Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 27

Вредоносни вещи (продължение)

 

Друг вид вредоносни вещи са тези, които са свързани с лоши спомени.

Обикновено когато човек погледне към такава вещ, мисълта му се насочва към човека и/или ситуацията, с които е свързана тя и при установяването на тази енергийна връзка отново и отново при всеки следващ поглед към вещта, човек би могъл всеки път да губи от своята скъпоценна Божествена енергия.

Такива вещи могат да са например снимки, сувенири и каквото и да било, без значение дали са подарявани или са собствени. Може човек сам да ги е купувал, но да ги е ползвал заедно с някой друг и при последваща употреба след това отново, всеки път да се сеща за нещо свързано с този друг човек, понеже вещта е поела и неговата енергия. И човек се сеща за нещо, което другият е казал или направил, при което се създава енергийна връзка с него или се подсилва вече съществуващата такава.

Така че всеки сам е нужно добре да помисли и да прецени кои вещи към какви спомени го навеждат. Ако човек е преживял шок, някаква мъка, стрес, някой нещо го е наранил, обидил, и е бил с дадена дреха и после като облече същата тази дреха, отново нещо друго лошо му се случи, е добре да бъде наблюдателен и да забележи тази връзка.

Например ако с една и съща дреха на човек му се случат няколко лоши случки, това означава, че тази дреха е кодирана вредоносно. В този случай би било добре да се вземат мерки за безопасност и тя да бъде пречистена енергийно, за да се преобразуват отрицателните енергии. Това става като се напръска дрехата с три вида води – пълнолунна вода, светена вода (от църквата, т.е. приготвена от свещенодействащо лице) и Жива вода – над която човек сам е произнесъл призива от Господ Шива. Може дори да бъде натопена дрехата в един леген с вода и в нощта на пълнолунието през цялата нощ да стои навън под лъчите на луната до самия изгрев на слънцето. А ако след това, когато човек облече същата дреха, пак нещо лошо му се случи, тогава е нужно тя да се продаде веднага. А ако е без възможност да бъде продадена, тогава да се изгори. И като последен вариант, ако не подлежи на продан или изгаряне, да се даде за рециклиране/да се изхвърли.

Следователно, нужно е човек да е много наблюдателен и готов бързо да реагира за всяко нещо по най-добрия от Божествена гледна точка начин. Много е важно това изчистване и самонаблюдение и внимателност.

Ако нещо лошо се е случило, човек е нужно да е с будно съзнание и с висока степен на осъзнатост и веднага да му направи впечатление каква е връзката между нещата и да разбере къде е вредоносността. Нужно е всичко да забележи – с какво е облечен, с какви вещи е обкръжен, къде точно се намира, с кои хора е на едно място, ако е в кола – кой е нейният собственик, какво има вътре и т.н., когато се случи злополучието. Всичко е важно, възможно е сред дрехите на човека или сред обкръжаващите го вещи да се намира някоя чужда или вредоносна вещ, която да е станала особено вредоносна в този момент.

И ако подобен случай се повтори, е нужно човек да забележи има ли някоя вещ, която е присъствала и в двата случая и дали нещо друго се повтаря в неговата критична ситуация, т.е. нужно е веднага да потърси каква е причината.

Нужно е да се погрижи да се преобразува и първопричината:
blue-dotда се покае пред Отца за всичко съгрешено във всички времена;
blue-dotда поиска помощ Свише да му се даде, за да се преобразува в Божествена Светлина първопричината за дадената критична ситуация, и накрая е нужно
blue-dotда възблагодари за помощта.

Понеже първопричина винаги има и тя е на фин план, кармична. А причината за случилото се е проявление на спускащата се за отработване карма в този момент и може да бъде както нещо на финия план, така и нещо на физическия план.

Кармичното преобразуване може да се осъществи на физическия план и чрез вещите. И когато това се случи с някоя вещ, тя се уврежда, понеже може да е поела цялата негативност. В този случай енергийният код на вещта може да се промени, след което и материята променя свойствата си. И това е много по-добро, отколкото на човека да му се случи нещо лошо, нали?

Затова, когато някоя вещ се превърне във вредоносна по който и да е начин, човек трябва да възблагодари на Отца, вместо да се ядоса, да се притесни или за случилото се да съжали! Но будното внимание е нужно, за да се забележи промяната във вещта, понеже тя може да е и само на фин план. И ако човек изведнъж започне да се дразни от някоя вещ, тя трябва да се пречисти. А ако пречистването е безрезултатно, е нужно вещта спешно да бъде отстранена.

