Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 37

Въпроси и отговори

 

Росица Авела: Кои вещи и материали ще преминат след Прехода в новия свят?

С други думи – какво може да премине по време на Прехода на цялата планета на отреденото й от Отца по-високо енергийно ниво, което е и време на Преход на човечеството от пета към шеста коренна раса?

Присъствие на Единния даде следния отговор в дните на Зимното слънцестоене:

„През Прехода ще преминат всички естествени материали и целия Жив Живот, т.е. Моето Творение, а също и вещите, плод на човешкото творение, изработени от естествени материали, които са лична собственост на тези, които ще преминат успешно през прехода и на които (вещи и хора) енергетиката им е свързана със Светлинната мрежа на планетата”.

 

Липсва въплътен човек на тази планета, който да знае кога ще се извърши този Преход. И точно затова Възлюбеният Иисус каза, че всеки трябва да бъде винаги готов. А когато например в дрехите на човека има парчета от изкуствени тъкани, конци и други детайли, това може да го възпрепятства да осъществи Прехода и да се озове на новото, по-високо енергийно ниво заедно с цялата планета и Живия Живот на нея или за това да се изразходва значително количество от неговата енергия.

В отговорът, даден от Присъствие на Единния се очертават две групи, които могат да преминат през Прехода:

1. Всички естествени материали и целия Жив Живот, т.е. Творението на Единния Отец и

2. Вещите, които са плод на човешко творение, на човешкия труд. Те обаче е нужно да отговарят на 3 изисквания:

blue-dotда са изработени от естествени материали;

blue-dotда са лична собственост на тези, които ще преминат успешно през прехода;

blue-dotенергетиката им да е свързана със Светлинната мрежа на планетата.

Само тези вещи могат да преминат през Прехода заедно с хората, които са готови и могат да преминат.

Представете си, че цялата планета с Живия Живот на нея изведнъж премине на ново енергийно ниво, което е много по-високо от сегашното. Това означава преминаване в друго измерение, на по-фин план на Битието. Цялата планета ще бъде почистена от раз от всичко изкуствено. А хората, които преминат през прехода – тези, които в момента на прехода са в Светлинната мрежа на планетата и са достатъчно чисти кармично, а и чисти въобще на всички нива, след прехода ще имат на свое разположение само тези вещи, които са тяхна лична собственост, направени са на 100 % от естествени материали и също са в Светлинната мрежа. Такава ще бъде планетата ни – чиста и естествена.

Много малко хора обаче са готови в този момент успешно да преминат през този Преход. Затова сега текат Преходните времена, в които 4 пъти годишно в дните на равноденствие и слънцестоене планетата преминава отново и отново през мини-преход на малко по-високо енергийно ниво. Така се сънастройва планетата и Живия Живот на нея за момента на големия Преход. А хората се чистят кармично с все по-засилващи се темпове. И това е най-доброто за оцеляването на човешкия род и за преминаването от пета в шеста коренна раса на колкото се може повече хора.

Присъствие на Единния даде и следната препоръка:

„Винаги когато се гради нещо ново или се поправя нещо старо, е добре преди да започнете да го използвате, да го благословите и да го наръсите с трите вида води: пълнолунна вода, която луната ви приготвя, светена вода – от храм взета и приготвена с помощта на свещенодействащо лице и Жива вода, която всеки сам си приготвя, произнасяйки над нея призива за преобразуване на водата в Жива вода, даден ви от Господ Шива. Същото правете и с всички нови вещи, които внасяте в дома си. Така те се пречистват и преполяризират, за да са в Светлинната мрежа на планетата.

А всичко, което вече се намира в дома на човек, който е в Светлинната мрежа, и се ползва, то вече е преполяризирано, но за това е била използвана част от енергията на този човек. Вярно е, че всичко може да се пречисти направо с енергия, но за това се изразходва част от личната енергия на човека, вместо да бъде съхранена за успешно и по-леко преминаване през преходните времена, след като има и друг начин да се получи пречистването и преминаването на вещите в Светлинната мрежа.

Ако ви липсва някоя от водите и само с единия вид вода може да се получи същия резултат, но пречистването с нея е нужно да се прави в 3 поредни дни, без значение дали луната е растяща или намаляваща. Важното е да се направи веднага, когато новата вещ влезе в имота ви.”

 

Следва продължение.