Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 36

Въпроси и отговори

 

Участник 1: На тази среща научихме, че има 6 правила, при едновременното спазване на които дрехите са полезни и добри за носене от човека. Едно от тези правила е когато човек си купува дрехите, да ги заплаща с чисти пари – тези пари, които остават след отделянето на Божествения десятък и Дарението за Бога от всеки получен приход. Въпросът ми е - какво е най-добре от Господна гледна точка да направя с някои дрехи, които съм купувал преди да науча за Учението за отделяне на Божествен десятък и Дарение за Бога и за това, че този Закон е много полезен, даден ни от Господа, за да ни е в помощ по Пътя?

Росица Авела: На предишни срещи бе казано и знаете, че когато човек пропусне да отделя от своите приходи Божествен десятък и/или Дарение за Бога – според случая, след това като се разпорежда с тези пари, включително когато купува вещи с тях, той поема от кармата на този, който му ги е дал – работодател, наследодател, държавата при пенсиите и социалното подпомагане. Доста често закупените с такива пари вещи също поемат от тази карма и се замърсяват кармично. И след това когато ги ползва този, който ги е купил или членовете на неговото семейство, им се налага да отработват по някакъв начин тази карма.

Затова този въпрос е добър – какво да се прави с вещи, които са лична собственост, но без да са съвсем чисти откъм отрицателна карма? Понеже това може да бъде обременително при придвижването по Пътя на духовното развитие. Отговорът е следния:

Цялата тази карма ти вече си я поел и я отработваш. И така се получава с всички хора на планетата, когато нарушават този Божествен Закон, включително и поради незнание. Те се натоварват кармично с кармата на този, от когото идват парите, които получават, когато ги използват без да са ги пречистили преди това, отделяйки Божествения десятък и Дарението за Бога.

Ти вече частично си отработил и продължаваш да отработваш тази карма. Важното е какво правиш от този момент нататък, от момента, когато вече знаеш как е правилно да постъпваш от Господна гледна точка. Когато човек постъпва правилно след като достигне до Учението, дадено Свише от Йерархията на Светлината, Господ се грижи за него, той да се освободи с Божествено ускорение и приумножение от всичко старо, което му пречи! Та нали затова ни е дадена Божествената Милост за преобразуване само в един ден – на 23-то число, на цялата отрицателна карма, която нормално би се отработвала през целия следващ месец, когато на този ден посветим на това кармично изчистване работата си и в духовността и в материалността.

И аз ви казвам, че вчера се преобразува в пълнота цялата отрицателна карма за целия следващ месец на всички тук присъстващи и на тези двама души, на които всеки присъстващ е решил да помага, а също и част от кармата на тези народи, представители на които има тук на срещата, и част от общочовешката карма също – такова голямо Божествено приумножение се получава по време на работата ни тук, на нашата среща!

 

Участник 1: Забелязах, че когато се срещнахме в петък, няколко човека казаха, че имат различни здравословни проблеми. Аз също имах няколко оплаквания. Затова сега искам да попитам каква е причината и първопричината за това? Сигурно има значение, че вече се срещаме с повече хора, които са загубили своята чистота и част от обкръжаващите ни вещи стават все по-вредоносни и отнемат нашата енергия? И поради това ни се случват всички тези неща?

Росица Авела: Първо ще ви кажа коя е първопричината за „неблагополучията” на някои от вас. Този път срещата ми с Присъствие на Единния Отец в дните на Зимното Слънцестоене бе по-продължителна и аз работих повече и по-продължително с Него. Частичка от Неговата енергия бе повече дни в моя храм. А за да се срещнете доста скоро след това с мен, бе нужно всички вие повече да се очистите. Това бе най-доброто за всички. Настъпи ускорено кармично изчистване, което при някои от вас изискваше едновременно отработване на няколко кармични записа. Това от своя страна се отрази по-натоварващо на физическите ви тела.

На всеки може да му се случи нещо на физическия план. И в този момент е нужно много да се благодари. Нужно е човек да приеме всичко и да благодари, понеже причината е в енергия и когато той поблагодари веднага, щом остане насаме, от все сърце, тогава кармичната първопричина бързо се преобразува и физическият му храм се възстановява. И това се случва, ако липсват утежняващи обстоятелства, т.е. нужно е освен собствената чистота, и домът на човека да е чист и без вредоносни вещи в него и хората, живеещи с него също да са чисти, и на работното му място да е чисто.

А относно причините:

От една страна, когато човек се среща с хора, които са загубили своята чистота, те може да отнемат доста голяма част от Божествената му енергия и като резултат физическото тяло страда и се руши в една или друга степен.

От друга страна енергетиката на планетата се покачва, а това води до засилване на отрицателното влияние на чуждите и вредоносни вещи, тъй като пропорционално се засилва и тяхната способност да отнемат от Божествената енергия на този, който ги ползва, поради енергийната им връзка с техният истински собственик, ако той става все по-силно кармично замърсен или изгуби своята чистота. И този ефект ще се увеличава с всяко равноденствие и слънцестоене, когато се засилва енергетиката и се покачва вибрацията на планетата.

Затова сам Присъствие на Единният Отец повели да започнем прочистване на своите вещи навсякъде – и у дома, и на работните места. Всички ние няколко години почиствахме усилено вътрешните си храмове, всичките си низши тела – на всяко 23-то число правехме призиви и извършвахме работа в духовността, писахме писма до Кармичното Ръководство 4 пъти годишно, работехме по време на нашите срещи, четяхме Посланията, гледахме Посланията-Картини и всичко останало. Това много ни помогна. Но забравихме за нашите домове и вещи, а те са носители на част от нашата енергия и могат както да помагат, така и да вредят.

Предстои ни да се погрижим да отстраним вредоносните, и да оставим само чистите и полезните за нас вещи, а също и оттук нататък да се сдобиваме само с чисти вещи и те да стават наша собственост веднага. Нужно е да се погрижим за всичко това и да приложим Учението за вещите, което ни се даде в пълнота. Времето настана.

И най-важното по отношение на вещите, поради което им се обърна толкова обстойно внимание на тази наша среща е следното:

Вещите са носители на енергетиката на техния собственик и са пропити с нея. Поради тази причина, ако той успее да премине успешно през преходните времена, тази част от неговите вещи, които са направени от естествени материали и са добре енергийно, включително и притежаваните от него сгради, също ще преминат успешно през тези времена, здрави и в добро състояние. И след прехода само с тях ще разполага той и на тях ще разчита!

 

Следва продължение.