Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 33

Въпроси и отговори на тема „Вещи” (продължение)

 

Участник 1: Когато човек взема от обществената библиотека книги и ги чете, какво енергийно влияние му оказват те, нали не са негова собственост, а ги ползва?

Росица Авела: Когато човек си плаща членския внос за ползване на библиотеката, той може спокойно да чете книгите там. А дори и да е безплатна услугата, доколкото библиотеката е държавна, а ти си гражданин на тази държава и си плащаш данъците, то можеш спокойно да се ползваш от всички социални блага на тази държава и това е добро от енергийна гледна точка.

Ако обаче става въпрос за частна библиотека, която е собственост на някоя фондация например, или на частно лице или корпорация, каквото и да е, която безплатно, като дарение, предоставя на хората да четат книгите, които са нейна собственост, тогава вече за да се избегне поемане и отработване на отрицателната карма на това частно или юридическо лице, е нужно преди човек да започне да взема книги за четене или да ползва каквито и да са други услуги, които „безплатно” се предоставят там, да си плати, като направи парично дарение на каквато и да е стойност в благодарност за това, което те предоставят като услуга на хората.

Всичко казано дотук се отнася за четене на книги, които са в добро енергийно състояние, а също и че заплащането на членски внос или даването на дарение предотвратява поемането на чужда отрицателна карма.

Когато обаче някоя книга е била взета за четене от някой човек, изгубил своята чистота, след това тя може да се превърне в много опасна вещ, изсмукваща енергията от пространството наоколо и особено много от следващите хора, които я вземат да я четат.

Затова е нужно човек да е бдителен постоянно и да се самонаблюдава – как се чувства. И ако усети, че след като почете известно време от тази книга, след това се чувства зле, е нужно веднага да я върне.

А може и само като вземе книгата в ръце, веднага да се почувства зле. Тогава е най-добре ако е без възможност да я върне веднага, например ако е в извънработно на библиотеката време, веднага да изнесе книгата навън от своя дом, докато дойде време да я върне.

Понеже кой би желал тази толкова силно вредоносна вещ, която е като черна дупка и засмуква енергията от всичко наоколо, да стои в дома му, или например докато я отнася до библиотеката, колата му да бъде енергийно източена, понеже първо тя ще поеме удара, вместо човека. И това би могло в момента или в бъдеще да доведе до пътен инцидент поради сериозна повреда на автомобила.

Затова в този случай на силна вредоносност е препоръчително да се използва куриер за връщане на книгата в библиотеката, който да дойде да я вземе направо от дома. И колкото и да е скъпо, много си струва да се направи!

И всичко казано дотук за тази книга, се отнася за която и да е друга вредоносна вещ.

 

Следва продължение.