Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 34

Въпроси и отговори на тема „Вещи” (продължение)

 

Участник 1: В случай, че съпрузите са без църковна венчавка, а имат само цивилен брак, парите им считат ли се общи?

Росица Авела: Да, считат се, но само тези, които те са се съгласили да бъдат такива и са сложени на едно общо място, без значение дали в дома или е една обща банкова сметка с две карти към нея. Пред обществото, пред закона човешки те са семейство. А тези, които са семейство и пред Господа, но след това разкъсат семейната си аура и останат без нея, се приравняват с тези, които са само с цивилен брак и за тях важи същото и положението е без промяна. Дори и тези, които живеят на семейни начала, без въобще да са семейство, при тях също парите са общи, ако се сложат на едно място и двамата се съгласят от тях да се купува и плаща всичко нужно.

Участник 1: И предметите им тяхно общо имущество ли са?

Росица Авела: Да, във всички тези случаи придобитото с общите пари е обща тяхна собственост и те са съсобственици, ако и двамата се трудят за общото им добруване в общото домакинство.

Участник 2: Какъв е статута на вещите, които съпрузите са си подарявали един на друг преди да станат семейство – лична собственост ли са те на надарения или остават „чужди вещи”, собственост на този, който ги е подарявал? Това, че вече са семейство променя ли нещата?

Росица Авела: Без значение е, че след това са се оженили и венчали. Те стават едно цяло пред Отца, но вещите им си остават с такъв статут, какъвто са имали и преди да станат семейство. Следователно, когато му е подарявана вещта на единия, ако той е направил в замяна макар и съвсем малко подаръче на другия или му е помогнал за нещо, потрудил се е дарствено за него, тогава подаръкът става лична собственост на надарения още преди да станат семейство. А ако е пропуснал – подареното остава собственост на този, който прави подаръка и преди да станат семейство, и след това.

 

Следва продължение.