Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 31

Въпроси и отговори на тема „Вещи” (продължение)

 

Участник 1: Какво се случва с вещите, които преди време съм дал като подарък на човек, контактите с когото вече са прекратени? Собственик ли съм на тези вещи?

Росица Авела: Да, ти си оставаш техен собственик, ако този човек е пропуснал да ти даде нещо в замяна, когато си му ги подарявал, нито ти е платил макар и съвсем малко, някаква символична сума пари.

Участник 1: Как мога да се избавя от това положение?

Росица Авела: Човек може да отправи призив, с който да помоли помощ Свише да му се даде, за да престане да бъде собственик на вещите, които е подарил на когото и да е до този момент. Това може да се случи по толкова много и най-различни начини. Този, на когото вещите са подарени или неговите близки, може например да получат внезапен импулс да ги продадат, което е най-доброто, а може вещите да се счупят или развалят и да бъдат изхвърлени, или да се загубят, някой да ги намери и продаде, понеже му трябват пари и т.н. Най-добре е човек като отправи призива за помощ Свише, да остави всичко в Божиите ръце да се случат нещата по най-добрия от Господна гледна точка начин за него. Това е друг призив, различен от досега дадените и също е важен:

Господи, аз ……….. (малкото име), изисквам, искрено искам и моля,
ако такава е Твоята Свята Воля,
да ми се даде помощ Свише,
и да се прекрати правото ми на собственост
по отношение на всички вещи,
blue-dotкоито досега съм подарявал(а) в своя живот на когото и да е;
blue-dotкоито съм давал(а) на заем и са забравили да ми ги върнат и отказват, че са при тях, когато ги поискам или съм без възможност да си ги поискам;
blue-dotкоито са съсобствени с някой, който ги ползва и си ги свои;
blue-dotкоито са мое наследство по закон, но ги владеят други хора и те са без намерение да ми ги предадат;
blue-dotкоито друг ги владее и ползва по каквато и да е друга причина, без да има право за това.
И да се прекъсне енергийната връзка, която тези мои вещи създават между мен и тези, при които те се намират сега.
Дарявам Ти, Господи, собствеността си над тези мои вещи
и оставям всичко в Твоите ръце.
Оставям на Теб да се разпоредиш с тях, както е най-добре от Твоя гледна точка, мили Татко Небесни!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за помощта!
Благодаря на всички Сили на Светлината за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

А сега вече, когато знаете какво е най-доброто, когато имате възможност, направете нужното да се освободите от съсобствеността си. Най-добре е да поискате да ви се даде нещо от тази съсобственост – каквото другите съсобственици преценят и поискат, без значение какво е то.

Добре е да се освободите и от това положение, при което ваша собственост се намира и ползва от други хора.

А при отваряне на наследство е добре да се поделите с другите наследници веднага, докато е още време.

 

Следва продължение.