Но когато човек е извън дома си и се случва нещо сериозно, а наоколо има много хора, най-добре е той бързо да напусне това място, тъй като там явно има някой, който е вредоносен в този момент или има нещо, което е вредоносно в този момент.

Препоръчително е винаги да бъдете готови веднага да смените местоположението си. И за в бъдеще това поведение да се превърне във ваш начин на живот в променените условия на живот на планетата. Когато почувствате нещо лошо, веднага се отдалечете. Дори и на работното си място да сте, отидете до тоалетната и останете по-дълго вътре, стига да има кой да ви замести, докато опасният човек си отиде, без значение дали самият той е носител на опасността или някои негови вещи са силно вредоносни.

Трябва да се отбележи, че има работни места, на които човек много трудно може да излезе от ситуацията. Ако работата е с клиенти и липсва кой да го замести да излезе за малко, и всеки ден му става зле и все-по зле от хората, които му се налага да обслужва, какво е най-доброто за всеки човек, който се намира преимуществено в Светлинната мрежа и е в подобно положение?

Въпросът по-скоро е какво е най-доброто от Божествена гледна точка, т.е. от гледна точка на Висшето АЗ СЪМ Присъствие на човека и какво е най-доброто от Господна гледна точка – от гледна точка на Отца, което може да направи някой, който се намира в такава ситуация? Отговорът вече ни е даден Свише – най-доброто е човек да напусне тази си работа и да започне друга, която е без пряко общуване с много клиенти.

Понякога си заслужава човек да смени работното си място, за да се съхрани. Има толкова много начини, по които човек би могъл да е полезен на другите и на себе си и толкова много начини, по които да изкарва прехраната си. И понякога си заслужава да отиде на по-ниско доходна работа или на по-малко престижна работа, но която да е с по-малко рискове за неговото съществуване.

Ясно е вече, че на планетата се случва нещо ново и извънредно. И новите обстоятелства предполагат прилагането в пълнота, много точно и навременно на това, което ни се указва Свише в тези времена, за да можем да оцелеем. Владиците ни учат:
blue-dotда наблюдаваме и себе си, и всичко останало,
blue-dotда сме готови да приемем всяка промяна и
blue-dotда реагираме адекватно на всяка промяна в нас и около нас.

 

Участник 1: Уверен съм, че имам един предмет в къщи, който е като черна дупка, от който трябва бързо да се избавя. Въпросът ми е дали продажбата ще неутрализира вредата от тази вещ или е нужно тя предварително да се неутрализира по някакъв начин, за да е безвредна за този, който я купи?

Росица Авела: Вещта ще попадне на точното място, при точния човек, ако ти отправиш призив преди да я продадеш, като кажеш:

Господи, аз ……(малкото име), изисквам, искрено искам и моля,
помогни тази вещ да бъде продадена бързо и безопасно на този,
при когото е най-добре от Твоя гледна точка да отиде.
(или: Помогни всички тези вещи да бъдат продадени бързо и безопасно
на тези хора, при които е най-добре от Твоя гледна точка да отидат.)
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря, Ти, Господи, за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Участник 1: А ако вещта бъде продадена на някой от членовете на семейството, за да стане бързо продажбата, това добре ли е?

Росица Авела: Когато човек продава някоя чужда и/или вредоносна вещ, абсолютно задължително е вещта да се продаде и да попадне при някой изцяло страничен човек извън кръга на неговото обкръжение било то семейно, на работа и където и да било.

А всеки път, когато човек започва прочистване на дома си от чуждите и вредоносни вещи, би било добре да изрече следния призив:

Господи, започвам изчистването на своя дом и своите вещи
и аз …… (малкото име) изисквам, искрено искам и моля
да ми се даде помощ Свише,
да си спомня кои вещи са чужди и
да почувствам кои вещи са вредоносни
и да ги отделя всички тях в пълнота
и домът си и себе си, и своите близки от вредоносноста да освободя!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря, Ти, Господи, за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Участник 2: На големите пазари, където се продават използвани вещи ли да продаваме своите вещи?

Росица Авела: Да, а също и в Интернет може да се продава и където и да е другаде. И да се напише например, че всички изложени вещи се продават по 1 злота всяка.

Участник 1: Когато застанем да продаваме на пазара, при нас може да дойдат най-различни хора да разговарят и да ни разпитват и да сме без възможност да се отдалечим. Има ли опасност тогава?

Росица Авела: Когато е направен в къщи преди излизане за пазара първият от двата призива по-горе, Свише се дава защита. Но е най-добре да събирате на едно отделено място всички чужди и/или вредоносни вещи, докато прочистите целия си дом и накрая всичките на един или на два пъти да ги занесете на пазара и бързо да ги продадете.

 

Следва продължение.