продължение.